Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

EU och USA gör en inventering av handels- och tekniksamarbete

DELA MED SIG:

publicerade

on

Idag höll Europeiska unionen och USA det femte mötet i EU-USA:s handels- och teknikråd (TTC) i Washington, DC. Mötet gjorde det möjligt för ministrarna att göra en inventering av framstegen i TTC:s arbete och ge politisk styrning på viktiga prioriteringar för nästa TTC-ministermöte, som kommer att äga rum i Belgien under våren.

TTC är det huvudsakliga forumet för nära samarbete i transatlantiska handels- och teknikfrågor. Det leddes tillsammans av Europeiska kommissionens vice ordförande Margrethe Vestager, Europeiska kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis, USA:s utrikesminister Antony Blinken, USA:s handelsminister Gina Raimondo och USA:s handelsrepresentant Katherine Tai, tillsammans med EU-kommissionär Thierry breton.

Deltagarna visade en stark, gemensam önskan att fortsätta att öka den bilaterala handeln och investeringarna, samarbeta om ekonomisk säkerhet och framväxande teknologier och att främja gemensamma intressen i den digitala miljön. I anslutning till detta TTC-möte enades båda sidor om att fortsätta att utforska sätt att underlätta handel med varor och tekniker som är avgörande för den gröna omställningen, bland annat genom att stärka samarbetet kring bedömning av överensstämmelse. EU och USA har också åtagit sig att göra konkreta framsteg när det gäller digitala handelsverktyg för att minska byråkratin för företag över Atlanten och att stärka våra strategier för investeringsscreening, exportkontroll, utgående investeringar och innovation med dubbla användningsområden.

Efter sitt åtagande vid det senaste TTC-ministermötet välkomnade EU och USA de internationella vägledande principerna för artificiell intelligens (AI) och den frivilliga uppförandekoden för AI-utvecklare som antogs i G7 och enades om att fortsätta samarbeta kring internationell AI-styrning. Båda parter välkomnade också branschens färdplan för 6G som anger vägledande principer och nästa steg för att utveckla denna kritiska teknologi. De inventerade också framstegen med att stödja säker anslutning runt om i världen, särskilt för 5G-nätverk och undervattenskablar.

EU och USA intensifierar också sin samordning av tillgången på kritiska råvaror som är avgörande för halvledarproduktion, efter att ha aktiverat den gemensamma TTC-mekanismen för tidig varning för störningar i halvledarförsörjningskedjan, efter Kinas aviserade kontroller av gallium och germanium. De fortsatte att utbyta information om offentligt stöd för de investeringar som sker enligt respektive EU och USA:s Chips Act. Ett rundabordssamtal om halvledarförsörjningskedjan ägde rum i marginalen av TTC, med fokus på utveckling och potentiellt samarbete i de äldre halvledarförsörjningskedjorna. Slutligen diskuterade EU och USA en rapport som kartlägger EU:s och USA:s syn på digital identitet, som för närvarande är öppen för kommentarer.

Vid ett intressentmöte den Skapar den transatlantiska gröna marknadsplatsen, som äger rum den 31 januari kommer intressenter att presentera sina synpunkter och förslag på hur man kan göra transatlantiska leveranskedjor starkare, mer hållbara och mer motståndskraftiga. En serie workshops kommer att äga rum för att stärka den transatlantiska gröna marknaden och främja jobb av god kvalitet för den gröna omställningen, samt workshops om solenergiförsörjningskedjan, permanenta magneter och investeringsscreening.

Båda sidor enades om att nästa TTC-ministermöte kommer att äga rum på våren i Belgien, med det belgiska ordförandeskapet i rådet som värd.

Annons

Bakgrund

Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der leyen och USA:s president Joe Biden lanserade TTC mellan EU och USA vid toppmötet mellan EU och USA i Bryssel i juni 2021. TTC fungerar som ett forum för EU och USA för att diskutera och samordna viktiga handels- och teknikfrågor, och för att fördjupa den transatlantiska samarbete i frågor av gemensamt intresse.

TTC:s inledande möte ägde rum i Pittsburgh den 29 september 2021. Efter detta möte inrättades 10 arbetsgrupper som täckte frågor som tekniska standarder, artificiell intelligens, halvledare, exportkontroller och globala handelsutmaningar. Detta följdes av ett andra toppmöte i Paris den 16 maj 2022, ett tredje toppmöte i College Park, Maryland, i december 2022 och ett fjärde i Luleå, Sverige i maj 2023.

EU och USA är fortfarande viktiga geopolitiska och handelspartner. Den bilaterala handeln mellan EU och USA har nått historiska nivåer, med över 1.5 biljoner euro 2022, inklusive över 100 miljarder euro av digital handel.

För mer information

TTC faktasida

TTC Futurium plattform

Handelsförbindelser mellan EU och USA

EU och USA lanserar TTC

TIST

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend