Anslut dig till vårt nätverk!

Djurtransporter

Djurtransport: Systematiska misslyckanden avslöjade (intervju)

DELA MED SIG:

publicerade

on

Att misslyckas med att upprätthålla djurtransportregler utgör en risk för djurens välbefinnande och är orättvist mot bönder, säger Tilly Metz (avbildad), ordföranden för riksdagens utredningsutskott angående detta, Samhället.

Parlamentet inrättade en utredningskommitté om skydd av djur under transport att bedöma den nuvarande situationen i Europa efter en resolution som kräver strängare regler. De utskottet antogs dess slutrapport i december 2021, som alla parlamentsledamöter kommer att rösta om under plenarsessionen i januari 2022.

Kommittéordförande Tilly Metz, en grön/EFA-medlem från Luxemburg, sa: "Det är viktigt att säkerställa samma skyddsnivå för djur under hela resan, precis som det är viktigt för transportörer och förare att ha en enda uppsättning regler för att följa för gränsöverskridande transporter.”

Hur vill parlamentet förbättra förhållandena för djurtransporter?

Kommittén fann systematiska misslyckanden med att upprätthålla de befintliga reglerna om skydd av djur under transport och gav rekommendationer för en översyn av reglerna, som förväntas senast 2023.

Kommittén efterlyste en minskning av resornas varaktighet, närmare bestämt åtta timmar till slakt och fyra timmar för djur i slutet av karriären, vilket är djur som hålls för produktion av mjölk eller ägg eller avel, samt bättre skydd av unga och dräktiga djur. Istället för en 10-dagars tröskel bör oavvanda djur inte transporteras innan de är fem veckor gamla och gränsen för dräktiga djur bör vara två tredjedelar av dräktigheten (för närvarande 90%).

När det gäller transporter utanför EU ber utskottet att export av levande bör begränsas till länder som garanterar och respekterar likvärdiga djurskyddsnormer.

Annons

"Att se till att EU-konsumenter har korrekt information om de animaliska produkterna de köper är en annan viktig uppgift, eftersom det ger konsumenterna möjlighet att välja de högsta djurskyddsstandarderna", säger Metz.

Grisar på en lastbil som ska transporteras till en fabrik
©AdobeStock/Pomphoto  

Vilken EU-politik för djurtransporter behöver ändras?

"EU måste förbättra och komplettera sin djurskyddslagstiftningen för att säkerställa att alla djur åtnjuter samma skyddsnivå, oavsett var det föds, föds upp eller slaktas, säger Metz.

"Vi behöver mer harmoniserade regler, kontroller och sanktionssystem", tillade Metz, och betonade att det är EU:s roll att "säkerställa lika villkor för jordbrukare och transportörer". Rapporten rekommenderar centralisering på EU-nivå av några avgörande aspekter, såsom fastställande av kriterier för godkännande av fordon och fartyg. Jordbrukare får stöd genom Den gemensamma jordbrukspolitiken men det behövs "konkreta lösningar" för att förbättra djurens välbefinnande, enligt Metz.

Hon föreslår att det behövs nya politiska verktyg för att stödja "små lokala strukturer såväl som mobila slaktlösningar och slaktlösningar på gården", vilket kan bidra till att minska antalet stressiga resor till slakt.

Export av levande djur till länder utanför EU kräver också harmoniserade regler eftersom djur från vissa medlemsländer transporteras utanför EU:s gränser och "i det nuvarande systemet är det mycket svårt att upprätthålla" välfärdsnormer.

Hur skulle detta gynna människor och bönder?

Enligt Metz skulle kommittén "aldrig ha sett dagens ljus om det inte hade varit för det obevekliga trycket från civilsamhället, från oroliga medborgare som är trötta på att läsa om djurtransporter i nyheterna". För Metz, "Det var mycket tydligt att en stor majoritet av medborgarna vill ha en snabb förbättring av situationen."

Medborgarinitiativ som t.ex Avsluta kålåldern haft en inverkan på kommitténs arbete och "dessa krav från medborgarna beaktades så bra som möjligt", även om Metz medger att "det fortfarande finns utrymme för förbättringar när det gäller rekommendationerna".

Metz menar att "för många medborgare är den främsta motivationen för att efterlysa strängare regler och fler sanktioner en etisk oro, en önskan att se djurens lidande undvikas eller åtminstone minskas. Så för dem skulle varje förbättring vara en vinst i sig, utöver minskningen av folkhälsorisker och miljöhänsyn”.

Rapporten handlar dock inte bara om medborgare eftersom jordbrukare också skulle dra nytta av ett mer rättvist och mer öppet system som "skulle belöna höga djurskyddssystem med generöst offentligt stöd".

”Många jordbrukare beklagar bristen på insyn och kontroll som de möter i det nuvarande systemet; de flesta av dem tar hand om djuren som föds upp eller föds på deras gård, men de vet ofta inte vilket öde som väntar dem efter att de sålt dem.”

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend