Gör en € 1-donation till EU-reporter nu

Tag: Kroatien

# ECA: Revisorer undersöker EU: s strategi för att bekämpa #desertificering

# ECA: Revisorer undersöker EU: s strategi för att bekämpa #desertificering

Europeiska revisionsrätten genomför en granskning av EU: s strategiska ram för bekämpning av ökenspridning - där tidigare bördigt land blir alltmer torrt och oproduktivt. Granskningen kommer att undersöka huruvida risken för ökenspridning i EU behandlas effektivt och effektivt. Ökenspridning definieras av Förenta nationernas konvention till [...]

Fortsätt läsa

#JASPERS regionala stöd från kommissionen och EIB behöver bättre inriktning, säger EU: s revisorer

#JASPERS regionala stöd från kommissionen och EIB behöver bättre inriktning, säger EU: s revisorer

Ett EU-initiativ som förvaltas av Europeiska investeringsbanken (EIB) för att hjälpa medlemsländerna ansöker om sammanhållning och regionala fonder lider av betydande svagheter, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Initiativet "Gemensamt stöd till stödprojekt i europeiska regioner" (JASPERS) bidrog till snabbare projektgodkännande, men kunde inte ha [...]

Fortsätt läsa

Europeiska kommissionen välkomnar de första operativa stegen mot en #EuropeanDefenceUnion

Europeiska kommissionen välkomnar de första operativa stegen mot en #EuropeanDefenceUnion

Europeiska kommissionen har välkomnat beslutet som antogs den 11 december av rådet formellt inrättandet av det permanenta strukturerade samarbetet (PESCO) och de planer som 25 EU-medlemsstater lade fram för att samarbeta om en första uppsättning 17-samarbetsprojekt. President Juncker sa: "I juni sa jag att det var dags att väcka sovande skönheten i Lissabonfördraget: [...]

Fortsätt läsa

#Defence: Europeiska kommissionen välkomnar åtgärder mot #PermanentStructuredCooperation

#Defence: Europeiska kommissionen välkomnar åtgärder mot #PermanentStructuredCooperation

President Juncker har krävt ett starkare Europa om säkerhet och försvar sedan hans valkampanj och sade i april 2014: "Jag tror att vi måste ta mer allvarligt bestämmelserna i det nuvarande fördraget som tillåter de europeiska länderna som vill göra detta till gradvis bygga upp ett gemensamt europeiskt försvar. Jag [...]

Fortsätt läsa

Bättre tillgång till dricksvatten i #Croatia tack vare investeringarna i sammanhållningspolitiken

Bättre tillgång till dricksvatten i #Croatia tack vare investeringarna i sammanhållningspolitiken

Nästan € 96 miljoner från Sammanhållningsfonden satsas på att uppgradera vattenförsörjning och avloppsnät i Kroatiens stränder i Slavonia och Istrien och på ön Krk. Kommissionär för regionalpolitik Corina Creţu sa: "Varje euro som EU investerar i dessa projekt bidrar till bättre tillgång till rent dricksvatten och en [...]

Fortsätt läsa

MEPs från hela Europa lovar förnyat stöd för # Överlevande överlevande över återbetalning

MEPs från hela Europa lovar förnyat stöd för # Överlevande överlevande över återbetalning

På 26 juni har parlamentsledamöter från mer än 20 EU-medlemsstater och fem europeiska politiska grupper stött på att öka stödet till överlevande från förintelsen och deras familjer som söker återvändande av stulna och plundrade WW2-fastigheter. Sjuttiotal ledamöter, som representerar ett brett spektrum av grupper från hela det politiska spektret, utfärdat en gemensam deklaration som lovade [...]

Fortsätt läsa

Fem medlemsstater framsteg mot full #visa ömsesidighet med USA

Igår träffade kommissionär Dimitris Avramopoulos med regeringstjänstemän från fem EU-länder som inte är tillåtna Viseringsfria resor i Förenta Staterna. Länderna, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Polen och Cypern tillåter amerikanska medborgare att resa på grund av deras deltagande i Schengenområdet. De söker en rättvis och lika behandling för sina medborgare att besöka [...]

Fortsätt läsa