Anslut dig till vårt nätverk!

Kina

Konkurrens: EU och Kina möts under den 22:a konkurrensveckan för att diskutera konkurrenspolitiska prioriteringar

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Tjänstemän och experter från EU och Kina kommer att träffas online från 29 november till 2 december 2021 för att diskutera deras samarbete kring konkurrenslagstiftning och efterlevnad. Diskussionerna kommer att fokusera på den gröna omställningen och hur Kinas Fair Competition Review System och EU:s ramverk för statligt stöd kan bidra till det. Deltagarna kommer också att diskutera mekanismer för att kontrollera potentiellt konkurrensbegränsande förvärv inom den digitala sektorn och de praktiska utmaningarna med att undersöka digitala marknader. Dessutom kommer det att finnas uppdateringar om de föreslagna revideringarna av Kinas antimonopollag och den senaste utvecklingen av lagstiftning och konkurrenspolitik i EU.

Den 22nd Konkurrensveckan mellan EU och Kina följer den mångåriga traditionen av tvåårig konkurrensdialog mellan EU och antimonopoltillsynsmyndigheterna i Kina. Det är en del av Tävlingssamarbetsprojekt, ett femårigt EU-finansierat program som erbjuder tekniskt samarbete till konkurrensmyndigheter i Asien. Det tillhandahåller också en plattform för utbyte om konkurrenspolitik mellan Europeiska kommissionens generaldirektorat för konkurrens (GD Konkurrens) och den kinesiska statliga förvaltningen för marknadsreglering (SAMR). Målet är att utbyta erfarenheter och stärka konvergensen i konkurrenspolitiken, till fördel för medborgare och företag i både EU och i Asien. Mer information om EU-kommissionens bilaterala dialog med Kina inom konkurrenspolitiken finns på kommissionens webbplats.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend