Anslut dig till vårt nätverk!

Aviation strategi för Europa

EU-förordning främjar modernisering av #AirTrafficManagement, men EU-finansiering för utbyggnad i stort sett onödig, säger revisorer

DELA MED SIG:

publicerade

on

EU-reglering har främjat modernisering av flygledningstjänsten, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Men EU-finansiering av utbyggnadsprojekt var i stort sett onödig och dess förvaltning påverkades av brister, säger revisorerna.

2005 lanserade EU ett program som kallas SESAR för att harmonisera och modernisera system och förfaranden för flygledningsledning (ATM) i hela Europa. Dessa system har traditionellt utvecklats på nationell nivå. Sammantaget har EU åtagit sig 3.8 miljarder euro till SESAR mellan 2005 och 2020, varav 2.5 miljarder euro öronmärktes för att stödja utbyggnaden av sådana system och förfaranden.

Revisorerna bedömde hur väl Europeiska kommissionen hanterade utbyggnaden av SESAR och hur det bidrog till att uppfylla målen för politiken för det gemensamma europeiska luftrummet. De undersökte om EU:s ingripande var utformat för att möta befintliga och framtida behov och om det tillförde ett mervärde till ledningen av flygtrafiken i Europa.

"Med i genomsnitt 30 000 flygningar per dag krävde flygtrafiken i Europa ett robust, harmoniserat och modernt ledningssystem", säger George Pufan, ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten. "Men fördelarna med EU-pengar som spenderas på att implementera SESAR är långt ifrån tydliga."

ATM-modernisering gynnas av reglering och samordning på EU-nivå, erkänner revisorerna. SESAR:s koncept med gemensamma projekt främjar samordnade åtgärder och mildrar "last mover-fördelen", där intressenter tenderar att skjuta upp sina investeringar med vetskapen om att fördelarna kommer först när alla intressenter är utrustade med den nya tekniken. Den första ansökan – det gemensamma pilotprojektet – saknade dock adekvata verkställighetsbestämmelser och innehöll funktioner som inte uppfyllde de nödvändiga urvalskriterierna.

EU-finansiering för modernisering av ATM var i stort sett onödig, eftersom en majoritet av projekten skulle ha finansierats utan EU-stöd. Andra brister i genomförandet minskade EU-finansieringens effektivitet. Ett betydande belopp beviljades utan tillräcklig prioritering och hänsyn till effektivitet. Dessutom noterar revisorerna att det inte har gjorts tillräckligt för att mildra den potentiella risken för intressekonflikter till följd av den nuvarande finansieringsmekanismen, där vissa stödmottagare är inblandade i att granska sina egna ansökningar.

Revisorerna varnar för att genomförandet för vissa projekt inte är på rätt spår för att hålla de regulatoriska tidsfristerna, med en ökande risk för förseningar. De fann också bristande mätning av resultat i en verklig operativ miljö.

Annons

Revisorerna ger flera rekommendationer om hur man kan uppnå bättre resultat. De ber särskilt Europeiska kommissionen att:

  • Förbättra fokus på gemensamma projekt och förstärka deras effektivitet;
  • se över EU:s ekonomiska stöd för modernisering av ATM;
  • granska och formalisera utarbetandet och inlämnandet av ansökningar om finansiering, och;
  • säkerställa lämplig övervakning av prestandafördelarna med modernisering av uttagsautomater.

The Single European Sky policy was launched in 2004 as the EU’s response to inefficiencies in Air Traffic Management. The regulatory framework was complemented by the ‘SESAR project’ (Single European Sky ATM Research), which was divided into a definition phase (to draw up the European ATM Master Plan for modernization), a development phase (to establish the necessary technological bases) and a deployment phase (to install the new systems and procedures in the operational environment).

I november 2017 publicerade revisionsrätten särskild rapport 18/2017 om det gemensamma europeiska luftrummet, som täckte ett antal SES-regleringsinstrument samt definitionen och utvecklingen av SESAR. Den pågående granskningen tittade på SESAR:s tredje fas: införandet av projekt utformade för att modernisera flygledningstjänsten.

Särskild rapport 11/2019 ”EU:s förordning för modernisering av flygledningstjänsten har ett mervärde, men finansieringen var i stort sett onödig” finns på ECA-webbplatsen i 23 EU-språk.

Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och EU:s råd samt för andra intresserade parter såsom nationella parlament, industriintressenter och företrädare för det civila samhället. De allra flesta av de rekommendationer vi gör i våra rapporter omsätts i praktiken väldigt onödiga, säger revisorerna.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend