Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Kommissionen godkänner tre genetiskt modifierade majssorter som livsmedel och djurfoder men inte för odling, och förnyar godkännandet för en annan

DELA MED SIG:

publicerade

on

Kommissionen har godkänt tre genetiskt modifierade majs och förnyat godkännandet för ytterligare en genetiskt modifierad majs. Tillståndsbesluten är endast avsedda för användning som livsmedel eller djurfoder och tillåter inte att de odlas i EU. Dessa genetiskt modifierade majssorter har genomgått ett omfattande och strikt godkännandeförfarande, vilket säkerställer en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa och för miljön. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) utfärdade en positiv vetenskaplig bedömning som drog slutsatsen att dessa genetiskt modifierade majs är lika säkra som sina konventionella motsvarigheter.

Medlemsstaterna nådde inte kvalificerad majoritet vare sig för eller emot bemyndigandet i den ständiga kommittén och i den efterföljande överklagandekommittén. Ansvaret för att anta tillståndsbeslutet föll därför på kommissionen, i enlighet med det officiella förfarandet. Tillstånden är giltiga i 10 år och alla produkter som produceras av den godkända GM-majsen kommer att omfattas av EU:s strikta märkning och spårbarhetsregler.

För mer information om GMO i EU se här..

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend