Anslut dig till vårt nätverk!

Utvecklingsländer

EU ska stärka den privata sektorns roll för inkluderande tillväxt i utvecklingsländer

DELA MED SIG:

publicerade

on

bild-av-Katrina-Tuliao-via-Flickr-Creative-CommonsA new EU policy paper – formally known as ‘a Communication’ – setting out the role of private sector at the forefront of international development in its partner countries has been adopted today (13 May) by the European Commission.

Den privata sektorn står för cirka 90 % av jobben i utvecklingsländerna och är därför en viktig partner i kampen mot fattigdom. Den behövs också som investerare i hållbar jordbruksproduktion om världen ska möta utmaningen att försörja 9 miljarder människor till 2050. I många utvecklingsländer ökar den privata sektorns expansion, särskilt mikro-, små och medelstora företag ( MSMEs) är en kraftfull motor för ekonomisk tillväxt och den främsta källan till jobbskapande. Meddelandet skisserar en ny strategisk ram för att säkerställa att den privata sektorns verksamhet i utvecklingsländerna har en positiv inverkan på samhället – och särskilt kvinnor, ungdomar och fattiga.

Development Commissioner Andris Piebalgs said: “The private sector has a crucial role to play in helping people to lift themselves out of poverty, but we have to make sure that it benefits all of society, not just the few. That’s why today’s new Communication is so important – ensuring that businesses find an enabling environment to invest more, and more responsibly, in developing countries to help everyone enjoy the economic opportunities which the private sector can bring.”

Det nya meddelandet föreslår 12 konkreta åtgärder för att till exempel förbättra reglerande företagsmiljöer i partnerländer, stödja affärsutveckling och öka tillgången till finansiering med fokus på mikro-, små och medelstora företag i den formella och informella sektorn, vilket spelar en särskilt viktig roll för att skapa arbetstillfällen. I meddelandet identifieras också åtgärder inom andra områden som hållbar energi, hållbart jordbruk, infrastruktur och de gröna sektorerna, där engagemang från den privata sektorn effektivt kan komplettera och tillföra mervärde till EU:s utvecklingsbistånd, bland annat genom användning av blandning (kombination av bidrag och lån).

Främjande av ansvarsfulla investeringar i utvecklingsländer, hållbar handel eller inkluderande investeringar på låginkomstmarknader lyfts också fram som en nyckelprioritet för att maximera den privata sektorns positiva inverkan på utvecklingen. För närvarande är uppskattningsvis 60-80 % av företagen i utvecklingsekonomier informella företag. De representerar en enorm potential för tillväxt och skapande av arbetstillfällen, och det faktum att de verkar utanför den formella lagstiftningen får inte utesluta dem från stöd genom utvecklingsbistånd.

The Communication also proposes to step up EU’s support to raising productivity and working conditions in the informal economy and help countries move to a formal economy, where possible. This could be done through the provision of training and expertise to informal support organisations, such as producer associations, or contributing to a safer working environment and easier access to markets, finance, infrastructure and social services.

Bakgrund

Annons

Efter erkännandet av den privata sektorn som en huvudpartner i EU:s utvecklingssamarbete i 2011 års Agenda för förändring (dess plan för att omfokusera sin utvecklingspolitik för att prioritera de länder och sektorer som har störst behov), ser denna övergripande strategi bortom offentliga insatser i området utveckling av den privata sektorn för att också utnyttja potentialen för ett närmare engagemang från den privata sektorn för utveckling som en del av företagens kärnverksamhetsstrategier.

Europeiska kommissionen har varit en mycket aktiv partner för att stödja skapandet av en möjliggörande företagsmiljö och lokal företagsutveckling i partnerländerna. Under det senaste decenniet har kommissionens stöd för utveckling av den privata sektorn i genomsnitt uppgått till 350 miljoner euro per år.

Med skapandet av regionala blandningsanläggningar har kommissionen också börjat utveckla nya verktyg för att genomföra utvecklingsmålen för den privata sektorn. EU börjar också använda innovativa finansiella instrument som garantier för att öka utlåningen till små och medelstora företag från affärsbanker och riskkapital för att investera i fonder som lånar ut eller investerar i energieffektivitetsprojekt för små och medelstora företag.

Mer information

Kommunikation: En starkare roll för den privata sektorn för att uppnå inkluderande och hållbar tillväxt i utvecklingsländer
Nytt EU-meddelande om den privata sektorn MEMO / 14 / 345
Webbplats GD Utveckling och samarbete - EuropeAid

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend