Anslut dig till vårt nätverk!

Biobränslen

Kommissionen godkänner ett års förlängning av skattebefrielsen för biodrivmedel i Sverige

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen har enligt EU: s regler för statligt stöd godkänt förlängningen av skattebefrielsen för biodrivmedel i Sverige. Sverige har befriat flytande biodrivmedel från energi- och koldioxidbeskattning sedan 2002. Systemet förlängdes efter kommissionens beslut i fall SA. 48069 2017 till och med den 31 december 2020. Genom detta beslut godkänner kommissionen ett års förlängning av skattebefrielsen (från den 01 januari 2021 till den 31 december 2021).

Syftet med skattebefrielsen är att öka användningen av biodrivmedel och att minska användningen av fossila bränslen inom transport. Kommissionen utvärderade åtgärderna enligt EU: s regler för statligt stöd, särskilt Riktlinjer för statligt stöd för miljöskydd och energi 2014-2020. Kommissionen fann att skattebefrielserna är nödvändiga och lämpliga för att stimulera produktion och konsumtion av inhemska och importerade biobränslen utan att snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Dessutom kommer systemet att bidra till ansträngningarna för både Sverige och EU som helhet för att leverera Parisavtalet och gå mot 2030 förnybara energikällor och CO₂-mål.

Stödet till livsmedelsbaserade biodrivmedel bör förbli begränsat, i linje med tröskelvärdena i det reviderade direktivet om förnybar energi. Dessutom kan undantaget endast beviljas när operatörerna visar att de uppfyller hållbarhetskriterierna, som kommer att införlivas av Sverige i enlighet med det reviderade direktivet om förnybar energi. På grundval av detta drog kommissionen slutsatsen att åtgärden är i linje med EU: s regler för statligt stöd. Mer information kommer att finnas på kommissionens konkurrens hemsida, i Registret över statligt stöd under saksnummer SA.55695.

Annons

Biobränslen

Kommissionen godkänner förlängning av skattebefrielse för icke livsmedelsbaserad biogas och #BioPropane som används för uppvärmning eller som motorbränsle i #Sverige

publicerade

on

Europeiska kommissionen har enligt EU: s regler för statligt stöd godkänt förlängningen av skattebefrielseåtgärder för icke livsmedelsbaserad biogas och biopropan som används för uppvärmning eller som motorbränsle i Sverige. Enligt två separata system undantar Sverige energi- och CO₂-beskattning (i) biogas som används vid värmeproduktion (tidigare system förlängdes senast 2018) och (ii) biogas som används som motorbränsle (tidigare system förlängdes senast 2015).

Med besluten godkänner kommissionen för båda systemen en tioårsförlängning av skattebefrielsen (10-2021), med två ändringar: i) begränsa skattebefrielsen till endast icke-livsmedelsbaserad biogas och ii) utvidga skattebefrielsen till icke-livsmedel baserad bio-propan. Målet med skattebefrielsen är att öka användningen av biogas och biopropan och att minska användningen av fossila bränslen och deras utsläpp av växthusgaser, samtidigt som det underlättar övergången till avancerade biobränslen. Kommissionen utvärderade åtgärderna enligt EU: s regler för statligt stöd, särskilt EU: s regler Riktlinjer för statligt stöd för miljöskydd och energi 2014-2020.

Kommissionen fann att skattebefrielserna var nödvändiga och lämpliga för att stimulera produktion och konsumtion av inhemsk och importerad biogas och biopropan, utan att snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Dessutom kommer systemen att bidra till både Sveriges och EU: s insatser för att uppfylla Parisavtalet och gå mot 2030 förnybara energikällor och CO₂-mål. På denna grundval drog kommissionen slutsatsen att åtgärderna överensstämmer med EU: s regler för statligt stöd.

Annons

Mer information kommer att finnas på kommissionens konkurrens hemsida, i Registret över statligt stöd under fallnumren SA.56125 (värmeproduktion) och SA.56908 (motorbränsle).

Fortsätt läsa

Biobränslen

Avfall till energi är hemma i #CircularEconomy - #CEWEP Presents # SustainabilityRoadMap2035

publicerade

on

Den 24 september lanserade CEWEP, som representerar operatörerna för europeiska avfall till energi-anläggningar, den första någonsin Avstånd till energi hållbarhet Road Map. Det nya dokumentet, presenterat framför mer än 100 europeiska beslutsfattare, intressenter och branschrepresentanter i Bryssel, beskriver sektorns vision till 2035 som visar hur avfall till energisektorn tillhandahåller viktiga tjänster till samhället.

”Vi kan inte prata om cirkulär ekonomi i 2035 utan att prata om hur man håller materialcyklerna rena, hur man ser till att allt avfall som inte kan återvinnas fortfarande behandlas säkert, att allt värde som ligger i restavfallet, energi och material , är använd. Med andra ord, som avfall till energi-sektorn känner vi oss hemma i den cirkulära ekonomin, vi är och vi kommer att behövas, ”sa Paul De Bruycker, president för CEWEP under evenemanget.

Enligt CEWEP-beräkningarna kommer Europa fortfarande att producera cirka 142 miljoner ton restavfall som kommer att behöva behandlas i 2035 även om alla avfallsmål som fastställts av EU: s avfallslagar antagna i 2018 nås i tid. En debatt behövs om hur man bäst kan hantera detta avfall, särskilt eftersom den nuvarande behandlingskapaciteten inte skulle räcka för cirka 40 miljoner av detta restavfall (mer information). Dessutom bör EU: s framtida lagstiftning hantera kommersiellt och industriellt avfall genom att fastställa bindande mål för återvinning och deponering av avfall för dessa avfallsströmmar.

Annons

Färdplanen kräver erkännande av avfall till energis roll vid behandling av avfall förorenat med ämnen som inte är lämpliga för återvinning och på detta sätt möjliggör återvinning av kvalitet. Dessutom bidrar avfall till energi också till återvinning genom att utvinna metaller och mineraler från bottenaska. Medan de återvunna metallerna räknas mot återvinningsmålen har återvinningen av mineralfraktionen av bottenaska inte samma erkännande även om råvaror som sand och grus som skulle behövas i olika konstruktionsapplikationer ersätts på detta sätt.

CEWEP kräver i sin färdplan erkännande av avfall till energis holistiska roll i klimatskyddet genom att behandla avfall som annars skulle hamna i deponier och ersätta fossila bränslen som skulle ha bränts i konventionella kraftverk. Den elektricitet, värme och ånga som produceras av europeiska avfalls-till-energi växter levereras till invånare och industri, men utvidgningen av den tillgängliga infrastrukturen skulle dock hjälpa till att utnyttja denna energi ännu mer effektivt.

”Många frågor har dykt upp: hur man hanterar blandat avfall, hur man på ett tillförlitligt sätt hanterar kommersiellt och industriellt avfall, hur man avsevärt minskar deponering i stor skala, hur man minskar utsläpp av växthusgaser osv. Alla dessa viktiga frågor måste hanteras och vi behöver avfall till energi för det, ”sammanfattade Paul De Bruycker.

Evenemanget organiserades tillsammans med ESWET, den europeiska föreningen som representerar tillverkare inom området avfall till energiteknik, där de också presenterade en vision om avfall till energi i 2050: Clean Technologies for Sustainable Waste Management.


WtE Hållbarhet färdplan 2035


Vägkarta lanserar bilder
(24 / 09 / 2019)

Fortsätt läsa

Biobränslen

Mot ett klimatneutralt Europa: EU investerar mer än € 10bn i #InnovativeCleanTechnologies

publicerade

on

Kommissionen har aviserat ett investeringsprogram till ett värde av mer än 10 miljarder euro för koldioxidsnål teknik i flera sektorer för att öka deras globala konkurrenskraft.

EU: s innovativa klimatåtgärd, som meddelades den 26 februari, har en rad fördelar för européernas hälsa och välstånd med en omedelbar, påtaglig inverkan på människors liv - från skapandet av lokala gröna arbetstillfällen och tillväxt, till energieffektiva hem med en minskad energiräkning, renare luft, effektivare kollektivtrafiksystem i städer och säkra leveranser av energi och andra resurser.

Klimatåtgärd och energikommissionär Miguel Arias Cañete sade: ”Mindre än tre månader efter att vi antagit vår strategiska vision för ett klimatneutralt Europa år 2050 lägger vi våra pengar där vår mun är. Vårt mål är att fortsätta bygga en modern, konkurrenskraftig och socialt rättvis Paris-anpassad ekonomi för alla européer. För att detta ska ske måste vi använda ren innovativ teknik i industriell skala. Det är därför vi investerar i att föra ut mycket innovativ teknik till energiintensiva industrier, inom koldioxidavskiljning, lagring och användning, inom sektorn för förnybar energi och i energilagring. Vi släpper loss tekniska lösningar i alla medlemsstater och trycker på snabbspolningsknappen i vår övergång till ett modernt och klimatneutralt samhälle i Europa. ”

Annons

Kommissionen vill se till att Europa fortsätter att stå högst i ligan när det gäller nya, högaktiva patent för ren energiteknik. Detta ledarskap ger en global konkurrensfördel, vilket gör att Europa kan skörda förstärkarefördelar genom att öka exporten av europeiska hållbara produkter och hållbar teknik och affärsmodeller.

På 28 November 2018 antog Europeiska kommissionen en strategisk långsiktig vision för en välmående, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi av 2050 - En ren planet för alla. Strategin visar hur Europa kan leda till klimatneutralitet samtidigt som industrins konkurrenskraft bevaras genom att investera i realistiska tekniska lösningar. Övergången kräver också en ytterligare uppskalning av tekniska innovationer inom energi, byggnader, transport, industri och jordbrukssektorer.

Nästa steg

Kommissionen har som mål att starta den första ansökningsomgången inom ramen för innovationsfonden redan i 2020, följt av regelbundna samtal till 2030.

Bakgrund

Innovationsfonden samlar ihop medel som uppgår till omkring € 10bn, beroende på kolpriset. Minst € 450 miljoner bidrag från EU: s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) direktivet kommer att säljas på kolmarknaden under perioden 2020-2030. Intäkterna för denna försäljning beror på kolpriset, som för närvarande ligger runt € 20.

Eventuella obetalda intäkter från Innovationsfondens föregångare NER 300-programmet, kommer också att läggas till Innovationsfonden. Således kan fondens totala kapitalbidrag ligga på omkring 10 miljarder euro.

Innovationsfonden syftar till att skapa rätt ekonomiska incitament för företag och offentliga myndigheter att investera nu i nästa generations teknik med låga koldioxidutsläpp och för att ge företagen i EU en första fördel för att bli globala teknikledare.

Innovationsfonden bygger på erfarenheterna från NER300-programmet, det nuvarande EU-programmet för att stödja demonstration av kolavskiljning och lagring och förnybar energi. Det utökar sin räckvidd för att även uttryckligen täcka energilagring och energiintensiva industrier och är bättre skräddarsydd för att främja innovation genom förbättrad och förenklad styrning. Den kommer att erbjuda bidrag för att täcka upp till 60% av extrakapital- och driftskostnaderna i samband med innovation för de valda projekten, utbetalning av pengar på ett flexibelt sätt baserat på individuella projekt.

Efter kommissionens beslut att återinvestera de outnyttjade medlen från den första NER 300-utlysningen på cirka 487.6 miljoner euro, överfördes också outnyttjade NER300-medel till InnovFin Energy Demo Projects träder i kraft och kommissionen bekräftade att tre befintliga projekt nu kan dra nytta av en lånegaranti med stöd av medel från NER300.

Mer

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend