Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#BorderSecurity: Kommissionen antar bedömning av den grekiska handlingsplanen för gränshantering och andra rapport om flyttning och vidarebosättning

DELA MED SIG:

publicerade

on

EU-Insight-Balancing-Open-gränser-och-Security-eithin-Europas-Schengen-Area-612x336I dag (12 april) antog Europeiska kommissionen sin utvärdering av den handlingsplan som presenterades av de grekiska myndigheterna, som beskriver hur Grekland planerar att hantera bristerna i sin yttre gränshantering. Kommissionens bedömning konstaterar att Grekland har gjort stora framsteg men att ytterligare förbättringar av handlingsplanen och dess genomförande behövs för att helt kunna hantera de identifierade bristerna. Dagens bedömning utgör ytterligare ett steg i processen som fastställts av kommissionen om färdplanen ”Tillbaka till Schengen” som syftar till att avbryta tillfälliga kontroller av de inre gränserna och återupprätta Schengenområdets normala funktion före årets slut.

Kommissionär för migration och inrikes frågor Dimitris Avramopoulos sade: "EU: s förmåga att upprätthålla ett område utan kontroller vid de inre gränserna beror på vår förmåga att effektivt hantera våra yttre gränser. Jag välkomnar de fortsatta ansträngningarna från de grekiska myndigheterna för att förbättra den situation som vi stöder. Men jag måste också understryka att alla rådets och kommissionens rekommendationer måste uppfyllas för att möta det oöverträffade trycket vid Europas yttre gränser. Europeiska kommissionens och medlemsstaternas mål är att skydda och stärka Schengen. Kommissionen kommer att fortsätta att erbjuda sitt stöd till Grekland och räknar med att medlemsstaterna gör detsamma. ”

Kollegiet antog idag sin andra rapport om omlokalisering och vidarebosättning med en uppdatering om de framsteg som gjorts fram till den 11 april 2016 och en bedömning av de åtgärder som medlemsstaterna har vidtagit för att genomföra system för nödutflyttning och europeisk vidarebosättning. Sammantaget har framstegen sedan kommissionens första rapport varit otillfredsställande: om omlokalisering har små framsteg gjorts sedan mitten av mars, medan vi ser goda framsteg när det gäller vidarebosättning.

Avramopoulos sa: ”EU: s medlemsländer måste snabbt fullgöra sitt politiska och rättsliga åtagande att flytta personer som behöver internationellt skydd från Grekland och Italien. Vi kan inte vara nöjda med de resultat som hittills uppnåtts. Flyttansträngningarna måste ökas dramatiskt för att svara på den akuta humanitära situationen i Grekland och för att förhindra att situationen i Italien försämras. Medlemsstaterna måste också påskynda och öka sina återbosättningsinsatser. För att effektivt stänga bakdörren till oregelbundna och farliga migrationsvägar måste vi öppna säkra och lagliga vägar till Europa för människor som behöver internationellt skydd. Med EU-Turkiet-avtalet och 1: 1-mekanismen i kraft har det blivit ännu mer brådskande för medlemsländerna att leverera snabbt sina åtaganden om vidarebosättning. ”

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend