RSStransport

Revisorer kontrollerar om #EURoadNetwork är på spår

Revisorer kontrollerar om #EURoadNetwork är på spår

Europeiska revisionsrätten granskar EU: s stöd till nätverket av vägar som förbinder medlemsstater och regioner. Revisorerna kommer att undersöka om Europeiska kommissionens åtgärder och finansiering är att se till att medlemsstaterna fortsätter att vara på rätt väg för att slutföra nätverket i tid och förbättra anslutningen för medborgarna. Revisorerna har [...]

Fortsätt läsa

MEP: er godkänner nya #CO2Emissionsgränser för lastbilar

MEP: er godkänner nya #CO2Emissionsgränser för lastbilar

| April 23, 2019

Den första EU-förordningen om CO2-utsläpp för lastbilar och lastbilar godkändes av parlamentet i förra veckan, för att minska utsläppen av vägtransporter. Den nya lagstiftningen, informell överenskommelse mellan parlamentsledamöterna och det rumänska ordförandeskapet i rådet i februari antogs med 474-röster för, 47 emot och 11 nedlagda röster. [...]

Fortsätt läsa

#RoadSafety - Parlamentet godkänner EU-regler som kräver livräddande teknik i fordon

#RoadSafety - Parlamentet godkänner EU-regler som kräver livräddande teknik i fordon

| April 18, 2019

Sårbara trafikanter, som cyklister och fotgängare, står för nästan hälften av trafikolyckor. © AP Images / European Union-EP Säkerhetsfunktioner som intelligent hastighetshjälp och avancerat nödbromssystem måste installeras i nya fordon från och med maj 2022. "Denna lag bana vägen för att rädda tusentals liv i [...]

Fortsätt läsa

#EUMobilityPackage - Parlamentet antar ställning om översynen av vägtransportregler

#EUMobilityPackage - Parlamentet antar ställning om översynen av vägtransportregler

| April 9, 2019

Europaparlamentsledamöterna ändrar reglerna för att bekämpa olagliga metoder inom vägtransport och förbättra arbetsförhållandena för förare. Förra veckan godkände parlamentet sin ståndpunkt att förhandla med rådet om reviderade regler för utstationering av förare, förarens vilotider och bättre efterlevnad av cabotageregler. De vill också sluta snedvrida konkurrensen genom [...]

Fortsätt läsa

#MobilityPackage - Parlamentet antar ställning om översynen av vägtransportregler

#MobilityPackage - Parlamentet antar ställning om översynen av vägtransportregler

| April 8, 2019

Förra veckan (4 april) godkände parlamentet sin ståndpunkt att förhandla med rådet om reviderade regler för utstationering av förare, körtidstider och bättre efterlevnad av cabotageregler. De vill också sätta stopp för konkurrenssnedvridning av transportföretag som använder brevlådaföretag. Rättvisare konkurrens och bekämpa olagliga metoder i internationell transport Till [...]

Fortsätt läsa

EU arbetar på #SaferVehicles för säkrare medborgare

EU arbetar på #SaferVehicles för säkrare medborgare

| April 3, 2019

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd har röstat för det interinstitutionella avtalet om en allmän säkerhetsförordning, som inför vissa obligatoriska säkerhetsåtgärder för fordon som kommer att minska antalet dödsfall och skador på vägarna, trygga liv och samtidigt tiden ökar den globala innovations- och konkurrenskraften på [...]

Fortsätt läsa

#ConnectingEurope - Kommissionen föreslår att investera € 421 miljoner för säkrare, smartare och grönare transportinfrastruktur

#ConnectingEurope - Kommissionen föreslår att investera € 421 miljoner för säkrare, smartare och grönare transportinfrastruktur

| Mars 28, 2019

The European Commission is proposing to invest €421 million in 69 key projects that will improve mobility for citizens and businesses alike. The projects selected aim at promoting digitalization, making roads safer, and fostering multimodal connections in line with the ‘Europe on the Move’ initiatives. This action to finance and modernize the EU’s transport infrastructure follows calls […]

Fortsätt läsa