Anslut dig till vårt nätverk!

Afghanistan

#Toppmöte mellan EU och Indien: Ett nytt momentum för det strategiska partnerskapet mellan EU och Indien

DELA MED SIG:

publicerade

on

modi_junckerDet 13:e toppmötet mellan Europeiska unionen och Indien ägde rum i Bryssel den 30 mars 2016. Jean-Claude Juncker, ordförande för Europeiska kommissionen, Donald Tusk, ordförande för Europeiska rådet, och Narendra Modi, Indiens premiärminister, deltog i Topp.

EU:s höga representant för unionen för utrikes frågor och säkerhetspolitik/kommissionens vice ordförande, Federica Mogherini, och Indiens handels- och industriminister Nirmala Sitharaman deltog också. EU och Indien har enats om ett uttalande om ett gemensamt toppmöte.

Ledarna bekräftade på nytt sitt åtagande att ge ny fart åt de bilaterala förbindelserna genom att stödja EU-Indien Agenda for Action 2020 som en gemensam färdplan för att gemensamt vägleda och stärka det strategiska partnerskapet mellan Indien och EU under de kommande fem åren. Dagordningen bygger vidare på de gemensamma målen och resultaten av de gemensamma handlingsplanerna från 2005 och 2008. Den omfattar ett brett spektrum av områden för samarbete såsom utrikes- och säkerhetspolitik, handel och investeringar, ekonomi, globala frågor samt människor till människor kontakter.

Ledarna fördömde starkt terrorattackerna i Bryssel den 22 mars 2016 som en oacceptabel kränkning av våra öppna demokratiska samhällen och framförde sina djupaste kondoleanser till offrens familjer och vänner. EU och Indien bekräftade sitt åtagande att förbli enade och fasta i kampen mot hat, våldsbejakande extremism och terrorism genom att anta en gemensam förklaring om kampen mot terrorism. Det syftar till att intensifiera samarbetet mellan EU och Indien för att motverka extremism och radikalisering, hejda flödet av utländska terroristkrigare och stävja källor till terroristfinansiering och vapenförsörjning.

Båda sidor beslutade att ytterligare stärka det ekonomiska partnerskapet mellan EU och Indien. EU:s Agenda för jobb, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring och Indiens initiativ "Sabka Saath, Sabka Vikas" (Kollektiva ansträngningar, inkluderande tillväxt) skapar nya möjligheter för ömsesidigt fördelaktigt samarbete mellan människor och företag på båda sidor. Ledarna välkomnade att båda sidor har återigen engagerat sig i diskussioner om hur man kan främja förhandlingarna om det breda handels- och investeringsavtalet mellan EU och Indien (BTIA). EU är Indiens största handelspartner och står för 13 % av Indiens totala handel (2015 nådde det totala värdet av varuhandeln mellan EU och Indien 77.5 miljarder euro) och även den första utländska investeraren. EU välkomnade Indiens beredskap att inrätta en mekanism för att underlätta investeringar för alla EU-medlemsstater i Indien.

Ledarna välkomnade Europeiska investeringsbankens (EIB) åtagande att stödja långsiktiga investeringar i infrastruktur som är avgörande för en miljömässigt hållbar, social och ekonomisk utveckling i Indien, och särskilt EIB:s lån på 450 miljoner euro för byggandet av den första tunnelbanelinjen i Indien. staden Lucknow. EIB och Indiens regering undertecknade en första del på 200 miljoner euro. Ledarna välkomnade också EIB:s tillkännagivande om den kommande etableringen i New Delhi av bankens regionala representation för Sydasien.

EU och Indien beslutade att intensifiera sitt samarbete för att bekämpa klimatförändringarna och antog den ”gemensamma förklaringen mellan EU och Indien om ett partnerskap för ren energi och klimat”.

Annons

Det är nyckeln till genomförandet av Parisavtalet och kommer att utlösa en förnyad klimatdialog med Indien. Den avser att stärka energisamarbetet, främst om förnybara energikällor, främja ren energiproduktion och ökad energieffektivitet.

EU och Indien enades om att ta itu med miljöutmaningar och arbeta tillsammans för en hållbar utveckling som stärker samarbetet i miljöfrågor. Den "gemensamma förklaringen från Europeiska unionen och Republiken Indien om indoeuropeiskt vattenpartnerskap" som antogs vid toppmötet förutser en förstärkning av den tekniska, vetenskapliga och förvaltningskapaciteten inom vattenförvaltningsområdet och stöder de indiska flaggskeppsprojekten "Clean Ganga" och "Clean India".

Inrättandet av partnerskapet för ren energi och klimat samt det indoeuropeiska vattenpartnerskapet kommer att sammanföra representanter för relevanta intressenter, inklusive intresserade EU-medlemsstater och indiska stater, europeiska och indiska institutioner, företag och det civila samhället som skapar affärs- och teknikmöjligheter mellan EU och Indien.

EU och Indien har också kommit överens om att intensifiera sitt samarbete om forskning och innovation, särskilt för att ta itu med nuvarande globala utmaningar, inklusive hälsa. Uttalandet belyser förlängningen av Indien-EU:s vetenskaps- och tekniksamarbetsavtal till 2020 och inrättandet av mekanismer för gemensam finansiering av forsknings- och innovationsprojekt. Ledarna uppmuntrade också ökade kopplingar mellan initiativet "Digital India" och EU:s "digitala inre marknad" genom utökat samarbete inom cybersäkerhet, IKT-standardisering, Internetstyrning, forskning och innovation.

Ledarna stödde också upprättandet av den gemensamma agendan för migration och rörlighet (CAMM) mellan EU och Indien, vilket återspeglar Indiens betydelse som en strategisk partner för EU på området för migration och rörlighet. CAMM, som ett ramverk för samarbete, är starten på en långsiktig process som kommer att leda till ett djupare samarbete och ett solidt ömsesidigt engagemang om migration, ett centralt globalt politikområde. CAMM tar upp fyra pelare på ett balanserat sätt: bättre organiserad regelbunden migration och främjande av välskött rörlighet; förebyggande av irreguljär migration och människohandel; maximera migrationens och rörlighetens utvecklingseffekt; och främjandet av internationellt skydd.

Båda sidor uttryckte sitt åtagande att intensifiera utrikespolitiken och säkerhetssamarbetet. De diskuterade den senaste utvecklingen i EU:s och Indiens respektive grannskap.

I synnerhet stöder EU och Indien de pågående ansträngningarna för en afghanskledd och afghanskägd process för fred och försoning, som leder till en miljö fri från våld och terror. I detta sammanhang såg de fram emot ministerkonferensen i Bryssel om Afghanistan den 5 oktober 2016 i syfte att förnya ett ramverk för internationellt partnerskap och samarbete fram till 2020. De uttryckte sitt stöd för ett utökat och brett baserat regionalt samarbete i Sydasien.

Ledarna uttryckte djup oro över situationen i Mellanöstern i hopp om att samtal inom Syrien, under FN:s överinseende, kommer att säkerställa en syriskledd och syriskägd politisk övergång, vilket får ett slut på våldet i Syrien.

Ledarna stödde starkt en diplomatisk lösning på konflikten i östra Ukraina genom ett fullständigt genomförande av Minskavtalen av alla parter i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2202 (2015).

Toppmötet var ett tillfälle för ledarna också att diskutera frågor om mänskliga rättigheter, det pågående internationella skiljeförfarandet enligt FN:s havsrättskonvention (UNCLOS) i fallet med två italienska marinsoldater, samt fallet med fjorton estniska och sex brittiska vakter dömdes till fängelse av en indisk domstol.

Ledarna bekräftade på nytt G20:s nyckelroll för att uppnå en stark, hållbar och balanserad tillväxt till fördel för medborgarna och erkände vikten av att genomföra den omfattande agenda som antogs vid G-20-toppmötet i november 2015.

Ledarna enades också om att inleda en dialog om ett snabbt genomförande av 2030-agendan för hållbar utveckling och av Addis Abebas handlingsagenda.

För mer information: 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend