Anslut dig till vårt nätverk!

Aviation strategi för Europa

#Aviation: EU att inleda förhandlingar med Kina och Japan för nya säkerhetsavtal

DELA MED SIG:

publicerade

on

FlygplanBara tre månader efter att den antagits av Europeiska kommissionen börjar luftfartsstrategin ge sina första resultat.

Bara tre månader efter att den antogs av Europeiska kommissionen Flygstrategi börjar leverera sina första resultat. Rådet har i går bemyndigat Europeiska kommissionen att inleda förhandlingar med Kina och Japan med tanke på att avsluta Bilaterala flygsäkerhetsavtal (BASA). Sådana avtal förbättrar flygsäkerheten över hela världen och bidrar till den europeiska flygindustrins globala konkurrenskraft genom att minska byråkratin och underlätta exporten.

EU:s transportkommissionär Violeta Bulc sa: "I januari berättade jag för det Luftfartstoppmöte att 2016 är det dags för leverans av luftfartsstrategin. Jag är glad att det börjar löna sig så tidigt. De nya bilaterala flygsäkerhetsavtalen vi följer kommer att erbjuda europeiska företag nya affärsmöjligheter i Kina och Japan, två viktiga flygnationer. Mer handel innebär mer tillväxt och jobb i Europa, en prioritet för president Juncker. Och ändå är dessa avtal bara en pelare i den ambitiösa externa luftfartspolitik som vi lägger fram som en del av den nya strategin. Under 2016 kommer vi också att försöka förhandla fram omfattande luftfartsavtal med flera nyckelpartner – inklusive Kina – för att förbättra Europas globala anslutningsmöjligheter.”

EU har redan framgångsrikt slutit bilaterala flygsäkerhetsavtal med USA, Brasilien och Kanada. Under 2016 kommer kommissionsledamot Bulc att resa till Kina och Japan för att diskutera bland annat BASA.

Bakgrund

Flyget är en stark drivkraft för ekonomisk tillväxt, jobb, handel och rörlighet för Europeiska unionen. Den spelar en avgörande roll i EU:s ekonomi och stärker sin globala ledarställning. EU:s luftfartssektor sysselsätter direkt mellan 1.4 miljoner och 2 miljoner människor och stöder totalt mellan 4.8 miljoner och till 5.5 miljoner jobb. Luftfartens direkta bidrag till EU:s BNP är 110 miljarder euro, medan den totala effekten, inklusive turism, är så stor som 510 miljarder euro.

Bilaterala luftfartssäkerhetsavtal (BASA) undertecknas mellan EU och tredjeländer för att möjliggöra samarbete inom luftfartssäkerhetsområdet, inklusive certifiering, testning och underhåll av flygkomponenter, flygverksamhet, licensiering av flygbesättningar, flygledning och flygplatser. De tar bort dubbelarbetet av tillsynsverksamhet och stöder ömsesidigt säkerhetserkännande mellan EU och tredjeländer. Detta minskar transaktionskostnaderna för att exportera flygplan, samtidigt som det garanterar en hög säkerhetsnivå i partnerländerna och hjälper till att harmonisera produktstandarder över hela världen.

Annons

Som en del av den Flygstrategi antogs den 7 december 2015, och EU-kommissionen "rekommenderade att EU förhandlar fram ytterligare bilaterala luftfartssäkerhetsavtal med viktiga flygtillverkningsnationer som Kina och Japan". De 28 EU:s medlemsländer har nu gett kommissionen tillstånd att göra det på hela Europeiska unionens vägnar. Förhandlingarna kommer att inledas inom kort. Kommissionen kommer att få stöd av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, som är erkänt över hela världen som EU:s certifieringsorgan för flygsäkerhet och flygplan.

Asien och Stillahavsområdet kommer att stå för cirka 40 % av världens flygtrafik om 20 år och Kina är en av de snabbast växande flygmarknaderna i världen. Sedan 2013 har EU och Kina avsevärt förbättrat sina flygförbindelser – en utveckling som bäst illustreras av den nyligen lanserade partnerskapsprojekt för luftfart. Som en del av luftfartsstrategin föreslår kommissionen också att man ska förhandla om ett EU-omfattande "omfattande luftfartsavtal" med Kina. Detta kommer inte bara att förbättra marknadstillträdet, utan också ge nya affärsmöjligheter för europeiska företag och säkerställa rättvisa och öppna marknadsvillkor baserade på ett tydligt regelverk.

Mer än 7.2 miljoner passagerare reser årligen mellan EU och Kina, vilket gör Kina till den elvath största marknad utanför EU. Med cirka 5 miljoner årliga passagerare är Japan den 16th största marknad utanför EU.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend