Anslut dig till vårt nätverk!

Cirkulär ekonomi

#CircularEconomy – Dags att släppa lös makt hos konsumenterna, uppmanar #EESK

DELA MED SIG:

publicerade

on

Hittills har åtgärder för att stärka utvecklingen av en cirkulär ekonomi i Europa fokuserat på produktion, att få industrier att introducera cirkulära affärsmodeller och föra cirkulära alternativ till marknaden. Nu är förutsättningarna mogna för att engagera konsumenterna och ge dem möjlighet att göra hållbara köpval i deras dagliga liv, säger en EESK-rapport som antogs i juli.

I rapporten, med titeln Konsumenter i den cirkulära ekonominEuropeiska ekonomiska och sociala kommittén efterlyser en strategisk förändring för att placera konsumenterna i centrum för den offentliga politiken för den cirkulära ekonomin på alla förvaltningsnivåer i Europa.

I det första skedet av den cirkulära ekonomin har konsumenterna varit begränsade till rollen som stadsagenter som återvinner hushållsavfall, medan fokus har legat på affärer. Europeiska kommissionens initiativ, påpekar EESK, har riktat in sig på reglering och produktion, ökat återvinningsnivåer och infört konceptet ekodesign.

Nu börjar vi se stora förändringar från stora industrier. Med stora koncerner som H&M som anammat den cirkulära modellen och Ikea börjar rulla ut en leasingmodell för kök i över 30 länder, kan affärerna sägas ha kommit ombord.

"Nu är det dags för den cirkulära ekonomin 2.0 att ta itu med konsumenternas slut", sade EESK:s föredragande Carlos Trias Pintó och uppmanade Europeiska kommissionen att gå i spetsen för förändringen av sina kommande initiativ.

Denna andra fas, betonar han, kommer att vara beroende av konsumentinformation. Studier visar att även om konsumenterna är mycket medvetna om de sociala och miljömässiga utmaningarna, har priset på en produkt eller tjänst ofta en större vikt i deras beslut än den inneboende kvaliteten på deras inköp. Information och utbildning är dock nyckelfaktorer för att styra dem mot cirkulära beteendemönster. Utbildning och livslångt lärande måste därför inrättas och konsumenterna ges så objektiv information som möjligt.

EESK förespråkar frivillig märkning som ett steg mot obligatorisk märkning, som anger produktens sociala och miljömässiga fotavtryck – utsläppsminskning, bevarande av biologisk mångfald, resurseffektivitet eller undvikande av komponenter med hög miljöpåverkan, beräknad livslängd, möjlighet att skaffa reservdelar och alternativ för reparation.

Annons

Men även om information och utbildning kan gå långt för att styra konsumenterna mot gröna, reparerbara och hållbara produkter, kommer många människor inte att ha råd med dem. Som ett incitament föreslår EESK att medlemsstaterna kan anta ett belöningsbaserat tillvägagångssätt och lokala förvaltningar kan använda offentlig upphandling för att stödja hållbara leverantörer.

Bakgrund

2015 antog Europeiska kommissionen en ambitiös Cirkulär ekonomi Handlingsplan upprättande av konkreta åtgärder för att "sluta kretsen" av produktlivscykler genom ökad återvinning och återanvändning, och ge fördelar för både miljön och ekonomin.

Tre år efter antagandet hade handlingsplanen för den cirkulära ekonomins 54 åtgärder slutförts.

I mars 2019 antog Europeiska kommissionen en omfattande rapport som presenterar de viktigaste resultaten under handlingsplanen och skissar på framtida utmaningar på vägen mot en klimatneutral, cirkulär ekonomi. Ett EESK-yttrande håller på att utarbetas om denna rapport.

EESK har varit aktivt involverad i processen att forma Europas cirkulära ekonomi och har tillsammans med Europeiska kommissionen förvaltat European Circular Economy Stakeholder Platform, en EU-omfattande databas med god praxis för cirkulär ekonomi och ett forum för diskussion för att hjälpa utövare av cirkulär ekonomi att hantera de utmaningar de möter.

Läs EESK:s yttrande om konsumenternas roll i den cirkulära ekonomin och hela utbudet av förslag

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend