Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Skål för rättvis handel med offentlig upphandling

DELA MED SIG:

publicerade

on

Skål för rättvis handel med offentlig upphandling 15-jan-2013 EP StrasbourgFrån vänster: MEP Marc Tarabella (S&D, Belgien), MEP Linda McAvan (S&D, UK), EU:s inremarknadskommissionär Michel Barnier, MEP Heide Rühle (De gröna, Tyskland) och Malcolm Harbour (ECR, Storbritannien) höjer ett glas till den nya direktiv

EU:s nya direktiv om offentlig upphandling godkändes idag (15 januari) av en stor majoritet av parlamentsledamöterna, efter att en politisk överenskommelse nåtts med ministerrådet. Omröstningen sätter stopp för det översynsförfarande som inleddes för tre år sedan av Europeiska kommissionen.

Offentliga myndigheter över hela Europa kommer hädanefter att kunna göra ett medvetet val för rättvisemärkta produkter, förutom att ta hänsyn till andra hållbarhetsaspekter. Den nya lagen bekräftar den riktning som EU-domstolen fastställde i domen i målet "North Holland" (kommissionen mot Nederländerna C-368/10), som för första gången klargjorde att offentliga kontrakt kan ge ytterligare poäng till produkter av rättvisemärkt ursprung.

Möjligheten att beakta sociala aspekter vid sidan av miljö är ett steg framåt från de befintliga reglerna. Dessutom tillåter det nya direktivet uttryckligen att hänvisa till robusta certifieringssystem som ett bevis på överensstämmelse med hållbarhetskraven som anges i anbudsinfordran.

För att fira det organiserade arbetsgruppen för rättvis handel i Europaparlamentet en drink med "rättvist handlat" mousserande vin efter omröstningen, och klirrade i glas med kommissionär Michel Barnier och ledande parlamentsledamöter från olika politiska grupper. "Jag har alltid sagt att jag tror på öppna gränser. Men handel måste vara både fri och rättvis. De två orden måste gå ihop. Det är villkoret för en framgångsrik och accepterad globalisering, som verkligen ligger i allas intresse och i synnerhet Fair Trade-arbetsgruppen gör ett oerhört användbart arbete på detta område och främjar dessa policyer och jag stöder till fullo Linda McAvan och hennes teams outtröttliga arbete på detta område, säger Barnier.

Fair Trade Movement välkomnade den nya texten, som den säger ska "försäkra och uppmuntra offentliga myndigheter över hela Europa som redan stödjer bönder i söder genom sina inköp att fortsätta göra det. De nya EU-reglerna kommer förhoppningsvis också att driva andra mot en hållbar utveckling väg."

Verkställande direktör för Fair Trade Advocacy Office, Sergi Corbalán, sa: "Bollen ligger nu hos medlemsstaterna, eftersom de behöver implementera de ändringar som införts av de nya EU-reglerna i nationell lagstiftning. Medlemsstaterna bör använda denna möjlighet att också införa socialt hållbara inköpsstrategier som stöder rättvis handel.”

Annons

Det nya direktivet om offentlig upphandling väntas träda i kraft i mars 2014 – medlemsländerna får då två år på sig att införliva det i nationell lagstiftning.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend