Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#Mentalhealth Är allas angelägenhet: Gemensamt uttalande av 17 europeiska organisationer kräver fler åtgärder för psykisk hälsa i Europa

DELA MED SIG:

publicerade

on

psykisk hälsaPsykisk hälsa är allas angelägenhet. Det är centralt för alla våra liv och påverkar vårt välbefinnande, vårt arbete, våra samhällen, våra familjer och våra ekonomier. Vi, undertecknade europeiska organisationer, är oroade över miljontals européers psykiska hälsa och vi har flera förslag om hur de tjänster och stöd de får kan förbättras och stödjas av Europeiska unionen.

Psykisk hälsa är lika viktigt som fysisk hälsa för välbefinnande, och partnerna till detta gemensamma uttalande vill inte tappa det momentum som byggts upp av Europeisk gemensam åtgärd för psykisk hälsa och välbefinnande. Vår gemensamt uttalande Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att öka ansträngningarna för att fullt ut genomföra den gemensamma åtgärdens resulterande handlingsram som en prioritet. Handlingsramen är den första heltäckande europeiska policyn för psykisk hälsa som samlar riktlinjer och rekommendationer till medlemsländerna. Maria Nyman, chef för Mental Health Europe sa, "Psykisk hälsa är en övergripande fråga, vi måste samarbeta för att uppmana medlemsländerna att genomföra handlingsramen så att det inte bara blir ännu ett dokument"

Mer kan göras för att förbättra främjandet av positiv mental hälsa och tillgång till tjänster i Europa genom att integrera mental hälsa i all politik på europeisk och nationell nivå (genom hälso-, sysselsättnings- och socialpolitik). Utlåtandet har utvecklats av Mental Health Europe och EUFAMI i samarbete med ett antal organisationer genom EU:s hälsopolitiska plattform. Aagje Ieven, EUFAMI:s generalsekreterare bekräftade, "Alla undertecknare är fast beslutna att ta detta uttalande vidare som en ram för att arbeta tillsammans med EU och medlemsländerna för att förbättra mental hälsa och välbefinnande i Europa. " 

Psykisk hälsa är en central och tvärgående fråga. Det finns mycket mer utrymme för EU att ta itu med mental hälsa på ett integrerat sätt och vårt gemensamma uttalande tar fram rekommendationer om hur man kan säkerställa:

  1. Paritet av aktning, som är principen genom vilken mental hälsa måste prioriteras lika mycket som fysisk hälsa
  2. Ett livslångt förhållningssätt till mental hälsa som stöder bättre förståelse av mental hälsa för alla åldersgrupper och övergångstider (psykisk hälsa och graviditet, mental hälsa och åldrande...)
  3. Mer uppmärksamhet ägnas åt mental hälsa på arbetsplatsen som alltför ofta förbises i arbetsmiljöpolitiken
  4. Förbättring av psykisk hälsovård i primärvårdsmiljöer och uppmuntra mer holistiska och personcentrerade förhållningssätt till mental hälsa.
Genom den gemensamma åtgärden och dess ram för handling har EU och medlemsländerna redan ett befintligt ramverk med verktyg för hur man kan förbättra mental hälsa och välbefinnande samt mentala hälsosystem i partnerskap med tjänsteanvändare, familjer och vårdare.

Så vad väntar vi på för att vidta åtgärder för att förbättra den mentala hälsan för miljontals européer?

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend