Anslut dig till vårt nätverk!

Europaparlamentet

EU:s hälsa: Ledamöterna efterlyser en framtidssäker EU:s läkemedelspolitik

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Ledamöterna kräver nationella och EU-åtgärder för att garantera att alla patienter har säker och snabb tillgång till viktiga och innovativa läkemedel, ENVI.

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) antog på tisdagen, med 62 röster för, åtta emot och åtta nedlagda röster, sina rekommendationer om genomförandet av EU:s läkemedelsstrategi och kommande revideringar av den rättsliga ramen.

Ta itu med grundorsakerna till bristen

Ledamöterna lyfter fram behovet av att öka överkomligheten och tillgängligheten för läkemedel. Detta innebär att man tar itu med de grundläggande orsakerna till bristen, ökar transparensen i priser och offentlig FoU-finansiering, främjar kollektiva prisförhandlingar och inför åtgärder för att stödja en större marknadsnärvaro för generiska och biosimilära läkemedel.

Ledamöterna insisterar på att kommissionen, medlemsstaterna och Europeiska läkemedelsmyndigheten bör utveckla ett system för tidig varning för läkemedelsbrist, baserat på en transparent och centraliserad digital europeisk plattform.

Öka EU:s motståndskraft och hållbarhet

Rapporten betonar också behovet av att läkemedelsindustrins arbete är miljövänligt och klimatneutralt under hela produktens livscykler, samtidigt som det säkerställer att patienterna har tillgång till säkra och effektiva läkemedelsbehandlingar.

Annons

Andra rekommendationer är:

  • införa en terapeutisk EU-guide för antimikrobiella medel och samordnade informationskampanjer om antimikrobiell resistens (AMR);
  • främja "Made in Europe" läkemedel genom att stärka motståndskraften inom EU:s tillverkning och leverans;
  • utveckla tillräcklig kapacitet för hållbar produktion av aktiva substanser, råvaror och läkemedel som minskar beroendet av externa källor;
  • underlätta lanseringen av stora kliniska prövningar samordnas på europeisk nivå.
  • Att skapa en bredare politisk Läkemedelsforum på hög nivå.

Rapportören Dolors Montserrat (EPP, ES) sa: "Rapporten förbättrar EU:s läkemedelsstrategi inför nästa revidering och uppdatering av EU:s läkemedelslagstiftning, vilket sätter patienterna i centrum för hälsopolitiken. Vi måste ta itu med otillfredsställda medicinska behov och främja tillgången till läkemedel, samtidigt som vi främjar hållbarheten i våra nationella hälso- och sjukvårdssystem. Samtidigt måste vi stärka EU:s offentlig-privata partnerskap för en strategiskt autonom och motståndskraftig läkemedelsindustri, som stöds av ett effektivt incitamentssystem och styrs av ett stabilt, uppdaterat och säkerhetscentrerat regelsystem.”

Nästa steg

Alla parlamentsledamöter kommer att rösta om rapporten under plenarsessionen i november, vars resultat sedan kommer att ingå i kommissionens förslag för uppdatering av EU:s läkemedelslagstiftning 2022.

Bakgrund

Den 25 november 2020 antog kommissionen en läkemedelsstrategi för Europa, ett stort initiativ under Europeiska hälsounionen. Dess mål är att ge EU:s läkemedelspolitik en långsiktig vision: att säkerställa att den är kristålig och hållbar, och att stärka EU:s position som en global ledare samtidigt som man säkerställer tillgång till läkemedel till överkomliga priser för patienter.

Vidare information 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend