Anslut dig till vårt nätverk!

EU

EU och #Japan diskuterar ekonomiskt samarbete vid 1st Industriell, handels- och ekonomisk dialog på hög nivå

DELA MED SIG:

publicerade

on

EU och Japan höll den första högnivådialogen mellan EU och Japan i Tokyo den 1 oktober.

Diskussionerna omfattade en rad strategiska ämnen av betydelse för förbindelserna mellan EU och Japan och deras samarbete för att ta itu med globala utmaningar. Högnivådialogen fokuserade på fyra huvudområden: globala handelsutmaningar; ekonomiska omvandlingar kopplade till energi-, miljö- och klimatförändringsfrågor; internationella investeringar och anslutningsinitiativ; och den digitala ekonomin.

This Dialogue is a specific platform for strategic discussions whose establishment was endorsed by the 25th EU-Japan Summit held on 17 July 2018. The Dialogue was held by between Minister of Economy, Trade and Industry, Mr Hiroshige Seko and Minister for Foreign Affairs, Mr Taro Kono, as co-chairs on the Japanese side, and the European Commission’s Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness, Mr Jyrki Katainen.

Both sides confirmed the EU and Japan’s commitments to aim for the early entry into force of the EU-Japan Economic Partnership Agreement and make their utmost effort to promote the completion of respective domestic procedures by the end of this year.

Both sides discussed the latest developments in global trade and their relations with key partners, with a view to exploring common strategic approaches. This includes work on proposed avenues to reform the WTO by addressing the challenges facing the WTO Appellate Body, updating the WTO rule-book, strengthening notification requirements and regular committee activities, on all of which the EU and Japan will cooperate closely together in order for the organisation to respond urgently to today’s challenges.

Båda sidor delade gemensamma åsikter om möjligheten och betydelsen av framtida samarbete och samordning för att förverkliga ett fritt och öppet Indo-Stillahavsområdet och om förbindelser mellan EU och Eurasien, inklusive genom främjande av kvalitetsinfrastruktur för att upprätthålla långsiktiga sunda ekonomiska förbindelser i de relevanta länder.

Ordförandena välkomnade undertecknandet av två samförståndsavtal mellan Europeiska investeringsbanken (EIB), å ena sidan, och Japan Bank for International Cooperation (JBIC) och Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), på andra sidan . Memorandorna beskriver nytt strategiskt samarbete för att stödja investeringar.

Annons

Båda sidor diskuterade omvandlingarna mot byggandet av en cirkulär ekonomi och bekräftade sitt samarbete kring specifika aspekter som förebyggande av marin plastskräp. De tog vidare upp energiomvandlingarna och den långsiktiga avkarboniseringen av ekonomin för att sträva efter energisäkerhet, öka den ekonomiska effektiviteten och ta itu med klimatförändringarna. De diskuterade hur man mobiliserar finansiering för hållbara projekt för att stödja sådana omvandlingar.

Vid dialogen diskuterades också flera ämnen som hänför sig till ny teknik och den digitala ekonomin, inklusive policyutvecklingen rörande artificiell intelligens, cybersäkerhet, digital handel och sjukvårdsteknik, och deras fortsatta samarbete inom dessa områden.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend