Anslut dig till vårt nätverk!

Cirkulär ekonomi

#Sibiu – Ledare måste genomföra medborgarsamråd

DELA MED SIG:

publicerade

on

The future of Europe is environmentally and socially sustainable, and it is within reach if political leaders take action now – as environment and social organizations, representing millions of Europeans, we stand together to deliver this message to national and EU leaders meeting in Sibiu on 9 May to discuss the future of Europe. People across Europe have shown that they care about social justice and the environment, and this cannot be ignored, skriver Kélig Puyet (direktör, social plattform) och Ariel Brunner (bilden) (ordförande för Green 10 och senior policychef för BirdLife Europe and Central Asia).  

In the past year, EU leaders embarked on an exercise to carry out citizens’ consultations across Europe. The results show that people care deeply about environmental and social protection. Listening to these demands is an opportunity to close the gap between citizens’ wishes and the decision-making process.

Hur? Genom att engagera sig i det civila samhällets organisationer, genom att sätta Agenda 2030 för hållbar utveckling som en högsta politisk prioritet med konkreta sociala och miljömässiga mål, och genom att se till att EU:s finansiella och demokratiska system stöder dem.

För att säkerställa en livskraftig framtid för människor och planeter måste vi uppfylla Parisavtalets mål att begränsa temperaturökningen till 1.5 C°. Lika angeläget är att bekämpa förlusten av biologisk mångfald. Europeiska kommissionen har lagt fram sin "Clean Planet for All"-vision, som presenterar scenarier för en klimatneutral ekonomi till 2050.

Medlemsstaterna måste nu godkänna ett sådant mål att nå nettoutsläpp av växthusgaser till noll till 2040, och sätta mandat för nästa kommission att förbereda lagstiftning som kommer att förverkliga det. Åtgärder för att bekämpa ojämlikheter, för att öka användningen och produktionen av förnybar energi och för att helt ta bort koldioxid från transportsektorn är nödvändiga för att undvika att misslyckas på marschen mot nettonollutsläpp. Övergången kommer bara att bli rättvis – och framgångsrik – om den tar itu med ojämlikheter, prioriterar de som mest sannolikt kommer att hamna på efterkälken och utformas med och för människor.

Framtida politik bör lyfta fram fördelarna för samhället, baseras på dialog och föreslå lösningar för att skapa lokalt lämpliga övergångsplaner. Målen för hållbar utveckling (SDG) ger oss en färdplan för att ta itu med miljö- och sociala frågor på global skala. För detta behöver de ett brådskande genomförande av EU.

En strategi på hög nivå kan föras fram genom att ge den blivande EU-kommissionens ordförande i uppdrag att säkerställa att Agenda 2030 ägs på högsta politiska nivå, vilket återspeglas i kommissionens sammansättning och därför genomförs korrekt i alla politikområden.

Annons

SDG kommer också att dra nytta av ett effektivt genomförande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, EU:s nya fordon som har potential att leverera nya och stärka befintliga sociala rättigheter för människor i hela Europa. Vi anser att det är det rätta verktyget för att åstadkomma de nödvändiga politiska förändringarna för att ta itu med nyckeltrender, inklusive fattigdom och social utestängning, osäkra jobb och fattigdom bland arbetstagare, och hinder för tillgång till socialt skydd.

Men dess framgång beror på användningen av en grundlig implementeringsmetod. Till exempel behövs mer ambitiös EU-lagstiftning och nationell lagstiftning för att ta itu med befintliga klyftor i sociala rättigheter, för att ta itu med diskriminering och för att undvika uppkomsten av nya ojämlikheter.

EU och dess medlemsländer måste också flytta balansen mellan EU:s och nationella budgetar mot människor- och planetcentrerad politik. Detta måste innebära en anpassning till internationella åtaganden om klimat, biologisk mångfald och hållbar utveckling, och prioritera sociala investeringar. Intäkterna för att finansiera denna investering skulle kunna stödjas genom en reform av skattepolitiken för att inrikta sig på företagsskatteflykt, vilket av kommissionen uppskattas uppgå till omkring 50–70 miljarder euro per år.

Omfattningen av nuvarande sociala, miljömässiga och politiska utmaningar kräver också sunda demokratiska system och involvering av civilsamhällets organisationer under hela beslutsprocessen. Förändringen av våra system kommer att vara möjlig om rättsstatsprincipen upprätthålls internt i EU:s medlemsländer. Yttrande- och föreningsfrihet, ett levande civilt samhälle, tillsammans med en fri press och ett oberoende rättsväsende, spelar en avgörande roll för att granska regeringens agerande och hålla makthavarna ansvariga. Toppmötet i Sibiu har potential att bli en vattendelare.

EU:s ledare kommer att diskutera Europas strategiska agenda för de kommande fem åren. Om de tar tillfället i akt att se social- och miljökrisen rakt i ansiktet – och vidtar åtgärder för att säkra ett hållbart Europa för nuvarande och framtida generationer – så kommer Sibiu verkligen att vara en för historieböckerna: Paris – Rom – Maastricht – Sibiu ?

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend