Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#Ryssland kan inte längre betraktas som en "strategisk partner", säger parlamentsledamöterna

DELA MED SIG:

publicerade

on

Den här veckan enades parlamentsledamöterna om att EU bör förbli öppet för att införa ytterligare sanktioner om Ryssland fortsätter att bryta mot internationell lag.

Parlamentet antog tisdagen (12 mars) en resolution med 402 röster för, 163 röster emot och 89 nedlagda röster, som utvärderar det aktuella läget för de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland.

Sanktioner måste förlängas

Ledamöterna noterar att nya spänningsområden mellan EU och Ryssland har uppstått sedan 2015, inklusive Rysslands ingripande i Syrien, inblandning i länder som Libyen och Centralafrikanska republiken och kontinuerliga aggressiva åtgärder i Ukraina. De lyfter också fram Rysslands stöd för anti-EU-partier och högerextrema rörelser, och att det fortsätter att blanda sig i politiska val och kränka mänskliga rättigheter i sin egen stat.

Genom att inventera dessa brott mot internationell rätt betonar parlamentsledamöterna att EU bör vara redo att anta ytterligare sanktioner mot Ryssland, särskilt de som riktar sig mot individer. Sanktioner bör stå i proportion till de hot som Ryssland utgör, tillägger de. I december förra året rådet förlängde de ekonomiska sanktionerna till den 31 juli 2019.

Att ta itu med globala utmaningar tillsammans

Resolutionen understryker att EU bör se över sin nuvarande Partnerskaps- och samarbetsavtal (PCA) med Ryssland och begränsa samarbetet till områden av gemensamt intresse. Globala utmaningar, som klimatförändringar, energisäkerhet, digitalisering, artificiell intelligens och kampen mot terrorism kräver selektivt engagemang, säger ledamöterna i Europaparlamentet.

Närmare relationer kommer bara att vara möjliga om Ryssland fullt ut genomför de så kallade Minsk-avtalen för att avsluta kriget i östra Ukraina och börjar respektera internationell rätt, står det i texten.

Annons

Svar på desinformation

Ledamöterna fördömer Rysslands desinformationskampanjer och cyberattacker, som syftar till att öka spänningarna inom EU och dess medlemsländer. De är djupt oroade över att EU:s svar på propaganda och desinformation är otillräckligt och bör stärkas ytterligare, särskilt inför det kommande EU-valet i maj 2019. I detta avseende måste finansieringen och personalresurserna för EU:s East Stratcom Task Force vara avsevärt ökat, stressar de.

Hot mot grannarna

Parlamentet fördömer starkt Rysslands kränkning av EU-staternas luftrum, särskilt i Östersjöområdet, där territorialvattnen och luftrummet upprepade gånger har brutits. Denna ignorering av internationella regler utgör ett hot mot Rysslands grannar i Svarta havet, Östersjön och Medelhavsregionerna.

Nord Stream 2

Ledamöterna upprepar också sin oro över att Nord Stream-2-projektet skulle kunna förstärka EU:s beroende av rysk gasförsörjning och hota EU:s inre marknad.

Stöd till auktoritära regimer och störande politiska krafter

Ledamöterna är oroade över Rysslands kontinuerliga stöd till auktoritära regimer och länder som Nordkorea, Iran, Venezuela och Syrien. De beklagar också att Ryssland, för att destabilisera EU-kandidatländerna, ger sitt stöd till organisationer och politiska krafter som de som motsätter sig Prespa-avtalet som har löst den långvariga namntvisten mellan fd jugoslaviska republiken Makedonien och Grekland.

Rysslands ekonomiska krigföring

Ledamöterna fördömer illegal finansiell verksamhet och penningtvätt från Ryssland, som potentiellt uppgår till hundratals miljarder euro som tvättas genom EU varje år, vilket utgör ett hot mot europeisk säkerhet och stabilitet. Rapporten understryker att berörda EU-länder måste avsluta alla program för "gyllene visum/pass", som gynnar ryska oligarker.

"Tiden för ett trevligt och diplomatiskt språk är förbi. Det finns väldigt lite utrymme för något samarbete så länge som Ryssland fortsätter att ockupera delar av Ukraina och attackerar andra europeiska länder", säger föredraganden Sandra Kalniete (EPP, LV).

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend