Anslut dig till vårt nätverk!

Företag

Kommissionen välkomnar genombrottet i förslaget om att hjälpa företag att få tillbaka gränsöverskridande skulder

DELA MED SIG:

publicerade

on

debt_recovery_svJustice ministers today (6 December) reached an agreement on a general approach on the European Commission’s proposal for a Europe-wide preservation order (IP / 11 / 923), to ease the recovery of cross-border debts for both citizens and businesses. The proposal facilitates cross-border debt claims and gives creditors more certainty about recovering their debt, thereby increasing confidence in trading within the EU’s single market. It is part of the Commission’s ‘justice for growth’ agenda, which seeks to harness the potential of the EU’s common area of justice for trade and growth.

“Today’s breakthrough in negotiations on the European Account Preservation Order is a breakthrough for Europe’s small businesses – the backbone of our economies. In these economically challenging times, companies need quick solutions to recover outstanding debts. They need an effective Europe-wide solution so that the money stays where it is until a court has taken a decision on the repayment of the funds,” said Vice-President Viviane Reding, the EU’s justice commissioner. “I count on the European Parliament and Council to continue their good work so that this proposal swiftly makes it into the European statute book.”

Europeiska företag förlorar cirka 2.6 % av sin omsättning per år till osäkra fordringar. De flesta av dessa företag är små och medelstora företag. Upp till 600 miljoner euro per år i skulder avskrivs i onödan eftersom företag tycker att det är för skrämmande att driva dyra, förvirrande stämningar i främmande länder. Den europeiska förordningen om bevarande av konton som kommissionen föreslagit erbjuder lösningar på dessa problem.

The compromise reached at the Justice Council confirms the main points of the Commission’s proposal. Most importantly, key elements of the proposal such as ensuring a ‘surprise effect’ with orders being issued without the debtor’s knowledge and a broad definition of cross-border cases have been maintained in the Council’s text. The Council text differs from the original proposal in the following ways:

  • Tillämpningsområde: I motsats till kommissionens förslag kommer reglerna i rådets text inte att gälla för finansiella instrument (som aktier eller obligationer), testamenten eller arv och giftorättsgods. Detta innebär att borgenärer inte kommer att kunna använda ett europeiskt kontoförvaringsorder för att bevara finansiella instrument på bankkonton, inte heller i händelse av tvister relaterade till testamenten och arv eller giftorättsgods.
  • Tillgänglighet och villkor: Enligt rådets text kommer reglerna endast att gälla för borgenärer med hemvist i en medlemsstat som är bunden av reglerna. Vidare kommer borgenären som regel att hållas ansvarig för omotiverad användning av kontoförvaringsordern.
  • Tillgång till kontoinformation: borgenären kommer endast att kunna använda den mekanism som inrättats genom de nya reglerna när det finns en verkställbar dom mot gäldenären.

Nästa steg

In order to become law, the Commission’s proposal needs to be adopted jointly by the European Parliament and by the member states in the Council (which votes by qualified majority). The European Parliament’s legal affairs committee voted to back the Commission’s proposal on 30 May this year (MEMO / 13 / 481). Today’s breakthrough in the Council means the two chambers can now enter into ‘trilogue’ discussions with the Commission to reach a final agreement.

Bakgrund

Annons

Små och medelstora företag (SMF) utgör 99 % av företagen i EU. Cirka 1 miljon av dem har problem med gränsöverskridande skulder och upp till 600 miljoner euro per år i skulder skrivs av eftersom företag tycker att det är för dyrt eller svårt att driva stämningar i andra EU-länder. Medborgarna lider också när varor köpta på nätet aldrig levereras eller en frånvarande förälder inte betalar underhåll från utlandet.

The Commission’s proposal for Regulation will establish a new European Account Preservation Order that will allow creditors to preserve the amount owed in a debtor’s bank account. This order can be of crucial importance in debt recovery proceedings because it would prevent debtors from removing or dissipating their assets during the time it takes to obtain and enforce a judgment on the merits. This will increase the likelihood of successfully recovering cross-border debt.

Den nya europeiska ordningen kommer att tillåta borgenärer att bevara medel på bankkonton under samma villkor i alla EU:s medlemsstater. Viktigt är att det inte kommer att ske någon förändring av de nationella systemen för att bevara medel. Kommissionen lägger helt enkelt till ett europeiskt förfarande som borgenärer kan välja att använda för att driva in fordringar utomlands i andra EU-länder.

The European Account Preservation Order will be available to the creditor as an alternative to instruments existing under national law. It will be of a protective nature, meaning it will only block the debtor’s account but not allow money to be paid out to the creditor. The instrument will only apply to cross-border cases. The European Account Preservation Order will be issued in an ex parte procedure. This means that it would be issued without the debtor knowing about it, thus allowing for a “surprise effect”. The instrument provides common rules relating to jurisdiction, conditions and procedure for issuing an order; a disclosure order relating to bank accounts; how the preservation order should be enforced by national courts and authorities; and remedies for the debtor and other elements of defendant protection.

Mer information

Europeiska kommissionen – rättsredaktionen

Europeiska kommissionen – civilrätt

Hemsida för justitiekommissionären och vice ordföranden Viviane Reding

Följ vicepresidenten på Twitter: VivianeRedingEU

Följ EU Justice på Twitter: EU_Justice

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend