Anslut dig till vårt nätverk!

Kroatien

Kommissionen stöder #Kroatien i att attrahera investeringar och öka konkurrenskraften

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) tillhandahåller teknisk expertis till Kroatien för att hjälpa till att minska den administrativa bördan, undanröja hinder för företag och bygga en attraktiv, robust och konkurrenskraftig miljö för inhemska och utländska investeringar.

Den omfattande regulatorer och översyner av investeringspolicyn som presenterades den 18 juni föreslår åtgärder för att förbättra Kroatiens regelverk och investeringsvillkor. OECD:s och EU:s arbete Strukturellt reformprogram syftar till att förbättra medborgarnas och företagens liv genom att öka ekonomiska och sociala prestationer. Stödprogrammet för strukturreformer erbjuder expertis till alla EU-länder för utformning och genomförande av tillväxtfrämjande reformer.

Stödet är baserat på efterfrågan och är skräddarsytt för den mottagande medlemsstaten. För mer information om projektet i Kroatien, se pressmeddelande.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend