Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Statligt stöd: Kommissionen konsulterar statligt stödutkast till meddelande för att främja "Viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse"

DELA MED SIG:

publicerade

on

crop_480_220_iStock_000000693015XSmallEuropeiska kommissionen samråd med allmänheten om ett utkast till meddelande om hur medlemsstaterna kan stödja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI). Utkastet till meddelande är en del av agendan för statligt stöd modernisering (SAM) (se IP / 12 / 458), som syftar till att modernisera statligt stödkontroll för att främja smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Utkastet till meddelande ger vägledning till medlemsstaterna om hur de, i linje med EU: s regler för statligt stöd, kan stödja transnationella projekt som är av strategisk dimension för EU och för att förverkliga målen för Europa 2020, EU: s tillväxtstrategi.

IPCEI: er, med tanke på deras positiva effekter på den inre marknaden och det europeiska samhället i stort, kan ge ett viktigt bidrag till att öka den ekonomiska tillväxten, skapandet av arbetstillfällen och konkurrenskraften. De gör det möjligt att samla kunskap, expertis, ekonomiska resurser och ekonomiska aktörer i hela Europa för att övervinna mycket viktiga marknads- eller systemfel och möta samhällsutmaningar. De bör samla den offentliga och privata sektorn för att genomföra storskaliga, mycket innovativa projekt som kan ge viktiga fördelar för unionen och dess medborgare. IPCEI: er kan variera från gränsöverskridande transportprojekt till projekt för energiinfrastruktur, till forskningsinfrastruktur eller paneuropeiska investeringar kopplade till utveckling av viktiga möjliggörande tekniker.

Med utgångspunkt i en specifik bestämmelse i fördraget om EU: s funktionssätt (artikel 107 (3) (b)) kommer detta horisontella meddelande avsevärt att öka tillämpningsområdet för de nuvarande reglerna om statligt stöd och ge tydlighet för projekt i fält där det inte finns någon vägledning idag, vilket möjliggör en enklare bedömning av stora transnationella projekt av kommissionen.

Förslaget till meddelande introducerar mer flexibilitet vad gäller formen av offentligt stöd från medlemsländerna (återbetalningsbart förskott, lån, garantier, bidrag), samt möjligheten att täcka upp till 100% av finansieringsgapet på grundval av en stor uppsättning av stödberättigande kostnader. För att minska byråkratin och för att underlätta utvärderingen av finansieringen av IPCEI: s medlemsstater, införs i utkastet till meddelande möjligheten att lämna in en gemensam anmälan till kommissionen av de deltagande medlemsländerna.

Kommunikationen kommer att uppdatera, konsolidera och ersätta reglerna för IPCEI i FoU- och innovationsramen och miljöriktlinjerna.

Kommentarer kan skickas till 28 februari 2014.

Texten till utkastet till kommunikation om IPCEI: er är finns här.

Annons

Bakgrund

År 2006 antog kommissionen den nuvarande ramen för FoU och innovation (se IP / 06 / 1600 och MEMO / 06 / 441) och i 2008, miljöriktlinjerna (se IP / 08 / 80 och MEMO / 08 / 31). Den nuvarande ramen för FoU och innovation förlängdes till den 30 juni 2014 och miljöriktlinjerna ska löpa ut den 31 december 2014.

Inom ramen för dess statliga stöd moderniseringsinitiativ (SAM) (se IP / 12 / 458) har bland annat Europeiska kommissionen inlett en översyn av dessa två riktlinjer. Granskningen inleddes med de offentliga samråden för att söka intressenters syn på hur dessa riktlinjer fungerar och särskilt om marknadsutvecklingen sedan de antogs. Med utgångspunkt från medlemsstaternas och andra intressenters åsikter, som det senaste steget i granskningsprocessen, publicerades utkastet till ny FoU- och innovationsram och energi- och miljöriktlinjer för offentligt samråd i december 2013. Dessa utkast innehöll bestämmelser om bedömning av medlemsstaternas finansiering av IPCEI. Detta meddelande kommer därför att uppdatera, konsolidera och ersätta de relevanta reglerna för IPCEI i utkastet till FoU- och innovationsramverk och energi- och miljöriktlinjerna.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend