Anslut dig till vårt nätverk!

Europaparlamentet

Oberoende etikorgan: Förbättrar transparens och integritet inom EU-institutionerna

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

EU: s nya etiska organ skulle kunna inleda utredningar om eventuella intressekonflikter eller fall med "roterande dörrar" för kommissionärer, ledamöter och personal. AFCO.

I en rapport som godkändes av utskottet för konstitutionella frågor på onsdagen (15 juli) med 18 röster för, 8 emot och 1 nedlagd röst lade ledamöterna fram sina synpunkter på inrättandet av ett oberoende EU-organ.

EU: s nya etiska organ skulle föreslå och ge råd om etiska regler för kommissionärer, ledamöter och personal vid de deltagande institutionerna före, under och i vissa fall efter deras mandatperiod eller anställning. Detta nya organ skulle också öka medvetenheten och ge vägledning om etiska frågor, samt ha en överensstämmande och rådgivande roll med förmågan att utfärda rekommendationer, inklusive om intressekonflikter. Det skulle fungera i samarbete med nationella myndigheter och andra behöriga EU-organ och byråer, t.ex. Olaf och den EPPO.

Annons

Referent Daniel Freund (De gröna / EFA, DE) sa: "Detta är ett viktigt steg mot att eliminera intressekonflikter från EU-institutionerna, eftersom självreglering har misslyckats med att förhindra skandaler. Oberoende tillsyn kan äntligen hjälpa till att genomdriva reglerna på ett trovärdigt sätt, stänga roterande dörrar mellan institutionerna och lobbyverksamhet, och hjälpa till att återfå medborgarnas förtroende. Genom att inrätta ett EU-organ kan EU lära av exemplen i Frankrike och Kanada och sätta den nya standarden för Europa. "

Det skulle tillämpa en enhetlig definition av "intressekonflikt", som ska definieras som en konflikt mellan den offentliga plikten (dvs. yrkesmässig och officiell ansvarsskyldighet) och privata intressen, där den offentliga tjänstemannen eller beslutsfattaren har privata intressen som på ett felaktigt sätt kan påverka utförandet av aktiviteterna och besluten i deras ansvar.

Ledamöterna föreslår en interinstitutionellt avtal (IIA) att inrätta ett nytt organ för parlamentet och kommissionen, som skulle vara öppet för alla EU-institutioner, byråer och organ.

Annons

Undersökningar

EU: s etiska organ bör ha rätt att inleda en utredning baserad på information som erhållits från tredje part, såsom journalister, icke-statliga organisationer, visselblåsare eller Europeiska ombudsmannen - med anonymitet där så är lämpligt. Medan plikten för besluta om intressekonflikter för utsedda kommissionärer före utfrågningar förblir en kompetens för Utskottet för rättsliga frågorbör det föreslagna etiska organet ha tillgång till administrativa dokument för att hjälpa kommittén att besluta. Organets arbete skulle också komplettera parlamentets arbete rätt till förfrågan.

Sammansättning

Organet bör bestå av nio ledamöter, var och en tre för kommissionen och parlamentet, och tre från tidigare domare i EU-domstolen, tidigare ledamöter av revisionsrätten och tidigare EU-ombudsmän. Tidigare ledamöter och kommissionärer bör inte utgöra mer än en tredjedel av medlemskapet, vilket skulle förnyas med en tredjedel vartannat år.

Bakgrund

Före EU-valet 2019 undertecknade alla ledande kandidater för EU-kommissionens ordförande ett löfte till förmån för inrättandet av en oberoende etik som är gemensam för alla EU-institutioner. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gav samma löfte före sitt val och anförtrådde vice ordförande Věra Jourová med uppgiften.

Vidare information

Europaparlamentet

Europas framtid: Européerna diskuterar ekonomi, jobb, utbildning i Strasbourg

publicerade

on

Den första av de fyra europeiska medborgarpanelerna träffades i Strasbourg den 17-19 september för att diskutera ekonomi, utbildning, kultur och den digitala revolutionen.

Totalt kom 200 personer till Europaparlamentet i Strasbourg för att starta en process som gör att de kan formulera rekommendationer för EU: s politik i Konferens om Europas framtid.

Panelmedlemmarna, som slumpmässigt valts ut för att representera EU: s mångfald, tittade på ett brett spektrum av ämnen, inklusive ekonomi, jobb, social rättvisa, utbildning, kultur, ungdomar, sport och den digitala omvandlingen.

Annons

I sina välkomnande kommentarer, MEP Guy Verhofstadt, medordförande för konferensens styrelse, underströk evenemangets historiska karaktär: ”Det är första gången som europeisk politik inte utvecklas för medborgarna, utan av medborgarna. Aldrig tidigare har denna typ av demokratisk upplevelse organiserats på transnationell, paneuropeisk nivå ”.

Möten växlade mellan överläggningar i små grupper och diskussioner med alla ledamöter som sitter i parlamentets plenarsal. Experter inom de olika fälten delade sina åsikter om viktiga utvecklingar och utmaningar.

Under sin första tre dagars session av tre fastställde panelen fem teman som kommer att behandlas mer ingående i följande möten:

Annons
  • Arbetar i Europa
  • Ekonomi för framtiden
  • Ett rättvist samhälle
  • Lärande i Europa
  • Etisk och säker digital transformation

Varje tema var indelat i delämnen. Under de kommande sessionerna kommer panelmedlemmar att delas upp i grupper för att arbeta med delämnena, samt hålla bredare diskussioner med alla panelmedlemmar.

Panelen valde också ut 20 representanter för konferensens plenum, där de kommer att presentera panelens slutsatser och debattera med företrädare för EU: s institutioner och nationella parlament.

Deltagarna välkomnade möjligheten att tala om de frågor som EU står inför. Claudia, en tonåring från Italien, sa: ”Det här är väldigt intressant. Jag visste inte så mycket om politik och ekonomi, men jag är mycket glad över att få vara här, träffa människor från olika kulturer och diskutera en rad olika problem. "

Eduardo, från Spanien, sa: ”Det har varit en otrolig upplevelse. Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig, men jag kunde aldrig tänka mig något liknande. Jag önskar att jag kunde ha gjort det för 20 år sedan. "

Den andra sessionen kommer att hållas online den 5-7 november, medan den tredje kommer att äga rum personligen 3-5 december i Dublin.

De andra europeiska medborgarpanelerna kommer att börja sitt arbete under de kommande helgerna. Den andra panelen, som fokuserar på EU: s demokrati, värderingar, rättigheter, rättsstatsprincipen och säkerhet, sammanträder den 24–26 september.

Medborgarnas paneler 

Fortsätt läsa

Europaparlamentet

Europas framtid: Medborgarnas paneler tar ordet

publicerade

on

Medborgarnas paneler kommer att träffas under de kommande månaderna för att diskutera EU: s framtid och komma med rekommendationer. Få reda på mer, EU-frågor.

Konferensen om Europas framtid sätter människor i centrum för diskussionen om hur EU bör utvecklas för att möta framtida utmaningar. Medborgarnas paneler har en viktig roll att spela: de kommer att diskutera idéer från händelser i hela EU och förslag som lämnas in genom Konferensplattform och kommer att göra rekommendationer som ska diskuteras med EU -institutioner och andra intressenter.

Vem deltar?

Annons

Det finns fyra europeiska medborgarpaneler, var och en med 200 medborgare. Panelmedlemmar har valts slumpmässigt, men på ett sätt som speglar EU: s mångfald. Till exempel kommer det att finnas lika många män och kvinnor i varje panel samt en proportionell representation av européer från stad och landsbygd. Unga mellan 16 och 25 år kommer att utgöra en tredjedel av medlemmarna.

Vad kommer att diskuteras?

Varje panel kommer att behandla några av de ämnen som människor har blivit inbjudna att föreslå idéer om:

Annons
  • Starkare ekonomi, social rättvisa och jobb/utbildning, kultur, ungdom, sport/digital transformation
  • Europeisk demokrati/värderingar och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet
  • Klimatförändringar, miljö/hälsa
  • EU i världen/migration

När kommer medborgarnas paneler att träffas?

Var och en av panelerna kommer att träffas tre gånger. De första sessionerna kommer att äga rum under fyra helger mellan den 17 september och den 17 oktober i parlamentets lokaler i Strasbourg. De andra sessionerna kommer att äga rum online i november och de tredje sessionerna kommer att hållas i december och januari i städer i hela EU, om hälsosituationen tillåter det.

Schemat för de fyra medborgarnas paneler

PanelämnenFörsta sessionenAndra sessionenTredje sessionen
1Starkare ekonomi, social rättvisa och jobb /utbildning, kultur, ungdom, sport /digital transformation17-19 September5-7 november3-5 december (Dublin)
2Europeisk demokrati/värderingar och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet24-26 September12-14 november10-12 december (Florens)
3Klimatförändringar, miljö/ hälsa1-3 oktober19-21 november7-9 januari (Warszawa)
4EU i världen/migration15-17 oktober26-28 november14-16 januari (Maastricht)


Vad blir resultatet?

Paneler kommer att formulera rekommendationer som kommer att diskuteras vid konferensens plenarmöte som sammanför medborgare, företrädare för EU -institutioner och nationella parlament samt andra intressenter. Tjugo representanter från varje panel kommer att delta i konferensplenarierna och presentera resultatet av panelernas arbete.

Panelsessioner där alla medlemmar träffas kommer att streamas online. Du kommer att kunna hitta mer information om dem på konferensplattformen.

Fortsätt läsa

Europaparlamentet

Europeiska hälsounionen: Bättre förebyggande av sjukdomar och gränsöverskridande samarbete

publicerade

on

Ledamöterna är redo att förhandla med medlemsstaterna om att stärka EU: s ram för förebyggande och kontroll av sjukdomar och gemensamt ta itu med gränsöverskridande hälsorisker, Plenarsammanträde  ENVI.

Förslaget om att förlänga mandatet för European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) antogs med 598 röster för, 84 emot och 13 nedlagda röster. EU: s medlemsländer bör utveckla nationella beredskaps- och insatsplaner och tillhandahålla tidiga, jämförbara och högkvalitativa uppgifter, säger ledamöter. De vill också se till att ECDC: s mandat sträcker sig bortom smittsamma sjukdomar till att även omfatta stora icke-smittsamma sjukdomar, såsom hjärt- och andningssjukdomar, cancer, diabetes eller psykisk ohälsa.

Lagförslaget om att stärka EU: s krisförebyggande, beredskap och bemötande när man tar itu med framtida allvarliga gränsöverskridande hälsoris antogs med 594 röster för, 85 emot och 16 nedlagda röster. COVID-19-krisen avslöjade att ytterligare arbete på EU-nivå behövs för att stödja samarbetet mellan medlemsstaterna, särskilt gränsregioner, betonar ledamöterna. Texten kräver också tydliga förfaranden och mer insyn för EU: s gemensamma upphandlingsverksamhet och relaterade köpeavtal.

Annons

Se en inspelning av plenumdebatten (första delen och andra delen).

Referent Joanna Kopcińska (ECR, PL) sade: ”Våra förslag skulle förbättra samarbete, utbyte av information, expertis och bästa praxis mellan medlemsstaterna och kommissionen, hälsoskyddskommittén och ECDC själv. Detta kommer att leda till bättre beredskap och svarskoordination när man hanterar hälsoutmaningar. Vi kom också överens om att intensifiera analys och modellering för att stödja medlemsländerna i kontrollen av utbrott genom att samla in och bearbeta fler epidemiologiska data, samtidigt som vi behåller den centrala nationella kompetensen för hälsoskydd. ”

”Visionen om” En hälsa ”i all europeisk politik måste leda hela vårt system för krishantering och hantering. COVID-19-krisen visar hur en folkhälsofråga kan påverka hur alla delar av det europeiska samhället fungerar korrekt, säger föredraganden Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR). ”Jag stöder fullt ut att göra ett gemensamt köpförfarande för medicinska produkter till standarden. När det gäller förhandlingar med industrin är EU starkare när det talar med en röst, för alla medlemsländernas räkning ”, tillade hon.

Annons

Bakgrund

Som en del av bygga en europeisk hälsounionden 11 november 2020 föreslog kommissionen ett nytt ramverk för hälsosäkerhet, baserat på erfarenhet av att hantera coronaviruset. Paketet innehåller en förslag till förordning om allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan och en förslag att förstärka mandatet för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

Vidare information 

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend