Anslut dig till vårt nätverk!

Europaparlamentet

Horizon 2020 forskningsprogram: Mer stöd till små företag och nya spelare

DELA MED SIG:

publicerade

on

585x240xEarly,P20stage,P20research,P20in,P20EU.jpg,qitok=HA64f37p.pagespeed.ic.A5VmMM2fghHorisont 2020, EU:s ramprogram på 70.2 miljarder euro för forskning och innovation 2014-2020, godkändes av parlamentsledamöterna den 21 november. Parlamentet ändrade det för att förbättra stödet till små företag, locka fler människor till vetenskap och fler forskare att ansluta sig till programmet och öronmärka medel för forskning om icke-fossil energi.

"Efter långa förhandlingar och en stor gemensam ansträngning av alla mina kollegor, godkände vi idag äntligen Horizon 2020-paketet. Jag är mycket nöjd med det uppnådda resultatet, som kommer att främja vetenskaplig spetskompetens i Europa, stärka vårt industriella ledarskap och stödja små och medelstora företag med en total budget på 70 miljarder euro", säger ordföranden för industri- och forskningsutskottet för industri- och forskningsfrågor. tori (EPP, IT).

Horisont 2020-programmet har tre huvudpelare:

• Samhällsutmaningar (inkluderar investeringar i hälsa, energi, transport, klimatåtgärder och forskningsprojekt om frihet och säkerhet);

• utmärkt vetenskap (inkluderar stipendier till enskilda forskare på toppnivå och investeringar i framtida teknik och utbildning för forskare), och,

• Industriellt ledarskap (inkluderar investeringar i bioteknik och rymdteknik, tillgång till riskfinansiering och stöd till innovativa småföretag).

Stöd till småföretag och energi

Ledamöterna ställde upp som mål att minst 11 % av Horisont 2020-budgeten skulle gå till små och medelstora företag (SMF). Dessutom kommer det att finnas en specialiserad avdelning för små och medelstora företag, med egen budget, för att se till att programmets anbudsinfordringar är SMF-vänliga.

Annons

För att främja EU:s klimatmål öronmärkte parlamentsledamöterna 85 % av Horisont 2020:s energibudget (cirka 5.4 miljarder euro) för forskning om icke-fossila bränslen.

Att locka nya människor till forskning

Parlamentets förhandlare såg till att cirka 750 miljoner euro från Horisont 2020-budgeten kommer att gå till åtgärder för att bredda gruppen forskare som deltar i programmet, t.ex. genom att attrahera nya sökande eller främja nätverkande av forskningsinstitutioner.

Parlamentets förhandlare såg också till att över 400 miljoner euro kommer att gå till projekt "Vetenskap med och för samhället" för att locka unga studenter att göra karriärer inom naturvetenskap, främja jämställdhet mellan könen och uppmuntra medborgare att delta i naturvetenskaplig utbildning.

Budget och nästa steg

Den överenskomna budgeten för 2014-2020 är 70.2 miljarder euro (i 2011 års priser). De största rubrikerna är ”Samhällsutmaningar” (39 % av den totala budgeten), ”Utmärkt vetenskap” (32 %) och ”Industriellt ledarskap” (22 %).

Efter parlamentets omröstning måste programmet också formellt antas av medlemsstaterna under de kommande veckorna. Programmet startar den 1 januari 2014.

röst resultat

Teresa Riera Madurells (S&D, ES) utkast till förordning om upprättandet av Horisont 2020 godkändes med 533 röster för, 29 emot, med 22 nedlagda röster.

Maria Da Graça Carvalhos (EPP, PT), förslag till förordning om det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 godkändes med 559 röster för, 24 emot och 19 nedlagda röster.

Christian Ehlers (EPP, DE) förslag till förordning om regler för deltagande godkändes med 506 röster för, 81 röster emot och 9 nedlagda.

Philippe Lamberts (De gröna/EFA, BE) förslag till förordning om Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) godkändes med 516 röster för, 27 emot och 18 nedlagda röster.

Marisa Matias (GUE/NGL, PT), förslag till förordning om EIT:s strategiska innovationsagenda godkändes med 523 röster för, 16 röster emot och 58 nedlagda röster.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend