Tag: Cypern

# ECA: Revisorer undersöker EU: s strategi för att bekämpa #desertificering

# ECA: Revisorer undersöker EU: s strategi för att bekämpa #desertificering

Europeiska revisionsrätten genomför en granskning av EU: s strategiska ram för bekämpning av ökenspridning - där tidigare bördigt land blir alltmer torrt och oproduktivt. Granskningen kommer att undersöka huruvida risken för ökenspridning i EU behandlas effektivt och effektivt. Ökenspridning definieras av Förenta nationernas konvention till [...]

Fortsätt läsa

Europeiska kommissionen välkomnar de första operativa stegen mot en #EuropeanDefenceUnion

Europeiska kommissionen välkomnar de första operativa stegen mot en #EuropeanDefenceUnion

Europeiska kommissionen har välkomnat beslutet som antogs den 11 december av rådet formellt inrättandet av det permanenta strukturerade samarbetet (PESCO) och de planer som 25 EU-medlemsstater lade fram för att samarbeta om en första uppsättning 17-samarbetsprojekt. President Juncker sa: "I juni sa jag att det var dags att väcka sovande skönheten i Lissabonfördraget: [...]

Fortsätt läsa

#Defence: Europeiska kommissionen välkomnar åtgärder mot #PermanentStructuredCooperation

#Defence: Europeiska kommissionen välkomnar åtgärder mot #PermanentStructuredCooperation

President Juncker har krävt ett starkare Europa om säkerhet och försvar sedan hans valkampanj och sade i april 2014: "Jag tror att vi måste ta mer allvarligt bestämmelserna i det nuvarande fördraget som tillåter de europeiska länderna som vill göra detta till gradvis bygga upp ett gemensamt europeiskt försvar. Jag [...]

Fortsätt läsa

Fem medlemsstater framsteg mot full #visa ömsesidighet med USA

Igår träffade kommissionär Dimitris Avramopoulos med regeringstjänstemän från fem EU-länder som inte är tillåtna Viseringsfria resor i Förenta Staterna. Länderna, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Polen och Cypern tillåter amerikanska medborgare att resa på grund av deras deltagande i Schengenområdet. De söker en rättvis och lika behandling för sina medborgare att besöka [...]

Fortsätt läsa

Kommissionen föreslår första forskningssamarbete i #Mediterranean att öka mat och vatten hållbarhet

Kommissionen föreslår första forskningssamarbete i #Mediterranean att öka mat och vatten hållbarhet

Kommissionen föreslog första forskningssamarbete i sitt slag i Medelhavsområdet att utveckla välbehövliga nya lösningar för hållbar vattenförvaltning och livsmedelsproduktionen. Idag har kommissionen lagt fram ett förslag till partnerskap för forskning och innovation i Medelhavsområdet - PRIMA. Den första partnerskap i sitt slag i Medelhavsområdet [...]

Fortsätt läsa

Ledamöterna planerar att förlänga top-up i EU-medel till projekt i #Greece och #Cyprus

Ledamöterna planerar att förlänga top-up i EU-medel till projekt i #Greece och #Cyprus

Planer på att förlänga en 10% ökning av EU: s bidrag till projektkostnader i Grekland fram 30 juni året efter utgången av det ekonomiska anpassningsprogrammet godkändes av utskottet för regional utveckling ledamöterna på tisdag (11 oktober). Parlamentet godkände också en särskild bestämmelse enligt vilken EU skulle betala upp till 85% av [...]

Fortsätt läsa

#Cyprus: En lösning av Cypernfrågan skulle vara ett budskap om hopp för hela Europa, säger Schulz

#Cyprus: En lösning av Cypernfrågan skulle vara ett budskap om hopp för hela Europa, säger Schulz

| Mars 31, 2016 | 0 Kommentarer

Europaparlamentet stöder till fullo de pågående insatserna för att lösa Cypernfrågan, sade president Martin Schulz på onsdagen 30 mars på officiellt besök i landet, tillade att en möjlighet finns nu för ett historiskt steg framåt för Cypern och regionen i stort. Vid slutet av sitt två dagar långa besök till [...]

Fortsätt läsa