Tag: Kroatien

#EAPM - #HTA debatten flyttade till Sofia för nyckelkonferens

#EAPM - #HTA debatten flyttade till Sofia för nyckelkonferens

| Oktober 8, 2018

Eftersom debatten om hälsovetenskaplig bedömning i hela EU når rådets nivå efter en positiv omröstning om kommissionens förslag senast vid plenarsammanträdet i Strasbourg, kommer den bulgariska huvudstaden Sofia att vara värd för en konferens om HTA: s konsekvenser för personlig medicin, skriver European Alliance for Personalized Medicin (EAPM) Verkställande direktör Denis Horgan. Den Brysselbaserade EAPM, och dess [...]

Fortsätt läsa

Länder lanserar FN-arbete för att stänga av global handel med #TortureTools

Länder lanserar FN-arbete för att stänga av global handel med #TortureTools

| September 27, 2018

Den 24 september överenskomna Alliansen för Tortyrfri Handel att öka takten i sina ansträngningar och arbeta för ett FN-instrument - såsom en bindande konvention - att stoppa handeln med instrument för tortyr och dödsstraff. Alliansen för tortyr-frihandel är ett initiativ från Europeiska unionen, [...]

Fortsätt läsa

#Croatia - Bättre vatteninfrastruktur i Rijeka tack vare EU-medel

#Croatia - Bättre vatteninfrastruktur i Rijeka tack vare EU-medel

| September 3, 2018

€ 163 miljoner från Sammanhållningsfonden investeras i uppgradering i vattenförsörjnings- och behandlingssystemet i stadsdelen Rijeka, i Primorje-Gorski Kotar-distriktet, i västra Kroatien. Verken kommer att sträva efter att ge renare vatten till befolkningen i 190,000-invånare, ersätta åldrande vattenförsörjningsinfrastruktur, öka anslutningarna till det offentliga avloppssystemet [...]

Fortsätt läsa

Bekämpa våld mot kvinnor: Alla EU-länder måste ratificera #IstanbulConventionen

Bekämpa våld mot kvinnor: Alla EU-länder måste ratificera #IstanbulConventionen

| Mars 14, 2018

MEP-medlemmar uppmanade de 11-medlemsländerna som inte har ratificerat Istanbulkonventionen att göra det i en plenarsammanträde med kommissionär Ansip på måndag kväll (12 mars). Hittills har 11-medlemmarna som ännu inte ratificerat Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, som kallas [...]

Fortsätt läsa

# ECA: Revisorer undersöker EU: s strategi för att bekämpa #desertificering

# ECA: Revisorer undersöker EU: s strategi för att bekämpa #desertificering

Europeiska revisionsrätten genomför en granskning av EU: s strategiska ram för bekämpning av ökenspridning - där tidigare bördigt land blir alltmer torrt och oproduktivt. Granskningen kommer att undersöka huruvida risken för ökenspridning i EU behandlas effektivt och effektivt. Ökenspridning definieras av Förenta nationernas konvention till [...]

Fortsätt läsa

#JASPERS regionala stöd från kommissionen och EIB behöver bättre inriktning, säger EU: s revisorer

#JASPERS regionala stöd från kommissionen och EIB behöver bättre inriktning, säger EU: s revisorer

Ett EU-initiativ som förvaltas av Europeiska investeringsbanken (EIB) för att hjälpa medlemsländerna ansöker om sammanhållning och regionala fonder lider av betydande svagheter, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Initiativet "Gemensamt stöd till stödprojekt i europeiska regioner" (JASPERS) bidrog till snabbare projektgodkännande, men kunde inte ha [...]

Fortsätt läsa

Europeiska kommissionen välkomnar de första operativa stegen mot en #EuropeanDefenceUnion

Europeiska kommissionen välkomnar de första operativa stegen mot en #EuropeanDefenceUnion

Europeiska kommissionen har välkomnat beslutet som antogs den 11 december av rådet formellt inrättandet av det permanenta strukturerade samarbetet (PESCO) och de planer som 25 EU-medlemsstater lade fram för att samarbeta om en första uppsättning 17-samarbetsprojekt. President Juncker sa: "I juni sa jag att det var dags att väcka sovande skönheten i Lissabonfördraget: [...]

Fortsätt läsa