Anslut dig till vårt nätverk!

Energi

Energy Council: 4 March 2014

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vindkraftspark i TysklandDet första energirådet under det grekiska EU-ordförandeskapet kommer att hållas den 4 mars i Bryssel. Energikommissionär Günther Oettinger kommer att representera Europeiska kommissionen. Rådet kommer att börja med en riktlinjedebatt om energipriser och energikostnader, efter respektive meddelande som kommissionen lade fram den 22 januari.

Inför Europeiska rådets möte i mars kommer rådet att diskutera kommissionens förslag om 2030-ramen, med fokus på energipolitik. Diskussioner om både energipriser och 2030-ramen kommer att bidra till förberedelserna av Europeiska rådet som kommer att hållas den 20–21 mars 2014.

Commission Kommunikation energipriser och kostnader i Europa

På begäran av Europeiska rådet i maj 2013 genomförde kommissionen en omfattande analys av energipriser och kostnader. Analysen visar att konvergensen och fallet i grossistpriserna för el inte har resulterat i lägre slutkundspriser, vilket bland annat tyder på ett otillräckligt genomförande av regelverket för den inre energimarknaden samt ökningar av nationella skatter/avgifter och nätkostnader (för ytterligare information, se MEMO / 14 / 38).

Kommissionen har föreslagit flera åtgärder under de senaste åren för att se till att Europas medborgare och företag kan hantera energiprisutmaningen på ett effektivt sätt och att EU kan behålla sin konkurrenskraft, idag, fram till 2030 och därefter. Dessa åtgärder inkluderar bland annat ökad energieffektivitet, fullbordande av den inre energimarknaden till 2014, investeringar i teknik och innovation, utveckling av energiinfrastrukturen i EU och diversifiering av energikällor. Dessutom bör medlemsstaterna se till att den energipolitiska avgiften och den skattekomponent som återspeglas i priserna tillämpas så kostnadseffektivt som möjligt.

Commission Meddelande om ett politiskt ramverk för klimat och energi under perioden 2020 till 2030

Den 22 januari 2014 föreslog kommissionen mål för energi- och klimatpolitiken fram till 2030. Målen sänder en stark signal till marknaden och uppmuntrar privata investeringar i teknik med låga koldioxidutsläpp. Den ram som kommissionen föreslår bygger på en minskning av utsläppen av växthusgaser (GHG) med 40 % under 1990 års nivå, ett EU-omfattande bindande mål för förnybar energi på minst 27 %, förnyade ambitioner för energieffektivitetspolitik, ett nytt styrningssystem och en uppsättning nya indikatorer för att säkerställa ett konkurrenskraftigt och säkert energisystem (för ytterligare information, se IP / 14 / 54).

Annons

Ministrarna kommer att uppmanas att i sin debatt fokusera på huvuddelarna i kommissionens förslag.

För mer information vänligen kontakta Europeiska kommissionens webbplats.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend