Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Gränsförvaltning: Kommissionen antar modellavtal för samarbete mellan Frontex och länder utanför EU

DELA MED SIG:

publicerade

on

Kommissionen har antagit två modellavtal och arbetsarrangemang för samarbete om gränsförvaltning mellan Frontex och partner utanför EU. Modellen för statusavtal möjliggör utplacering av Frontex gränsförvaltningsgrupper till partner utanför EU, särskilt till grannländer samt till andra ursprungs- eller transitländer. Modellen för arbetsarrangemang fastställer en ram för operativt samarbete mellan Frontex och gränsförvaltningsmyndigheter i partnerländerna. Kommissionen har förhandlat fram statusavtal med 5 grannländer (3 av dem är i kraft), och Frontex har för närvarande arbetsarrangemang med 18 partner. Nuvarande Europeiska gräns- och kustbevakningsförordningen, kräver att framtida statusavtal och arbetsarrangemang baseras på dessa modeller. I linje med det tillvägagångssätt som anges i Ny pakt om migration och asyl och i Schengenstrategin, starka, heltäckande, ömsesidigt fördelaktiga och skräddarsydda partnerskap bidrar till ett stärkt gränsförvaltningssamarbete, en inneboende komponent i europeisk integrerad gränsförvaltning.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend