Anslut dig till vårt nätverk!

Moldavien

Moldaviens författningsdomstol slår ner förbudet mot oppositionskandidater

DELA MED SIG:

publicerade

on

Moldaviens författningsdomstol har upphävt regeringens förbud mot oppositionskandidater och bedömt att det strider mot konstitutionen. Förbudet, som syftade till att utesluta personer med anknytning till SHOR-partiet från val i tre år, bedömdes i ett betydande beslut ogiltigt.

Detta beslut följer en rad händelser sedan den 19 juni 2023, då SHOR-partiet upplöstes av författningsdomstolen, vilket ledde till lagar riktade mot dess medlemmar. Den senaste domen understryker vikten av att upprätthålla demokratiska principer och säkerställa politisk inkludering i Moldavien.

Den juridiska utmaningen, ledd av tidigare parlamentsledamöter från SHOR-partiet, hävdade att lagstiftningen var vag, oprecis, oproportionerlig och saknade förutsägbarhet. Domstolens beslut understryker behovet av att skydda individers rätt att delta i den demokratiska processen och upprätthålla rättsstatsprincipen.

Kritiken mot uteslutningen av oppositionspartier och kandidater från internationella organ, inklusive Venedigkommissionen och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), lyfte ytterligare fram oro över regeringens agerande.

Som svar på domstolens avgörande välkomnade den juridiska gruppen som representerade SHOR-partiet beslutet och berömde domstolen för dess engagemang för rättvisa och medborgarnas rättigheter. Beslutet ses som en seger för demokratin i Moldavien, vilket säkerställer att alla medborgare har möjlighet att delta i den politiska processen utan hinder.

Domen kommer mitt i pågående juridiska utmaningar för Sandu-regeringen. Tidigare den här månaden beslutade Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna att höra argument i ett mål som väckts av SHOR-partiet mot Moldavien, vilket indikerar dess potentiella inverkan på Moldavien och konventionssystemet.

Däremot kvarstår oro över Sandu-regeringens agerande, inklusive förbudet av oppositionspartier från lokala val, tillslaget mot oppositionsaktivister och stängningen av media som inte är i linje med regeringens politik. Sådana handlingar ses som ett hot mot yttrandefriheten och demokratiska värderingar i Moldavien.

Annons

När Moldavien går framåt på sin demokratiska väg är det viktigt för regeringen att upprätthålla inkludering, transparens och respekt för mänskliga rättigheter. Det internationella samfundet, det civila samhället och moldaviska medborgare måste förbli vaksamma när det gäller att försvara demokratin och säkerställa ansvarsskyldighet.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend