Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Statligt stöd: Kommissionen godkänner kroatiska planer som möjliggör investeringar på 204 miljoner euro för utbyggnad av motorvägen Y i Istrien

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har godkänt, enligt EU:s regler för statligt stöd, en kroatisk plan för att förlänga ett koncessionsavtal mellan Kroatien och företaget Bina-Istra för driften och utbyggnaden av Istrian Y-motorvägen, en 145 km lång motorväg som förbinder Istrien-regionen med resten av Kroatien.  

Sedan 1995 har motorvägen drivits av Bina-Istra enligt ett koncessionsavtal. Kommissionen godkände ändringar och förlängningen av koncessionen i juni 2018 (SA.48472) och i augusti 2020 (SA.56832). Koncessionen löper ut i juni 2039.

Kroatien anmälde till kommissionen sina planer på att förlänga koncessionen till 2041 för att tillåta Bina-Istra att engagera sig i ytterligare arbeten värda 204 miljoner euro. Förlängningen kommer att göra det möjligt för Bina-Istra (i) att bygga en andra körbana mellan Učka-tunneln/Kvarner-portalen och trafikplats Matulji, på den nordöstra delen av motorvägen, och (ii) att färdigställa den andra körbanan i nord- västra avsnittet.

Kommissionen granskade åtgärden enligt EU:s regler om statligt stöd tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (”SGEI”), som gör det möjligt för medlemsländerna att under vissa förutsättningar kompensera företag som har anförtrotts allmännyttiga skyldigheter för den extra kostnaden för att tillhandahålla dessa tjänster, samt enligt EU:s regler för offentlig upphandling, särskilt EU-direktivet om tilldelning av koncessionskontrakt (Direktiv 2014 / 23 / EU). Kommissionen fann att åtgärden är nödvändig och lämplig för att säkerställa motorvägens säkerhet och för att minska trafikstockningarna. Dessutom drog kommissionen slutsatsen att åtgärden är proportionerlig eftersom Bina-Istra inte kommer att överkompenseras, och den kommer inte att snedvrida konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna. På grundval av detta godkände kommissionen den kroatiska åtgärden enligt EU:s regler för statligt stöd.

Den icke-konfidentiell version av beslutet kommer att finnas tillgänglig under ärendenummer SA.103361 i statligt stöd register på kommissionens konkurrens webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst. 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend