Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

Överenskommelse om nya EU-regler för att göra hållbara produkter till normen

DELA MED SIG:

publicerade

on

På måndagskvällen (4 december) nådde parlamentet och rådet en provisorisk överenskommelse om att revidera EU:s ramverk för ekodesign för hållbara produkter, ENVI.

Parlamentets och rådets förhandlare enades om en uppdatering av den så kallade "ekodesign"-förordningen som syftar till att förbättra olika aspekter av produkter under hela deras livscykel för att göra dem mer hållbara och pålitliga, lättare att återanvända, uppgradera, reparera och återvinna, använda mindre resurser, energi och vatten. Specifika produktkrav kommer att beskrivas av kommissionen genom sekundärlagstiftningen.

Förhandlarna var överens om att kraven på ekodesign också bör behandla praxis som är förknippad med för tidig inkurans (när en produkt blir ofunktionell eller sämre prestanda på grund av till exempel produktdesignfunktioner, otillgänglighet av förbrukningsmaterial och reservdelar, brist på mjukvaruuppdateringar).

Prioriterade produkter

På parlamentets initiativ kom förhandlarna överens om att kommissionen bör prioritera ett antal produktgrupper i sin första arbetsplan som ska antas senast nio månader efter att den nya lagstiftningen trätt i kraft. Dessa prioriterade produkter inkluderar järn, stål, aluminium, textilier (särskilt kläder och skor), möbler, däck, rengöringsmedel, färger, smörjmedel och kemikalier.

Bättre informerade konsumenter

Digitala "produktpass" som innehåller korrekt och uppdaterad information kommer att göra det möjligt för konsumenter att göra välgrundade köpval. Enligt den överenskomna texten kommer kommissionen att förvalta en offentlig webbportal där konsumenterna kan söka och jämföra information som ingår i produktpass.

Annons

Rapportering och förbud mot förstörelse av osålda konsumentprodukter

Ekonomiska aktörer som förstör osålda varor måste årligen rapportera de kvantiteter av produkter de kasserar samt deras skäl till varför. Förhandlarna enades om att specifikt förbjuda förstöring av osålda kläder, klädtillbehör och skor, två år efter lagens ikraftträdande (sex år för medelstora företag). I framtiden kan kommissionen lägga till ytterligare kategorier till listan över osålda produkter för vilka ett destruktionsförbud bör införas.

Referent Alessandra Moretti (S&D, IT) sa: "Det är dags att avsluta modellen med "ta, tillverka, kassera" som är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi. Nya produkter kommer att utformas på ett sätt som gynnar alla, respekterar vår planet och skyddar miljön. Hållbara produkter kommer att bli normen, vilket gör att konsumenterna kan spara energi, reparera och göra smarta miljöval när de handlar. Att förbjuda förstörelse av osålda textilier och skor kommer också att bidra till en förändring av hur snabbmodetillverkare producerar sina varor."

Nästa steg

Efter avslutat arbete på teknisk nivå måste parlamentet och rådet formellt godkänna avtalet innan det kan träda i kraft.

Bakgrund

Den 30 mars 2022 lade kommissionen fram en förslag till förordning att upprätta ett allmänt ramverk för att ställa krav på ekodesign för hållbara produkter och att upphäva nuvarande regler som enbart fokuserar på energirelaterade produkter. De reviderade reglerna, en del av en paket för cirkulär ekonomi, skulle gälla för nästan alla produkter på den inre marknaden (utom livsmedel, foder, läkemedel, levande organismer).

Mer information  

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend