Anslut dig till vårt nätverk!

katastrofer

Bekämpa #skogsbränder i Europa – hur det fungerar

DELA MED SIG:

publicerade

on

Varje år inträffar förödande skogsbränder i Europa som förstör tusentals hektar skog. Även om de sydeuropeiska länderna löper en högre risk är inget europeiskt land immunt.

När en skogsbrand blir för stor för att ett land ska kunna släcka den på egen hand, kan EU:s civilskyddsmekanism aktiveras, på begäran, för att säkerställa en samordnad insats.

Gemensamt och samordnat svar

När nationell kapacitet att bekämpa skogsbränder överträffas visar europeiska länder ofta solidaritet genom att skicka hjälp i form av vattenbombplan, helikoptrar, brandbekämpningsutrustning och personal. Det finns ett strukturerat sätt att göra detta på europeisk nivå.

Smakämnen Emergency Response Coordination Centre (ERCC) är Europeiska kommissionens nödhjälpsnav.

Efter aktivering av Europeiska unionens civilskyddsmekanism av ett drabbat land, samordnar ERCC biståndet på europeisk nivå och säkerställer att den hjälp som ges är effektiv och ändamålsenlig.

Därmed underlättar och medfinansierar EU-kommissionen bistånd som levereras till det drabbade området.

Annons

Att tackla skogsbränder – ett ökande hot

De senaste åren har många dödliga bränder drabbat EU:s medlemsstater. Hundratals människoliv har förlorats och miljarder euro i skadestånd har registrerats.

Under 2017 aktiverades mekanismen 18 gånger för skogsbränder i Europa. Portugal, Italien, Montenegro, Frankrike och Albanien fick alla hjälp via mekanismen för att bekämpa skogsbränder. Efter en begäran från Chiles regering aktiverades också EU:s civilskyddsmekanism. Detta gjorde det möjligt för EU att hjälpa Chile att bekämpa de värsta skogsbränderna i dess historia genom stöd från Portugal, Spanien och Frankrike, tillsammans med ett EU:s civilskyddsteam på nio experter.

Under 2018 aktiverades mekanismen 5 gånger för skogsbränder i Europa – 2 gånger för Sverige och en gång för Portugal, Grekland och Lettland. Sammantaget inkluderade EU:s svar 15 plan, 6 helikoptrar, över 400 brandmän och besättning och 69 fordon. EUCopernicus Emergency Management Service  satellitkarttjänst aktiverades upprepade gånger som svar på skogsbränder relaterade nödsituationer. Bara under 2018 hjälpte 139 satellitkartor EU och medlemsstaternas myndigheter att identifiera och bedöma de mest drabbade platserna, bedöma den geografiska omfattningen av bränderna och att utvärdera intensiteten och omfattningen av skadorna.

Förberedande och uppföljande åtgärder inför skogsbrandsäsongen 2019

Europeiska kommissionen förstärker sin övervaknings- och samordningskapacitet för att förbereda sig för skogsbrandsäsongen.

  • EU: s 24/7 Emergency Response Coordination Center (ERCC) kommer att förstärkas med ett stödteam för skogsbrand, med experter från medlemsstaterna under sommaren.
  • Nationella och europeiska övervakningstjänster och verktyg som European Forest Fire Information System (EFFIS) ger en översikt över de data som europeiska länder samlar in genom sina nationella skogsbrandprogram.
  • Regelbundna möten med alla deltagande stater i EU:s civilskyddsmekanism före skogsbrandsäsongen för att utbyta information om beredskapsläget.
  • EU: s Copernicus satellitsystem kommer att användas för att kartlägga nödsituationer vid skogsbränder.
  • Flera fältövningar om skogsbränder har hållits under de senaste månaderna. Detta inkluderade MODEX-fältövningar för civilskydd vid skogsbränder, med experter och räddningsteam från olika EU-länder och bordsövningar.
  • Dessutom regelbundna möten med alla deltagande stater i EU:s civilskyddsmekanism före och under skogsbrandsäsongen. Detta hjälper till att ha informationsutbyte om beredskapsläget och brandrisker. Även experter från de deltagande staterna i EU:s civilskyddsmekanism utstationeras till ERCC varje sommar.

EU:s civilskyddsmekanism

Smakämnen EU: s civilskyddsmekanism stärker samarbetet mellan deltagande stater inom civilskyddsområdet, i syfte att förbättra förebyggande, beredskap och insatser vid katastrofer. Genom mekanismen spelar Europeiska kommissionen en nyckelroll i att samordna insatserna vid katastrofer i och utanför Europa.

När omfattningen av en nödsituation överväldigar ett lands insatsförmåga, kan det begära hjälp via mekanismen. När den väl har aktiverats samordnar mekanismen assistans som tillhandahålls av dess deltagande stater.

Genom att slå samman räddningstjänstens kapacitet och kapacitet möjliggör det ett starkare och mer sammanhängande kollektivt svar. Hittills deltar alla EU:s medlemsländer, samt Island, Norge, Serbien, Nordmakedonien, Montenegro och Turkiet. Sedan starten 2001 har EU:s civilskyddsmekanism svarat på över 300 förfrågningar om hjälp inom och utanför EU.

rescEU: EU upprättar brandbekämpningsreserv för 2019

I mars 2019 stärkte EU sin katastrofriskhantering för att bättre skydda medborgarna från katastrofer. Den uppgraderade EU:s civilskyddsmekanism upprättade en ny europeisk reserv av kapacitet (den 'rescEU reserv') som initialt inkluderar brandbekämpningsplan och helikoptrar. Genom rescEU stärker kommissionen unionens kollektiva förmåga att förebygga, förbereda och reagera på katastrofer som påverkar våra samhällen.

För att säkerställa att Europa är förberett för skogsbrandsäsongen innehåller den nya lagstiftningen en övergångsfas under vilken deltagande stater kan få finansiering i utbyte mot att ställa sina brandbekämpningsmedel till EU:s förfogande. Det långsiktiga målet är att lägga till ytterligare kapacitet och tillgångar och bygga upp en ännu starkare rescEU-reserv i framtiden.

Mer information

Europeiska kommissionens humanitära bistånd och civilskydd

Det europeiska informationssystemet för skogsbrand

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend