Anslut dig till vårt nätverk!

Energi

Parlamentets och rådets förhandlare är överens om nya regler för att öka energibesparingarna 

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Ledamöterna och det svenska ordförandeskapet i rådet enades om nya energisparmål för både primär och slutlig energiförbrukning i EU, ITRE.

Medlemsstaterna bör kollektivt säkerställa en minskning av energiförbrukningen med minst 11.7 % på EU-nivå till 2030 (jämfört med prognoserna i 2020 års referensscenario). En robust övervaknings- och verkställighetsmekanism kommer att åtfölja detta mål för att säkerställa att medlemsstaterna levererar på sina nationella bidrag till detta bindande EU-mål.

Ledamöterna och rådets ordförandeskap enades också om årliga energibesparingar för medlemsstaterna på 1.5 % (i genomsnitt) fram till 2030. De årliga energibesparingarna kommer att börja med 1.3 % under perioden fram till slutet av 2025 och kommer successivt att nå 1.9 % i sista perioden fram till slutet av 2030.

Målen bör uppnås genom åtgärder på lokal, regional och nationell nivå, inom olika sektorer - t.ex. offentlig förvaltning, byggnader, företag, datacenter, etc. Ledamöterna insisterade på att systemet särskilt bör omfatta den offentliga sektorn, som måste minska sin slutliga energiförbrukning med 1.9 % varje år. Medlemsstaterna bör också se till att minst 3 % av offentliga byggnader renoveras varje år till nästan nollenergibyggnader eller nollutsläppsbyggnader. Avtalet ställer också nya krav på effektiva fjärrvärmesystem.

Referent Niels Fuglsang (S&D, DK) sa: "Jag är mycket glad att vi lyckades driva medlemsländerna mot långt mer ambitiösa energieffektivitetsmål. Det är av yttersta vikt att vi inte längre kommer att vara beroende av rysk energi i framtiden, samtidigt som vi uppnår vårt klimat mål. Idag var en stor seger. Ett avtal inte bara bra för vårt klimat, utan dåligt för Putin."

"För första gången någonsin har vi ett mål för energiförbrukning som medlemsländerna är skyldiga att leva upp till", tillade han.

Nästa steg

Annons

Det provisoriska avtalet måste nu godkännas av både parlamentet och rådet.

Bakgrund

Den 14 juli 2021 antog Europeiska kommissionen "Fit for 55"-paketet, som anpassar befintlig klimat- och energilagstiftning för att uppfylla EU:s nya mål om minst 55 % minskning av utsläppen av växthusgaser (GHG) till 2030. En del av paketet är översynen av direktivet om förnybar energi (RED II), som kommer att hjälpa EU att uppnå det nya målet på 55 % växthusgaser. Enligt RED II som för närvarande är i kraft är EU skyldigt att se till att minst 32 % av dess energiförbrukning kommer från förnybara energikällor senast 2030.

Paketet "Fit for 55" inkluderar också omarbetningen av energieffektivitetsdirektivet (EED), som anpassar dess bestämmelser till det nya målet på 55 % växthusgaser. EED anger för närvarande nivån på energibesparingar som EU behöver göra för att uppfylla det överenskomna målet om 32.5 % energieffektivitetsförbättringar till 2030.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend