Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Kommissionen lanserar #KnowledgeCentre för att bekämpa undernäring

DELA MED SIG:

publicerade

on

Det nya virtuella centret, som samlar experter och kunskap från olika källor inom och utanför EU-kommissionen, kommer att hjälpa till att ta itu med de grundläggande orsakerna till livsmedelsosäkerhet runt om i världen.

The European Commission has launched a new Knowledge Centre for Global Food and Nutrition Security. This Knowledge Centre, led by the Commission’s in-house science service, the Joint Research Centre, will act as a reference point for scientific data supporting the EU’s global commitment to end hunger, guarantee food security and improve nutrition levels in third countries where people lack access to sufficient affordable and nutritious food.

Utbildnings-, kultur-, ungdoms- och idrottskommissionär Tibor Navracsics, som är ansvarig för det gemensamma forskningscentret, kommer att lansera det nya kunskapscentret i Bryssel i närvaro av kommissionären för humanitärt bistånd och krishantering Christos Stylianides och kommissionären för jordbruk och landsbygdsutveckling Phil Hogan.

Commissioner Navracsics said: “To end hunger and fight malnutrition, we need to do more together, using the very best knowledge at our disposal within the Commission and beyond. In most cases, we are not short of data or information – rather, the challenge is making sense of the unprecedented volume of knowledge we have. The Knowledge Centre for Global Food and Nutrition Security will help identify where crucial information and knowledge gaps exist, and indicate how to fill them.”

Kunskapscentret för global mat- och näringssäkerhet kommer att:

Knowledge Centre for Global Food and Nutrition Security kommer att producera genomgångar, interaktiva kartor, databaser och regelbundna rapporter, och kommer att göra denna information offentligt tillgänglig. Kunskapscentret kommer att finansieras fullt ut av Europeiska kommissionen.

Bakgrund

Annons

Enligt Global rapport om livsmedelskriser, publicerad i mars i år, 2017 var en av nio människor i världen undernärda. På grund av konflikter och politisk eller ekonomisk osäkerhet, ibland i kombination med extrema klimathändelser, har antalet människor som drabbats av livsmedelskriser växt sedan 2016 och nådde svindlande 124 miljoner människor 2017. Global Report on Food Crises lyfte fram risken för fler akuta, ihållande och komplexa livsmedelskriser i framtiden.

Genomför en långsiktig strategi som integrerar humanitärt bistånd, utvecklingsbistånd och stöd till fredsbyggande, EU stöder åtgärder för att förbättra livsmedels- och näringstryggheten och hållbart jordbruk i över 60 partnerländer. Mellan 2014 och 2020 kommer EU att tillhandahålla cirka 8.5 miljarder euro i finansiering för dessa aktiviteter.

Det gemensamma forskningscentret samordnar kunskaps- och kompetenscentra, bearbetar vetenskapsbaserade bevis för att informera beslutsfattare och tillhandahåller verktyg och tjänster för alla EU:s politikområden. Kunskapscentret för Global Food and Nutrition Security är det sjätte som lanseras under ledning av Joint Research Center efter de på bioekonomi, Territoriell politik, Migration och demografi, Katastrof riskhantering och Matbedrägeri och kvalitet.

Mer information

Faktablad om Joint Research Center  

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend