Anslut dig till vårt nätverk!

Aviation strategi för Europa

Luftfart: EU och ASEAN ingår världens första block-till-block-luftfartsavtal

publicerade

on

Europeiska unionen och Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) har avslutat förhandlingar om ASEAN-EUs omfattande luftfartsavtal (AE CATA). Detta är världens första block-to-block-luftfartsavtal, som kommer att stärka anslutningen och den ekonomiska utvecklingen bland de 37 medlemsländerna i ASEAN och EU. Enligt avtalet kommer EU-flygbolag att kunna flyga upp till 14 passagerartjänster varje vecka och valfritt antal godstjänster via och utanför vilket ASEAN-land som helst och vice versa. 

Transportkommissionär Adina Vălean sade: ”Slutsatsen av detta första” block-to-block ”-flygavtal markerar en viktig milstolpe i EU: s externa luftfartspolitik. Det ger väsentliga garantier för rättvis konkurrens för våra europeiska flygbolag och industri, samtidigt som det stärker ömsesidiga utsikter för handel och investeringar på några av världens mest dynamiska marknader. Det är viktigt att detta nya avtal också ger oss en solid plattform för att fortsätta att främja de höga standarderna för säkerhet, säkerhet, flygtrafikledning, miljö och sociala frågor framöver. Jag är tacksam för den konstruktiva inställningen från alla inblandade parter, vilket möjliggjorde denna historiska affär. ” 

Avtalet kommer att hjälpa till att återuppbygga luftförbindelser mellan ASEAN-länder och Europa, som har minskat kraftigt på grund av COVID-19-pandemin, och öppna nya tillväxtmöjligheter för flygindustrin i båda regionerna. Båda parterna uttryckte avsikt att hålla regelbundna diskussioner och nära samordning för att minimera störningar i lufttrafik orsakade av pandemin. ASEAN och EU kommer nu att överlämna AE CATA för laglig skrubbning som förberedelse för undertecknande vid ett senare tillfälle. Ett gemensamt uttalande om ingående av ASEAN-EU: s omfattande luftfartsavtal (AE CATA) har publicerats här

Aviation strategi för Europa

Kommissionen godkänner irländskt stödsystem på 26 miljoner euro för att kompensera flygplatsoperatörer i samband med koronavirusutbrott

publicerade

on

Europeiska kommissionen har enligt EU: s regler för statligt stöd godkänt ett irländskt stödsystem på 26 miljoner euro för att kompensera flygplatsoperatörer för de förluster som orsakats av coronavirusutbrottet och de restriktioner som Irland infört för att begränsa spridningen av coronavirus. Stödet består av tre åtgärder: (i) en skadeståndsåtgärd, ii) en stödåtgärd för att stödja flygplatsoperatörerna upp till högst 1.8 miljoner euro per stödmottagare, och (iii) en stödåtgärd för att stödja de obefintliga fasta kostnaderna för dessa företag.

Stödet kommer att ske i form av direkta bidrag. Vid stöd för de otäckta fasta kostnaderna kan stöd också beviljas i form av garantier och lån. Åtgärden för skadekompensation kommer att vara öppen för operatörer på irländska flygplatser som hanterade mer än en miljon passagerare under 1. Enligt denna åtgärd kan dessa operatörer kompenseras för nettoförlusterna under perioden 2019 april till 1 juni 30 till följd av de restriktiva åtgärder som genomförts av de irländska myndigheterna för att begränsa spridningen av koronavirus.

Kommissionen bedömde den första åtgärden enligt artikel 107 (2) (b) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fann att det kommer att ge ersättning för skador som är direkt kopplade till koronavirusutbrottet. Den fann också att åtgärden är proportionell, eftersom ersättningen inte överstiger vad som är nödvändigt för att kompensera skadan. När det gäller de andra två åtgärderna fann kommissionen att de överensstämde med villkoren i statligt stöd Tillfälligt ramverk. I synnerhet kommer stödet (i) att beviljas senast den 31 december 2021 och ii) inte överstiger 1.8 miljoner euro per stödmottagare enligt den andra åtgärden och kommer inte att överstiga 10 miljoner euro per stödmottagare enligt den tredje åtgärden.

Kommissionen drog slutsatsen att båda åtgärderna är nödvändiga, lämpliga och proportionella för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, i enlighet med artikel 107 bi EUF-fördraget och villkoren i den tillfälliga ramen. På grundval av detta godkände kommissionen de tre åtgärderna enligt EU: s regler för statligt stöd. Mer information om den tillfälliga ramen och andra åtgärder som kommissionen har vidtagit för att ta itu med den ekonomiska inverkan av koronaviruspandemin finns häre. Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärenumret SA.59709 i EU statligt stöd register på kommissionens konkurrens webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst.

Fortsätt läsa

Aviation strategi för Europa

Luftfart: Kommissionens förslag om flygplatsplatser erbjuder välbehövlig lättnad för sektorn

publicerade

on

Europeiska kommissionen har antagit ett nytt förslag om tilldelning av ankomst- och avgångstider som ger luftfartsintressenter välbehövlig befrielse från flygplatsens användning av ankomst- och avgångstider för planeringssäsongen 2021. Medan flygbolagen normalt måste använda 80% av de tilldelade ankomst- och avgångstiderna för att säkra sina fulla portföljer för de kommande schemaläggningssäsongerna, minskar förslaget denna tröskel till 40%. Det introducerar också ett antal villkor som syftar till att säkerställa att flygplatsens kapacitet används effektivt och utan att skada konkurrensen under COVID-19-återhämtningsperioden.

Transportkommissionär Adina Vălean sa: ”Med dagens förslag strävar vi efter att skapa en balans mellan behovet av att ge lindring till flygbolagen, som fortsätter att drabbas av den betydande nedgången i flygresor på grund av den pågående pandemin och behovet av att upprätthålla konkurrensen på marknaden , säkerställa en effektiv drift av flygplatser och undvika spökflygningar. De föreslagna reglerna ger säkerhet för sommarsäsongen 2021 och säkerställer att kommissionen kan modulera ytterligare nödvändiga slot-undantag på tydliga villkor för att säkerställa att denna balans bibehålls.

Med tanke på trafikprognoserna för sommaren 2021 är det rimligt att förvänta sig att trafiknivåerna kommer att vara minst 50% av nivåerna för 2019. Ett tröskelvärde på 40% garanterar därför en viss servicenivå, samtidigt som flygbolagen får en buffert i användningen av sina slots. Förslaget om tilldelning av ankomst- och avgångstider har överlämnats till Europaparlamentet och rådet för godkännande.

Fortsätt läsa

Aviation strategi för Europa

Boeing-subvention: Världshandelsorganisationen bekräftar EU: s rätt att vedergälla USA: s import på 4 miljarder dollar

publicerade

on

Världshandelsorganisationen (WTO) har tillåtit EU att höja tullar på upp till 4 miljarder dollar i import från USA som en motåtgärd för olagliga avstängningar till den amerikanska flygplanstillverkaren Boeing. Beslutet bygger på WTO: s tidigare resultat som erkände de amerikanska subventionerna till Boeing som olagliga enligt WTO-lagen.

En ekonomi som fungerar för människor Executive Vice President and Trade Commissioner Valdis Dombrovskis (avbildad) sade: ”Detta efterlängtade beslut tillåter Europeiska unionen att införa tullar på amerikanska produkter som kommer in i Europa. Jag skulle mycket föredra att inte göra det - ytterligare tullar är inte i båda sidors ekonomiska intresse, särskilt eftersom vi strävar efter att återhämta sig från COVID-19-lågkonjunkturen. Jag har samarbetat med min amerikanska motsvarighet, ambassadör Lighthizer, och jag hoppas att USA nu kommer att släppa de tullar som infördes på EU: s export förra året. Detta skulle skapa positiv fart både ekonomiskt och politiskt och hjälpa oss att hitta gemensamma grunder inom andra viktiga områden. EU kommer att fortsätta att driva detta resultat kraftigt. Om det inte händer kommer vi att tvingas utöva våra rättigheter och införa liknande taxor. Medan vi är helt beredda på denna möjlighet kommer vi att göra det motvilligt. ”

I oktober förra året, efter ett liknande WTO-beslut i ett parallellt ärende om Airbus-subventioner, införde USA repressalier som påverkar EU: s export till ett värde av 7.5 miljarder dollar. Dessa uppgifter är fortfarande kvar idag, trots de avgörande åtgärder som Frankrike och Spanien vidtagit i juli i år för att följa Tyskland och Storbritannien för att se till att de helt följer ett tidigare WTO-beslut om subventioner till Airbus.

Under de nuvarande ekonomiska omständigheterna ligger det i EU: s och USA: s ömsesidiga intresse att avbryta skadliga tullar som i onödan belastar vår industri- och jordbrukssektor.

EU har lagt fram specifika förslag för att nå ett förhandlat resultat till de långvariga tvister om civila flygplan över Atlanten, den längsta i WTO: s historia. Det är fortfarande öppet att samarbeta med USA för att komma överens om en rättvis och balanserad lösning samt om framtida discipliner för subventioner inom den civila flygsektorn.

Samtidigt som den kommunicerar med Förenta staterna vidtar Europeiska kommissionen också lämpliga åtgärder och involverar EU-länder så att den kan använda sina vedergällningsrättigheter om det inte finns några utsikter att föra tvisten till en ömsesidigt fördelaktig lösning. Denna beredskapsplanering inkluderar att slutföra listan över produkter som kommer att omfattas av EU: s tilläggstullar.

Bakgrund

I mars 2019 bekräftade överklagandenämnden, den högsta WTO-instansen, att USA inte hade vidtagit lämpliga åtgärder för att följa WTO: s regler om subventioner, trots tidigare beslut. Istället fortsatte det sitt olagliga stöd från flygplanstillverkaren Boeing till nackdel för Airbus, den europeiska flygindustrin och dess många arbetare. I sitt beslut har överklagandenämnden:

  • Bekräftat att Washington State-skatteprogrammet fortfarande är en central del av S. olaglig subventionering av Boeing;
  • fann att ett antal pågående instrument, inklusive vissa NASA och US Department of Defense upphandlingskontrakt utgör subventioner som kan orsaka ekonomisk skada på Airbus, och;
  • bekräftade att Boeing fortsätter att dra nytta av en olaglig amerikansk skattekoncession som stöder export (Foreign Sales Corporation och Extraterritorial Income Exclusion).

Beslutet som bekräftar EU: s rätt att vedergälla beror direkt på det tidigare beslutet.

I ett parallellt fall på Airbus tillät WTO USA i oktober 2019 att vidta motåtgärder mot europeisk export värt upp till 7.5 miljarder dollar. Priset baserades på ett överklagandebeslut från 2018 som visade att EU och dess medlemsstater inte helt hade följt WTO: s tidigare beslut om återbetalningsbar lanseringsinvestering för A350- och A380-programmen. USA införde dessa tilläggsavgifter den 18 oktober 2019. De berörda EU-länderna har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa fullständig efterlevnad.

Mer

WTO: s överklagandeorgan beslutar om amerikanska subventioner till Boeing

Offentligt samråd om preliminär produktlista i Boeing-fallet

Preliminär produktlista

Historien om Boeing-fallet

Historik om Airbus-fallet

 

Fortsätt läsa
Annons

Twitter

Facebook

Annons

trend