Anslut dig till vårt nätverk!

Sysselsättning

Sysselsättningen minskade under tredje kvartalet 3

DELA MED SIG:

publicerade

on

I EU, den sysselsättningsgraden av personer i åldern 20-64 år låg på 75.3 % under tredje kvartalet 2023, en minskning med 0.1 procentenheter (pp) jämfört med andra kvartalet 2023. 

Slapp på arbetsmarknaden – omfattar de med ouppfyllda sysselsättning behov, varav en stor del inkluderar arbetslösa individer – uppgick till 11.3 % av den utökade arbetskraften i åldern 20-64 år tredje kvartalet 2023 (se not 1 om metodanteckningarna).

Denna information kommer från uppgifter om arbetsmarknaden under tredje kvartalet 2023 publicerad idag av Eurostat. Den här artikeln presenterar bara en handfull fynd från de mer detaljerade Statistik Förklarad artikel.

Infografik: Sysselsättningsgrad och svag arbetsmarknad i EU, första kvartalet 1 till tredje kvartalet 2009, befolkning i åldern 3–2023 år, säsongsrensade data

Källdatauppsättningar: lfsi_emp_q och lfsi_sla_q

Mellan andra och tredje kvartalet 2023 varierade sysselsättningsgraden mellan EU-länderna. Malta (+1.1 procentenheter) och Belgien (+0.5 procentenheter) registrerade de högsta ökningarna bland de 11 EU-länder där sysselsättningen steg. Sysselsättningsgraden förblev stabil i Luxemburg och Nederländerna och minskade i 14 EU-länder, med de största minskningarna i Kroatien (-1.3 procentenheter) och Bulgarien (-1.1 procentenheter). 

Stapeldiagram: Förändring av sysselsättningsgrad i EU-länderna, Q3 2023 jämfört med Q2 2023, åldersgrupp 20-64, i procentenheter, säsongsrensade data

Källdatauppsättning: lfsi_emp_q

Mer information

Metodologiska anteckningar

  • Not 1: avrundningsskillnader kunde observeras under andra och tredje kvartalet 2023 i den totala arbetsmarknadens slackvärden (presenterade i onlinedatabasen) jämfört med summan av dess komponenter.
  • Den utökade arbetskraften är det totala antalet sysselsatta plus arbetslösa, plus de som söker arbete men som inte är omedelbart tillgängliga, plus de som är tillgängliga att arbeta men inte söker. I den här artikeln täcker uppgifterna befolkningen i åldern 20 till 64 år. 
  • Den här artikeln använder kvartals- och säsongsrensade data från EU Arbetskraftsundersökning (EU-LFS) data.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend