Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

NextGenerationEU: Europeiska kommissionen samlar in ytterligare 10 miljarder euro i en framgångsrik tredje obligation för att stödja Europas återhämtning

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har utfärdat ytterligare 10 miljarder euro för att stödja Europas återhämtning från koronaviruskrisen och dess konsekvenser, i en tredje NextGenerationEU-obligation sedan programmet startade i mitten av juni. Kommissionen emitterade en 20-årig obligation som förfaller den 4 juli 2041, som välkomnades av marknaden med ett mycket starkt intresse, med böcker nära 100 miljarder euro.

Tack vare den nästan tiofaldiga överteckningen - en demonstration av det pågående starka intresset från investerare - har kommissionen fått mycket gynnsamma prissättningsvillkor, i linje med NextGenerationEU-programmets starka resultat hittills.

Detta var en transaktion med två delar, och kommissionen tog upp ytterligare 5.25 miljarder euro i 10-årigt back-to-back-lån till och med den 22 april 2031 för sina program för finansiell stabiliseringsmekanism (EFSM) och makroekonomiskt stöd (MFA).

Annons

Budget- och administrationskommissionär Johannes Hahn sa: ”Den tredje NextGenerationEU-obligationen tar upp totalbeloppet för NextGenerationEU till 45 miljarder euro på fyra veckor. Detta är en mycket uppmuntrande start på finansieringen av NextGenerationEU. Det betyder att kommissionen är väl lämpad att stödja alla planerade NextGenerationEU-betalningar till medlemsstaterna under sommaren och därigenom stödja den ekonomiska och sociala återhämtningen. ”

Detta är den tredje transaktionen inom NextGenerationEU-programmet, efter den 20-åriga obligationslån på 10 miljarder euro som kommissionen emitterade den 15 juni 2021 och transaktionen med två trancher på 15 miljarder euro - som bestod av en femårig obligation på 9 miljarder euro och 6 miljarder euro 30-årig obligation - från och med 29 juni.

Efter dagens transaktion (13 juli) har kommissionen hittills samlat in 45 miljarder euro under NextGenerationEU. Fonderna kommer nu att användas för de första betalningarna under NextGenerationEU, under återhämtnings- och motståndskraftsfaciliteten och olika EU-budgetprogram. De första utbetalningen under NextGenerationEU ägde rum redan i slutet av juni och genomfördes under REACT-EU-programmet. De första betalningarna inom återhämtnings- och motståndskraftsfaciliteten kommer att följa i god tid efter det att rådet godkänt de nationella återhämtnings- och motståndskraftsplanerna (av vilka 12 redan har passerat detta steg) och undertecknandet av respektive finansierings- och / eller låneavtal av EU-länderna och Europeiska kommissionen.

Annons

Dagens transaktion har också höjt 5 miljarder euro som kommer att användas för att förlänga det ekonomiska stödet till Portugal och Irland i kölvattnet av den finansiella och statsskuldkrisen. Ytterligare 250 miljoner euro har samlats in för att finansiera ett lån till Jordanien inom ramen för programmet Macro Financial Assistance.

I slutet av 2021 räknar kommissionen med att samla in cirka 80 miljarder euro i obligationer, kompletteras med kortfristiga EU-räkningar enligt finansieringsplan offentliggjordes i juni 2021. Det exakta beloppet för både EU-obligationer och EU-räkningar kommer att bero på de exakta finansieringsbehoven och kommissionen kommer att revidera sin första bedömning under hösten. På detta sätt kommer kommissionen att kunna finansiera alla planerade bidrag och lån till medlemsstaterna under återhämtnings- och motståndskraftsfaciliteten under andra halvåret samt täcka behoven inom EU: s politik som får finansiering från NextGenerationEU.

Bakgrund

NextGenerationEU är ett tillfälligt återvinningsinstrument på cirka 800 miljarder euro i löpande priser för att stödja Europas återhämtning från coronaviruspandemin och hjälpa till att bygga ett grönare, mer digitalt och mer motståndskraftigt Europa.

För att finansiera NextGenerationEU kommer kommissionen - på EU: s vägnar - att höja upp till cirka 800 miljarder euro från kapitalmarknaderna fram till och med slutet av 2026. 421.1 miljarder euro kommer främst att vara tillgängliga för bidrag (enligt RRF och andra EU-budgetprogram). 385.8 miljarder euro för lån. Detta kommer att översättas till upplåningsvolymer på i genomsnitt cirka 150 miljarder euro per år.

Med tanke på volymerna, frekvensen och komplexiteten hos de framtida upplåningstransaktionerna kommer kommissionen att följa de bästa metoderna som används av stora och frekventa emittenter och genomföra en diversifierad finansieringsstrategi.

Denna strategi presenterar ett varierat utbud av instrument och tekniker som går utöver den back-to-back-strategi som kommissionen hittills har använt för att låna från marknaderna, även inom ramen för SURE-programmet. Under de senaste 40 åren har Europeiska kommissionen genomfört flera utlåningsprogram för att stödja EU-länder och tredjeländer. Alla dessa utlåningsverksamheter finansierades back-to-back, främst genom syndikerade obligationsemissioner.

Tekniskt avsnitt

NextGenerationEU-obligation Den 20-åriga obligationen har en kupong på 0.45% och uppnåddes en avkastning på 0.471% som ger en spread på +7 bps till mellanswappar, vilket motsvarar +53.1 bps jämfört med det 20-åriga Bunden som förfaller i juli 2040. Den slutliga orderboken var nära 100 miljarder euro, vilket innebar att obligationen har tecknats nästan 10 gånger. Detta slog ett nytt rekord, för den största orderboken någonsin för en ny 20-årig obligation. EFSM / MFA-obligation Den tioåriga obligationen har en kupong på 10% och uppnåddes en avkastning på -0% om erbjudande, vilket ger en spread på -0.043 bps till mellanswappar, vilket motsvarar 6 bps under det 30.1-åriga Bund förfallet i februari 10 Den slutgiltiga orderboken var över 2031 miljarder euro, vilket innebar att denna obligation också har tecknats nästan 51 gånger. De gemensamma huvudcheferna för denna transaktion var Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citi och Commerzbank.

Mer

Pressmeddelande första NextGenerationEU-obligation

Pressmeddelande Kommissionens första finansieringsplan

Q & A diversifierad finansieringsstrategi

Faktablad - NextGenerationEU - Finansieringsstrategi

EU som låntagarwebbplats

Primär återförsäljarnätverk

Återhämtningsplan för Europa

Europeiska kommissionen

Nytt europeiskt Bauhaus: Nya åtgärder och finansiering för att koppla hållbarhet till stil och inkludering

publicerade

on

logotyp

Kommissionen har antagit ett meddelande med begreppet New European Bauhaus. Detta inkluderar ett antal politiska åtgärder och finansieringsmöjligheter. Projektet syftar till att påskynda omvandlingen av olika ekonomiska sektorer som konstruktion och textilier för att ge alla medborgare tillgång till cirkulära och mindre kolintensiva varor.

Det nya europeiska Bauhaus ger en kulturell och kreativ dimension till European Green Deal, som syftar till att demonstrera hur hållbar innovation erbjuder konkreta, positiva upplevelser i vårt dagliga liv.

För finansieringen kommer cirka 85 miljoner euro att avsättas för nya europeiska Bauhaus -projekt från EU -program 2021 - 2022. Många andra EU -program kommer att integrera det nya europeiska Bauhaus som ett element av sammanhang eller prioritet utan en fördefinierad särskild budget.

Annons

Finansiering kommer från olika EU -program inklusive Horizon Europe program för forskning och innovation (särskilt Horizon Europe -uppdragen), Life program för miljö- och klimatåtgärder och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Dessutom kommer kommissionen att uppmana medlemsstaterna att använda de nya europeiska Bauhaus-kärnvärdena i sina strategier för territoriell och socioekonomisk utveckling och mobilisera de relevanta delarna av sina återhämtnings- och motståndskraftsplaner samt programmen inom sammanhållningspolitiken för att bygga en bättre framtid för alla.

Kommissionen kommer att upprätta en Nytt europeiskt Bauhaus Lab: en ”tänk och gör tank” för att tillsammans skapa, prototypa och testa nya verktyg, lösningar och policyrekommendationer. Labbet kommer att fortsätta rörelsens samarbetsanda som för samman olika samhällsskikt och når ut till samhället, industrin och politiken för att ansluta människor och hitta nya sätt att skapa tillsammans.

Meddelandet är inspirerat av de input som mottogs under samdesignfasen som pågick från januari till juli, där kommissionen fick över 2000 bidrag från hela Europa och utanför.

Annons

Främja en växande rörelse

I januari 2021 lanserades den nya europeiska Bauhaus-samdesignfasen för att identifiera och tänka på estetiska, hållbara och inkluderande lösningar för våra bostadsutrymmen och hjälpa till att leverera den europeiska gröna affären. Den första delen av utvecklingen uppmanade alla att gå med i ett samtal för att tänka om hur vi lever tillsammans. Dessa utbyten matades in i det nya europeiska Bauhaus -meddelandet som antogs idag.

Samskapande kommer att förbli viktigt, och det kommer att utvecklas mot bakgrund av de första konkreta resultaten, genom bedömningar och granskningar. Därför kommer kommissionen att ytterligare fördjupa arbetet med den växande nya europeiska Bauhausgemenskapen av engagerade individer, organisationer och myndigheter. 

Rörelsen hämtar också inspiration från befintliga vackra, hållbara och inkluderande platser och projekt i Europa. De första nya europeiska Bauhaus -priserna firar dessa prestationer och delar priser i tio kategorier, från "produkter och livsstil", till "återuppfunnna platser att träffas och dela". Strängen "New European Bauhaus Rising Stars", som enbart är öppen för under 30-talet, stöder och uppmuntrar den yngre generationen att fortsätta utveckla nya idéer och spännande koncept. Vinnarna får sina priser vid en prisceremoni den 16 september.

Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sade: ”Det nya europeiska Bauhaus kombinerar den stora visionen om den europeiska gröna affären med påtagliga förändringar på plats. Förändring som förbättrar vårt dagliga liv och som människor kan röra och känna - i byggnader, i offentliga utrymmen, men också i mode eller möbler. Det nya europeiska Bauhaus syftar till att skapa en ny livsstil som matchar hållbarhet med bra design, som kräver mindre kol och som är inkluderande och prisvärt för alla. ”

Kommissionär för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdom Mariya Gabriel sa: ”Genom att överbrygga vetenskap och innovation med konst och kultur och ta ett helhetsgrepp kommer det nya europeiska Bauhaus att skapa lösningar som inte bara är hållbara och innovativa, utan också tillgängliga, prisvärd och livsförbättrande för oss alla. ”

Kommissionär för sammanhållning och reformer Elisa Ferreira sa: ”Genom sitt tvärvetenskapliga och deltagande tillvägagångssätt förstärker det nya europeiska Bauhaus rollen för lokala och regionala samhällen, industrier, innovatörer och kreativa sinnen som arbetar tillsammans för att förbättra vår livskvalitet. Sammanhållningspolitiken kommer att omvandla nya idéer till handling på lokal nivå. ”

Mer

Kommunikation om det nya europeiska Bauhaus

Bilaga 1-Rapport om samdesignfasen

Bilaga 2 - Mobilisering av EU -program

Bilaga 3 - Det nya europeiska Bauhaus -politiska ekosystemet

Q & A

Ny europeisk Bauhaus -webbplats

Runt bord på hög nivå

Unionsstatens tal av president von der Leyen

Fortsätt läsa

Europeiska kommissionen

EU-stat: Kamp mot COVID-19, återhämtning, klimat och utrikespolitik

publicerade

on

I den årliga debatten om Europeiska unionen frågade ledamöterna kommissionens ordförande von der Leyen om EU: s mest omedelbara utmaningar, Plenarsammanträde  AFCO.

Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen inledde sitt andra tal i Europeiska unionen om att i den största globala hälsokrisen på ett sekel, den djupaste globala ekonomiska krisen på årtionden och den allvarligaste planetkrisen genom tiderna, ”valde vi att gå den tillsammans. Som ett Europa. Och vi kan vara stolta över det ”. Hon betonade att Europa är bland världsledande inom vaccinationsnivåer, samtidigt som hon delar hälften av sin vaccinproduktion med resten av världen. Nu är prioriteringen att påskynda global vaccination, fortsätta ansträngningarna i Europa och förbereda väl inför framtida pandemier.

Blickande framåt noterade hon att "digital är frågan om att göra eller bryta" och tillkännagav en ny European Chips Act, som sammanför Europas världsklass forskning, design och testkapacitet och samordnar EU och nationella investeringar i halvledare. När det gäller klimatförändringar klargjorde von der Leyen att "eftersom det är konstgjorda kan vi göra något åt ​​det". Hon framhöll att med Green Deal var EU den första stora ekonomin som presenterade omfattande lagstiftning på detta område och lovade att stödja utvecklingsländer genom att fördubbla finansieringen för biologisk mångfald och utfärda ytterligare 4 miljarder euro för klimatfinansiering fram till 2027 för att stödja deras gröna övergång.

Annons

När hon talade om utrikes- och säkerhetspolitik efterlyste hon en europeisk cyberförsvarspolitik och en ny europeisk cyberresilience -lag och tillkännagav ett toppmöte om europeiskt försvar som skulle hållas under det franska ordförandeskapet.

Manfred WEBER (EPP, DE) pekade på de sociala och ekonomiska konsekvenserna av COVID-19-krisen och sa att Europa snabbt måste skapa nya arbetstillfällen, även inom hälsosektorn där EU leder med COVID-19-vacciner. Han vädjade om ett nödprogram för handeln mellan EU och USA för transport- och rörlighets- och digitala sektorer och en plan för att minska byråkratin. Det europeiska försvaret bör stärkas med en snabb reaktionsstyrka och Europol förvandlas till ett europeiskt FBI, avslutade han.

Iratxe GARCÍA (S&D, ES) bedömde EU: s kamp mot pandemin och dess konsekvenser positivt: ”70% av befolkningen är vaccinerade, rörelsefriheten är återigen verklighet och NextGenerationEU -medel distribueras redan”. Övergången till en grön ekonomi är också på rätt spår, tillade hon, men "vi har inte gjort tillräckligt för att säkerställa medborgarnas välbefinnande" och noterade att krisen har förvärrat ojämlikheten och drabbat de mest utsatta hårdare.

Annons

Dacian CIOLOŞ (Renew, RO) klagade över att kommissionen alltför ofta har engagerat sig i diplomati med rådet istället för att delta i beslutsfattande med parlamentet. Han betonade att europeiska värderingar är grunden för vår union och uppmanade kommissionen att börja använda villkorsmekanismen som inrättades för att skydda EU: s budget från överträdelser av gällande rättsstatsprincip i nästan ett år men aldrig tillämpas- för att stoppa finansieringen illiberala rörelser i många delar av Europa där rättsligt oberoende urholkas, journalister mördas och minoriteter diskrimineras.

Philippe LAMBERTS (Greens/EFA, BE) krävde mer klimatambition: ”snabbare, högre, starkare: det är hög tid att tillämpa de olympiska målen på våra ansträngningar att rädda planeten”. Han bad också om förändringar i de finanspolitiska och sociala systemen för att säkerställa ett värdigt liv för alla. När det gäller utrikespolitik noterade Lamberts att endast genom att dela suveränitet kunde EU bli en ”tungviktare” på världsscenen och klargjorde att ”” Fortress Europe ”aldrig kommer att bli en respekterad geopolitisk aktör”. Slutligen beklagade han att EU -ländernas största oro över Afghanistan är att undvika att en afghaner sätter fötterna på europeiskt territorium.

EU -medborgare behöver inte "blommiga tal", de vill bara "lämnas ensamma", sade Jörg MEUTHEN (ID, DE). Han kritiserade kommissionens planer på "massiva utgifter" - för Green Deal, för återvinningsfonden, för "Fit for 55", som medborgarna skulle behöva betala för i slutändan. Han varnade för växande byråkrati och beklagade övergången till grön energi och bad om mer kärnkraft.

Raffaele FITTO (ECR, IT) varnade för att "NextGenerationEU -resurserna ensamma inte räcker till" och krävde en reform av stabilitetspakten. Han efterlyste också en ändring av reglerna för statligt stöd och en mer autonom handelspolitik. "Miljöövergången kan inte hanteras utan att ta hänsyn till vad som händer i världen och särskilt påverkan på vårt produktionssystem", tillade han. När det gäller rättsstatsprincipen och Polen fördömde Fitto "en politisk påläggning av en majoritet som inte respekterar enskilda staters kompetenser".

Enligt Martin SCHIRDEWAN (The Left, DE), Fru von der Leyen har berömt sig själv men inte levererat några svar på dagens problem. Han krävde att patentskyddet för vacciner skulle tas bort och beklagade att de tio rikaste miljardärerna i Europa har ökat sina förmögenheter ytterligare under pandemin medan ett av fem barn i EU växer upp i eller riskerar fattigdom.

högtalare

Ursula VON DER LEYEN, Europeiska kommissionens ordförande

Manfred WEBER (EPP, DE)

Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES)

Dacian CIOLOŞ (Förnya, RO)

Philippe LAMBERTS (Gröna / EFA, BE)

Jörg MEUTHEN (ID, DE)

Raffaele FITTO (ECR, IT)

Martin SCHIRDEWAN (Vänster, DE)

Mer 

Fortsätt läsa

Digitala ekonomin

Kommissionen föreslår en väg till det digitala decenniet för att leverera EU: s digitala omvandling senast 2030

publicerade

on

Den 15 september föreslog kommissionen en väg till det digitala decenniet, en konkret plan för att uppnå den digitala omvandlingen av vårt samhälle och vår ekonomi år 2030. Den föreslagna vägen till det digitala decenniet kommer att översättas EU: s digitala ambitioner för 2030 in i en konkret leveransmekanism. Det kommer att inrätta en styrningsram baserad på en årlig samarbetsmekanism med medlemsstaterna för att nå 2030 Digitala decennier på unionsnivå inom områdena digital kompetens, digital infrastruktur, digitalisering av företag och offentliga tjänster. Det syftar också till att identifiera och genomföra storskaliga digitala projekt som involverar kommissionen och medlemsstaterna. Pandemin belyste den centrala roll som digital teknik spelar för att bygga en hållbar och välmående framtid. I synnerhet avslöjade krisen en klyfta mellan digitalt lämpliga företag och de som ännu inte antog digitala lösningar, och belyste klyftan mellan välanslutna stads-, landsbygds- och avlägsna områden. Digitalisering erbjuder många nya möjligheter på den europeiska marknaden, där mer än 500,000 2020 lediga platser för cybersäkerhet och dataexperter förblev ofyllda år XNUMX. I linje med europeiska värderingar bör vägen till det digitala decenniet stärka vårt digitala ledarskap och främja mänskligt centrerad och hållbar digital politik stärker medborgare och företag. Mer information finns i detta pressmeddelande, Q & A och faktablad. President von der Leyens tal om tillståndet i unionen är också tillgänglig nätet.

Annons

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend