Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska rådet

Bartjan Wegter blir ny EU:s Counter-Terrorism Coordinator

DELA MED SIG:

publicerade

on

Bartjan Wegter utsågs till EU:s Counter-Terrorism Coordinator (EU CTC). Hans mandatperiod på fem år börjar den 1 mars 2024. Herr Wegter efterträder Ilkka Salmi, som innehaft ämbetet sedan oktober 2021.

Bartjan Wegter är en senior holländsk diplomat, som fram till sin utnämning som EU CTC tjänstgjorde som ministerbefullmäktigad vid Konungariket Nederländernas ständiga representation vid Nato. En examen från Leyden University och College of Europe, Mr Wegter hade olika multilaterala och säkerhetsrelaterade positioner under loppet av en diplomatisk karriär som sträckte sig över 25 år.

EU:s Counter-Terrorism Coordinator ansvarar för att samordna arbetet mot terrorism inom EU, säkerställa genomförandet och utvärderingen av EU:s Counter-Terrorism-strategi, integrera de interna och externa aspekterna av kampen mot terrorismen och förbättra kommunikationen mellan EU och tredje part. länder.

Bakgrund

I kölvattnet av terrorattacken i Madrid den 11 mars 2004 beslutade Europeiska rådet att inrätta ställningen som EU:s samordnare för kampen mot terrorism.

EU:s CTC hjälper till att främja EU:s ansträngningar för att bekämpa terrorism. Han informerar rådet och upprätthåller en översikt över alla de instrument som står till EU:s förfogande i syfte att rapportera till rådet regelbundet och säkerställa en effektiv uppföljning av rådets beslut. Hans arbetsuppgifter inkluderar även:

  • lägga fram politiska rekommendationer och föreslå prioriterade åtgärder för rådet;
  • samordning med rådets relevanta förberedande organ samt med Europeiska kommissionen, Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (EEAS) och relevanta EU-organ, kontor och byråer.
  • se till att EU spelar en aktiv roll i kampen mot terrorism.
  • förbättra kommunikationen mellan EU och tredjeländer.
  • integrera de interna och externa aspekterna av kampen mot terrorism.

CV för Bartjan Wegter

Annons

EU:s Counter-Terrorism Coordinator (bakgrundsinformation)

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend