Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#SriLanka: Europeiska kommissionen tillkännager € 38 miljoner nya utvecklingsprogram i Sri Lanka

DELA MED SIG:

publicerade

on

Sri LankaIdag kommer Europeiska kommissionen att medunderteckna två nya stödprogram värda totalt 38 miljoner euro inom området landsbygdsutveckling och handel med Sri Lanka, eftersom EU:s kommissionär för internationellt samarbete och utveckling, Neven Mimica, anländer för ett tredagars besök på Land.

Inför besöket sa kommissionsledamot Mimica: "Med detta nya stöd stärker vi vår långvariga relation med Sri Lanka om utvecklingssamarbete. EU har gjort ett viktigt bidrag genom att tillhandahålla humanitärt bistånd och återuppbyggnadsstöd för att hjälpa Sri Lanka att återhämta sig från kriget och tsunamin. Nu ligger vårt fokus på att ge långsiktigt stöd till fattigdomsminskning och lokal ekonomisk utveckling. Vi har en ny möjlighet att stödja styrning och försoningsinsatser och hjälpa till att ta itu med de grundläggande orsakerna till konflikten i Sri Lanka."

Under sitt besök kommer kommissionsledamot Mimica att hålla en serie möten på hög nivå, bland annat med Sri Lankas president Maithripala Sirisena, premiärministern Ranil Wickremesinghe, utrikesministern Mangala Samaraweera och andra höga medlemmar av regeringen. Mimica kommer också att träffa representanter för det civila samhället, inklusive de som arbetar med kvinnors egenmakt, barns rättigheter, försvunna människor och mediefrihet.

Program förklaras

30 miljoner euro kommer att gå till programmet "Integrerad landsbygdsutveckling i de mest sårbara distrikten i Central- och Uva-provinserna" Programmet syftar till att förbättra försörjningen och hushållens inkomster, samt tillgång till dricksvatten och hälsovårdstjänster för de mest utsatta befolkningen i Sri Lanka.

8 miljoner euro kommer att gå till handelsrelaterat bistånd för att hjälpa Sri Lanka att skörda frukterna av ytterligare integration i det globala och regionala handelssystemet. Det kommer att hjälpa landet att utveckla relevant politik och förbättra deras marknadstillträde, konkurrenskraft och överensstämmelse med internationella standarder.

Bakgrund

Annons

För perioden 2014 till 2020 har EU anslagit 210 miljoner euro till Sri Lanka för landsbygdsutveckling (beloppet är nästan dubbelt så stort som det tidigare beloppet på 110 miljoner euro som tilldelades under perioden 2007 till 2013). Medan det tidigare utvecklingsprogrammet stödde tsunami och konfliktdrabbade områden, syftar det nya programmet till att stödja landet i dess övergång till att bli ett land med övre medelinkomst.

EU och Sri Lanka har haft ett långvarigt samarbetspartnerskap som sträcker sig över 41 år sedan det första Sri Lanka-EU-avtalet om kommersiellt samarbete undertecknades 1975. Under de senaste 10 åren har EU anslagit 760 miljoner euro i utvecklings- och humanitärt bistånd till landet.

Stödet har riktats mot fattigdomsbekämpning och tillhandahållande av grundläggande infrastruktur och tjänster för de mest utsatta av landets befolkning och stöd till lokal ekonomisk utveckling och förstärkning av lokalt styre. EU har också stött återuppbyggnad efter tsunamin, humanitär hjälp och konfliktdrabbade samhällen. Dessutom fortsätter EU att tillhandahålla andra finansieringskällor i form av valstöd, för att stödja civilsamhällets organisationer, lokala myndigheter, miljö, mänskliga rättigheter och för att stödja akademiskt utbyte.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend