Anslut dig till vårt nätverk!

Kroatien

Kommissionen godkänner kroatiska planer som möjliggör 197 miljoner euro för investeringar för att utvidga motorvägen #IstrianY

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har enligt EU: s regler för statligt stöd godkänt en kroatisk plan för att förlänga Istrien Y-koncessionsavtalet för motorvägar mellan Kroatien och företaget Bina-Istra. Detta gör det möjligt för koncessionsoperatören att investera 197 miljoner euro i nya investeringar och samtidigt begränsa snedvridningen av konkurrensen.

Motorvägen Istrien Y är en 145 kilometer lång motorväg som förbinder regionen Istrien med resten av Kroatien. Motorvägen drivs enligt ett koncessionsavtal från 1995, som tilldelades företaget Bina-Istra fram till 2034. I juni 2020 anmälde Kroatien kommissionen en förlängning av koncessionsavtalet till 2039. Förlängningen kommer att göra det möjligt för Bina-Istra att finansiera byggandet av en andra körväg (ytterligare en körfält i varje riktning) mellan Vranja-utbytet och Učka-tunneln / Kvarner-portalen - en sträcka på 8 km på motorvägens nordöstra sida.

Stödet har formen av en förlängning av koncessionen. Detta möjliggör investering på 197 miljoner euro, som huvudsakligen kommer att användas för att bygga ett nytt 5.63 km långt andra rör till Učka-tunneln, vilket är nödvändigt för att uppfylla minimikrav på säkerhet, samt flera nya viadukter, gångar och övergångar. Bina-Istra kommer också att förnya Kvarners viloplats. Kommissionen granskade åtgärden enligt EU: s regler för statligt stöd den tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) och EU: s regler för offentlig upphandling, särskilt EU-direktivet om tilldelning av koncessionsavtal (Direktiv 2014 / 23 / EU), enligt vilka företag kan kompenseras för extrakostnaderna för att tillhandahålla en offentlig tjänst på vissa villkor.

Kommissionen fann att enligt den kroatiska planen för att utvidga Istrian Y-koncessionsavtalet för motorvägar är alla kompatibilitetsvillkor uppfyllda. Förlängningen av koncessionen står i proportion till det belopp som behövs för att finansiera de nödvändiga arbetena och Bina-Istra är inte överkompenserad. Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden kommer att främja tillväxt och låsa upp investeringar utan onödig snedvridning av konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna i enlighet med EU: s statliga stöd och regler för offentlig upphandling.

På grundval av detta godkände kommissionen i enlighet med EU: s regler för statligt stöd det kroatiska stödet genom förlängning av koncessionen i motorväg Istrien Y. Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärendenummer SA.56832 i statligt stöd register på kommissionens konkurrens webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend