Anslut dig till vårt nätverk!

EU

EIB:s ordförande Werner Hoyer på första officiella besöket i Honduras: Högnivåmöten för att diskutera samarbete och stöd till den offentliga sektorn

DELA MED SIG:

publicerade

on

2013-05-28-werner-hoyerVid sitt första officiella besök i Honduras,  Europeiska investeringsbanken (EIB) President Werner Hoyer träffade den 14 augusti Honduras president Juan Orlando Hernández i landets huvudstad. Ytterligare möten hölls med finansminister Wilfredo Rafael Cerrato och infrastrukturminister Roberto Ordoñez. Samtalen fokuserade på bankens engagemang i landets transport- och energisektor. EIB:s besök fick stöd av EU:s delegation till Honduras.

Vid sitt möte diskuterade president Hoyer och president Hernández olika samarbetsområden som är lämpliga för stöd och investeringar från EU-banken. Det är främst inom områdena infrastruktur, transport, energi, i synnerhet förnybar energi, och begränsning av klimatförändringar som EIB-finansiering skulle kunna ge ett avsevärt bidrag till landets sociala utveckling och ekonomiska tillväxt.

President Hoyer kallade utbytet en utmärkt utgångspunkt som hjälpte till att definiera konkreta projekt som motiverade EIB-finansiering. "Den honduranska administrationen har varit mycket stödjande när det gäller att identifiera lämpliga samarbetsområden. Med sin långvariga expertis i Latinamerika är EIB redo att bidra till landets ekonomiska tillväxt och sysselsättning. Jag ser fram emot att fortsätta vår dialog och vårt samarbete inom en snar framtid.”

Vid ytterligare möten med Honduras finansminister Wilfredo Rafael Cerrato och infrastruktur- och energiminister Roberto Ordoñez, landets vägnät identifierades som ett potentiellt projekt som skulle stödjas av EIB. Inom energisektorn samarbetar EU-banken redan i nära samarbete med Inter-American Development Bank för att utarbeta ett elektrifieringsprogram som främst skulle stödja energiöverföringsinfrastruktur för förnybar energi i den västra delen av Honduras.

Miljöbegränsning av klimatförändringar har också varit i fokus för EIB:s samarbete med Central American Bank for Economic Integration (CABEI), som har sitt huvudkontor i Honduras. 2013, till exempel, tillhandahöll EIB CABEI med 230 miljoner USD för investeringar i vattenkraft, vindkraft, geotermisk och solcellsanläggningar för förnybar energi i Centralamerika. CABEI är en av EIB:s viktigaste finansiella partner i regionen.

President Werner Hoyer kommer att fortsätta sin officiella resa och resa vidare till Panama.

Bakgrund

Annons

Europeiska investeringsbanken är Europeiska unionens långfristiga låneinstitut och dess aktieägare är medlemsländerna. Dess uppdrag är att tillhandahålla långsiktig finansiering för livskraftiga projekt för att bidra till EU:s politiska mål.

EIB har varit verksam i Latinamerika sedan 1993 enligt mandat från EU-rådet och Europaparlamentet. Under denna period har EU-banken undertecknat kontrakt för 90 projekt i regionen, som omfattar finansiering på totalt 6.7 miljarder. Den 1 juli 2014 trädde EU:s nya externa utlåningsmandat, som omfattar perioden 2014–2020, i kraft, vilket innebär ett tak på nästan 2.3 miljarder för verksamhet i Latinamerika. Dessutom kan EIB i vissa fall också ge utlåning från egna medel under fonden för klimatåtgärder och miljö eller faciliteten för strategiska projekt, båda uppgående till totalt 2bn.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend