Anslut dig till vårt nätverk!

Djurtransporter

Ledamöterna röstar för en ny undersökningskommitté om #AnimalTransport

publicerade

on

Idag (19 juni) är EU-parlamentet överväldigande röstade för om upprättandet av en Undersökningskommitté för djurtransport. Medkänsla i världsodling och FOUR PAWS är mycket nöjda med resultatet av omröstningen. För närvarande verkställer EU: s medlemsländer dåligt EU: s lag som är avsedd att skydda de miljoner odlade djur som transporteras tusentals mil för slakt, uppfödning eller ytterligare uppfödning varje år.

EU måste lösa ett antal långvariga problem relaterade till genomförandet av EU-lagen om djurtransport, inklusive överbeläggning, underlåtenhet att tillhandahålla de nödvändiga vilstopparna, mat och vatten, transport i extrem värme, transport av olämpliga djur och otillräcklig sängkläder .

EU-parlamentets beslut följer en våg av åtgärder från det civila samhället och EU: s institutioner och lyfter röda flaggor i frågan. EU-kommissionens senaste "Farm To Fork" -strategi säger tydligt att EU-kommissionen avser att se över lagstiftningen om djurtransport. I december förra året framhöll EU: s råd att "tydliga brister och inkonsekvenser kvarstår" när det gäller utmaningarna för långväga transporter i dess slutsatser om djurskydd.

Världslandskapets EU-kompassionschef Olga Kikou sa: ”Parlamentets omröstning för att sätta djurtransportens grymheter under rampljuset ger hopp. Varje år transporteras miljoner jordbruksdjur levande på långa och hemska resor, ganska ofta under smutsiga förhållanden, trånga och ofta trampar på varandra. På sommaren transporteras de i skumma höga temperaturer, dehydratiserade och utmattade. Några av dem försvinner. För många är det de sista tortyriska timmarna innan de når slakteriet. EU-lagstiftningen bör skydda djur från sådant lidande, men de flesta EU-länder uppfyller inte de lagliga kraven på transport och tillåter sådan grymhet att fortsätta. Detta måste sluta. EU måste äntligen minska antalet transporter och den totala varaktigheten och stoppa djurexporten utanför EU: s gränser. ”

FYRA PAJOR Pierre Sultana, chef för europeisk politik, sa: ”Dagens beslut är en milstolpe för djurens välbefinnande. Parlamentet har tagit tillfället i akt att ta itu med djurens lidande under transporten. Systematiska kränkningar under djurtransporter har kritiserats i flera år. Undersökningskommittén kommer att undersöka överträdelser och administrativa missförhållanden mot förordningen om djurtransporter av Europeiska kommissionen och EU: s medlemsstater. Som den direkt valda representationen för de europeiska medborgarna fullgör parlamentet således sin viktigaste uppgift, nämligen utövandet av demokratisk tillsyn och kontroll. Detta är ett tydligt tecken för medlemsstaterna och Europeiska kommissionen att göra mer för att undvika djurlidande och genomdriva EU-reglering. ”

 1. Vårt förslag lades fram av Europaparlamentets talmanskonferens den 11 juni. Under den föregående lagstiftningsperioden antog Europaparlamentet en genomförandebeteckning om levande transporter och drog slutsatsen att en undersökningskommitté verkligen behövde (2018/2110 (INI), Punkt 22). Enligt Europeiska kommissionens översikt granskningsrapporter om djurtransport av mark och genom att hav, det finns utbrett bristande efterlevnad och regelbundet underlåtenhet av myndigheter i medlemsstaterna att verkställa denna lag. Europeiska revisionsrätten drog också slutsatser i sin rapport om genomförandet av djurskyddslagstiftningen som "svagheter kvarstår inom vissa områden som är relaterade till välfärdsproblem" under transport.
 2. Undersökningskommittén är ett utredningsinstrument som EU-parlamentet kan besluta att inrätta för att ta itu med pressande samhällsfrågor. Under de tidigare lagstiftningsvillkoren inrättade exempelvis EU-parlamentet särskilda kommittéer efter LuxLeaks och galna ko-sjukdomar.
 3. Compassion in World Farming har kampanjat för djurskydd och hållbar mat och jordbruk i över 50 år. Vi har över en miljon anhängare och representationer i elva europeiska länder, USA, Kina och Sydafrika. Våra EU-kontor har kampanjer för att få slut på användningen av grymda burssystem, minska vår konsumtion av animaliska produkter, ett slut på livslängd djurtransport och exporten av levande djur utanför EU och högre djurskyddsnormer, inklusive för fisk .
 4. Fyra löner är den globala djurskyddsorganisationen för djur under mänskligt inflytande, som avslöjar lidande, räddar djur i nöd och skyddar dem. FOUR PAWS grundades av Heli Dungler i Wien 1988 och fokuserar på följeslagande djur inklusive herrelösa hundar och katter, husdjur och vilda djur som hålls under olämpliga förhållanden samt i katastrof- och konfliktzoner. Med hållbara kampanjer och projekt ger Fyra PAWS snabb hjälp och långtidsskydd för lidande djur.

Djurtransporter

#CrueltyFreeEurope uttalande om moratorium för djurförsök

publicerade

on

I sitt svar på en framställning överlämnad till Europaparlamentets framställningskommitté Efter att ha begärt ett moratorium för djurförsök medan deras värde utvärderas, har kommissionen än en gång sagt att det är fullt åtagit sig att det slutliga målet att fullt ut ersätta djurförsök.

Grymhet Europa - ett nätverk av djurskyddsorganisationer som syftar till att få djurförsök till slut i Europeiska unionen - välkomnar detta åtagande men anser att det nu är dags att införa en färdplan för att göra ord till en handlingsplan.

Cruelty Free Europe Director of Science Dr Katy Taylor sa: ”Nu bör EU mer än någonsin visa ambitioner att utveckla bättre vetenskap och vända sig till mer human och mänsklig relevant forskning och innovation. 95% av alla läkemedel som visar sig vara säkra och effektiva i djurförsök misslyckas i mänskliga försök. Kostnaden för detta misslyckande är enormt monetärt och för djur och människor. Om något annat system misslyckades så omfattande, skulle det säkert för länge sedan ha skrotats och andra bättre lösningar säkrats? ”

1993 - för 27 år sedan - i EU: s femte miljöhandlingsprogram för hållbarhet, sattes ett mål att uppnå en prioritering år 2000 med en minskning på 50% av antalet ryggradsdjur som används för experimentella syften. År 1997 hade denna åtgärd tystats och antalet djurförsök i Europa är fortfarande stort. Så vi har hört åtagandena tidigare. Det är hög tid för förändring. ”

Kommissionens svar belyser också sina ansträngningar för att uppmuntra utvecklingen av metoder som inte är djur för att ersätta djurforskning. Cruelty Free Europe erkänner det banbrytande arbetet som har gjorts i Europa genom organisationer som ECVAM, samarbeten som EPAA och Horizon-finansieringen, men säger att mycket mer måste göras.

Dr Taylor fortsatte: ”Ta forskningsprogrammet Horizon där våra beräkningar tyder på att finansiering för Horizon 2020-projekt som kräver primära och sekundära fördelar för icke-djurmetoder uppgår till bara 0.1% av det totala programmet på 80 miljarder euro för perioden 2014 till 2020. Tänk på att medan 48 Horizon-projekt på något sätt hävdar att de bidrar till metoder som inte är djur, i området 300 citerar användningen av "djurmodeller" som en del av deras metod. Om Europa ser allvar med sitt mål att ersätta djurförsök måste den verkligen lägga sina pengar där munnen är. ”

I november 2019 överlämnades en framställning till ordförandena för Europeiska kommissionen och Europaparlamentet som uppmanar EU att genomföra en systematisk översyn av alla forskningsområden där djur används. I maj i år bekräftade Europaparlamentets utskott för framställningar att framställningen hade godtagits som tillåtlig och skulle formellt behandlas av utskottet. Tillsammans med våra europeiska partners har Cruelty Free Europe uppmanat kommissionen att åta sig en omfattande plan med mål och tidtabeller för att få ett slut på djurförsök i EU.

Fortsätt läsa

Djurtransporter

Jordbruksdjur lider vid EU: s gränser på grund av #Coronavirus-svar, säger Compassion in World Farming

publicerade

on

Med över 35 djurskyddsorganisationer skickade Compassion in World Farming ett brev till EU-ledare och ber dem att anpassa sitt svar på COVID-19, eftersom långa gränsförseningar leder till djurlidande. Vi uppmanade EU att förbjuda transport av gårdsdjur till länder utanför EU, och resor som varar i över åtta timmar.

Medkänsla i världsodling är bekymrad över att EU-kommissionen i de nya EU-riktlinjerna för gränsförvaltning, som publicerades denna vecka, insisterar på att transporter av levande djur mellan EU-länder måste fortsätta. Dessa riktlinjer bortser från de allvarliga problem som ställs på hälsa och välfärd för husdjur som transporteras, särskilt de som transporteras mellan EU och länder utanför EU.

Fordon med gårdsdjur vägras inresa till Kroatien. Det finns trafikköer på 40 km vid gränsen mellan Litauen och Polen och köer på den tyska sidan av gränsen till Polen på 65 km vilket leder till väntetider på 18 timmar. Fordon med husdjur fastnar också i mycket långa köer vid utgångspunkten mellan Bulgarien och Turkiet - förare som transporterar husdjur rapporterade till Animals 'Angels att de behövde tre timmar för att röra sig 300 m innanför gränsen.

Köerna vid gränserna hindrar medicinsk utrustning och hälso- och sjukvårdspersonal från att komma igenom. Det är ännu mindre troligt att det kommer att vara möjligt att ta hänsyn till djurens välfärd i dessa köer.

Dessutom finns det en verklig risk att länder stänger sina gränser utan att ha någon infrastruktur på plats för att tillgodose behoven hos de transporterade djuren, och tillhandahålla vad som krävs enligt EU-lagstiftning, såsom mat, vatten och vilor.

Medkänsla i World Farming's Chief Policy Advisor Peter Stevenson sade: ”På grund av de ökade förseningarna vid gränskontrollen till följd av COVID-19 kan transport av gårdsdjur i många fall inte genomföras på ett sätt som överensstämmer med EU-lagstiftningen. EU: s transportförordning kräver att djur flyttas utan dröjsmål till destinationen och att djurens behov tillgodoses under resan. Att insistera på fortsatt transport av djur under sådana förhållanden är ansvarslöst och omänskligt och bortser från EU-fördraget, som föreskriver att EU: s lagstiftning och politik måste ta full hänsyn till djurskydd. ”

Medkänsla med World Farming: s chef för EU: s kontor, Olga Kikou, sa: ”Handeln med levande djur hotar inte bara djurs hälsa och välbefinnande, utan också hotar vår hälsa. Förarna, djurhandlare, veterinärer, tjänstemän och deras familjer kan lätt bli smittade. Till skillnad från andra som går in och lämnar EU, krävs de inte i karantän. Vi sätter dem och oss själva i riskzonen. Vi står inför aldrig tidigare sett åtgärder för att innehålla spridningen av viruset när ett ökande antal europeiska länder går in i lockdowns. Ändå tillåter vi levande djur att transporteras överallt, medan hälsomyndigheterna råder människor att stanna hemma. Detta är en dubbel standard! Handel med levande djur kan inte betraktas som en avgörande sektor som tillhandahåller viktiga tjänster till samhället. Denna absurditet måste stoppa! ”

För över 50 år Compassion in World Farming har kampanj för djurskydd och hållbar mat och jordbruk. Vi har över en miljon anhängare och representationer i elva europeiska länder, USA, Kina och Sydafrika.

Texten till brevet finns här.

Fortsätt läsa

Djurtransporter

EU: s livsmedelssäkerhetsbyrå kritiserar #RabbitCages

publicerade

on

EU: s livsmedelssäkerhetsbyrå har kritiserat användningen av konventionella burar för kaninodling i en ny studie. Den internationella icke-statliga organisationen Compassion in World Farming välkomnar denna rapport och uppmanar Europeiska kommissionen att använda de senaste vetenskapliga bevisen och förbättra kaninernas liv i EU.

I den nya rapport, Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) drog slutsatsen att kaninernas välfärd är lägre i konventionella burar, jämfört med andra system. För vuxna kaniner är det viktigaste välfärdsproblemet att deras rörelse är begränsad. EFSA drar också slutsatsen att organiska system generellt sett är bra.

Denna studie följer en begäran från Europaparlamentet. Under 2017, efter en entusiastisk kampanj av anhängare av medkänsla i världsodling, Europaparlamentet kallas om EU-kommissionen att föreslå ny lagstiftning med minimistandarder för odlade kaniner och bad EFSA att framställa denna vetenskapliga studie.

Olga Kikou, chef för Compassion in World Farming EU, sade: ”Idag utfärdade EU: s livsmedelssäkerhetsbyrå ett vetenskapligt yttrande som kastade ljus över miljoner kanins hårda öde, som tyst lider i burar i hela EU under hela sitt liv . Vi uppmanar den nya EU-kommissionen att lyssna på byråns råd och vidta åtgärder för att bättre skydda kaniner. Detta inkluderar att föreslå ny, artsspecifik lagstiftning för kaniner, som för närvarande saknas. Detta skulle vara en stor vinst för djur i hela Europa, eftersom kaniner är den näst mest odlade arten i EU när det gäller antal. ”

Olga fortsatte: ”Vi uppmanar också den nya Europeiska kommissionen att förbjuda burar för alla djur, inklusive höns, suger, kalvar, ankor och gäss. När de buras lever dessa djur under liknande eländiga förhållanden och kan inte utföra de mest grundläggande naturliga beteenden. Det nyligen genomförda europeiska medborgarinitiativet för att avsluta buråldern har gjort det kristallklart att EU-medborgare bryr sig djupt om lantbruksdjur och att de vill ha dem ur burarna. EU måste äntligen visa ledarskap och göra något åt ​​medborgarnas oro. ”

 1. För över 50 år Compassion in World Farming har kampanj för djurskydd och hållbar mat och jordbruk. Vi har över en miljon anhängare och representationer i elva europeiska länder, USA, Kina och Sydafrika.
 2. Idag publicerade EFSA också två andra yttranden om de fantastiska metoderna för kaniner och dödandet av kaniner av andra skäl än köttproduktion. Rapporter som EFSA släpptes idag är följande:
 1. Användningen av kaninburar är förbjuden eller begränsad i flera EU-länder:
 • Österrike, förbjudet för kaniner uppfödda för kött (2012)
 • Belgien, förbjudet för köttkaniner eller uppfödningskvinnor (2025)
 • Nederländerna, förbud mot karga burar (2016)
 • Tyskland, förbud mot karga burar (2024)
 1. I Europa tillbringar mer än 300 hundra miljoner djur mycket av sina liv i burar, som är grymma och helt onödiga. De Avsluta kålåldern Europeiskt medborgarinitiativ, stött av över 170 frivilligorganisationer, samlade över 1,6 miljoner underskrifter och överträffade lägsta tröskelvärdet i 21 EU-medlemsstater (med förbehåll för validering): Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien, Sverige och Storbritannien. För mer information, läs vår rapport om jordbruk i Europa [tjeck, Dutch, English, French, German, grekisk, Italian, polska och Spanish].

Fortsätt läsa
Annons

Facebook

Twitter

trend