Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#EUPolicy: Konsekvensanalys Institute formellt lanseringar

DELA MED SIG:

publicerade

on

policyApril markerar det formella införlivandet av Impact Assessment Institute som en stiftelse.  Institutet började offentligt granska EU-politiska förslag i december 2015.  Nu har den den institutionella grunden för att utöka sitt bidrag till intressentgemenskapen, vilket stöder robusta bevis för EU:s politik och lagstiftning.  En lanseringsmottagning äger rum den 27 april 2016.

Sedan starten av sin verksamhet i december har Impact Assessment Institute (IAI) publicerat tre studier om central EU-politik inom området klimat, energi och transport.  Resultaten visar att det behövs betydande förbättringar i underlaget för EU:s beslutsfattande på detta politikområde.  Ytterligare studier förbereds för närvarande om förnybar energi och den cirkulära ekonomin.

När det utökar sin personal och sina resurser kommer IAI att ta itu med alla policyområden för vilka bevis samlas in och konsekvensbedömningar sammanställs.  Dess granskning täcker alla stadier av lagstiftningsprocessen, från efterhandsutvärderingar och REFIT till konsekvensbedömningsstadiet, antagandet av lagstiftningsförslag och åtföljande ändringar som lagts fram av medlagstiftarna och slutar på nivån för delegerade akter och genomförandeakter.

Ordförande och verkställande direktör Simon Godwin sa: "Efter noggrann planering är vi mycket glada över att institutet nu är fullt etablerat och har fått erkännande från intressenter som en värdefull tillgång för EU:s policyutvecklingsprocess".  Vice ordförande och direktör Erik Akse tillade, "'IAI startade sin verksamhet i december förra året och har bevisat att opartisk analys av policyskapande fyller en viktig lucka i beslutsfattandet som EU-institutionerna inte har åtgärdat effektivt."

För att etablera sin hållbarhet vid sidan av sin opartiskhet, startar IAI nu en finansieringskampanj genom att nå ut till ett brett spektrum av intressenter.  Organisationer och individer som stöder institutets mål uppmuntras att bli givare eller sponsorer för att hjälpa till att säkerställa att bättre lagstiftning blir verklighet för Europa.

Institutet markerar sin etablering med en mottagning från kl. 18 den 00 april i Bryssel.  Inbjudningar kommer att skickas ut inom kort.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend