Anslut dig till vårt nätverk!

Banking

Europeiska kommissionen kommer att föreslå strukturella reformåtgärder för EU:s banksektor

DELA MED SIG:

publicerade

on

eurocoinguysieUnder de senaste fem åren har ett stort antal finansiella reformer genomförts för att dra alla lärdomar av finanskrisen. Målet med dessa reformer har varit att göra den finansiella sektorn som helhet mer robust och motståndskraftig, att minska effekterna av potentiella bankkonkurser och säkerställa att finanssektorn står till den reala ekonomins tjänst. Enorma framsteg har gjorts, inklusive under de senaste veckorna när det gäller bankunionen. Nya kapitalregler för banker gäller från och med den 1 januari i år.

Som det ser ut kommer de flesta banker i det nya upplägget att kunna lösas utan att skattebetalarna behöver gå in när det går fel. Men några mycket stora, komplexa och sammanlänkade banker kanske inte är det.

That is why the European Commission will make a proposal in the coming weeks which will be the final piece of the puzzle to address ‘too big to fail’ banks. It will include measures on the structure of the EU banking sector, which aim to:

  1. Se till att banker inte förblir eller blir för stora, för komplexa eller för sammankopplade för att misslyckas;
  2. minska överdriven komplexitet inom koncernen och intressekonflikter och på så sätt underlätta förvaltning, reglering, tillsyn och avveckling av banker;
  3. garantera att bankerna kan lösas och inte kräver räddningshjälp från skattebetalarna när de står inför svårigheter, och;
  4. säkerställa att banker inte längre kommer att tillåtas använda offentliga skyddsnät för att på konstgjord väg expandera i riskfyllda verksamheter som inte är kopplade till kärnbanksverksamhet.

Bakgrund

Sedan finanskrisen började har Europeiska unionen och dess medlemsländer engagerat sig i en grundläggande översyn av bankreglering och banktillsyn.

På bankområdet har EU initierat ett antal reformer för att minska effekterna av potentiella bankkonkurser med målen att skapa ett säkrare, sundare, mer transparent och ansvarsfullt finansiellt system som fungerar för ekonomin och för samhället som helhet.

EU:s banksektor är dock fortfarande stor i absoluta tal (42.9 biljoner euro) och relativa tal (nästan 350 % av EU:s BNP). De största bankerna är också mer aktiva i komplexa gränsöverskridande handelsaktiviteter genom ett stort antal juridiska personer.

Annons

Inom ramen för nationella initiativ och en ökande global debatt om fördelarna med bankstrukturreformer tillkännagav kommissionsledamot Barnier i november 2011 inrättandet av en expertgrupp på hög nivå med mandat att bedöma behovet av strukturreformer av EU:s banksektor. , som leds av Erkki Liikanen, chef för Finlands Bank. Koncernen levererade sin rapport i oktober 2012 (IP / 12 / 1048) och gav en bra grund för att utarbeta förslaget.

Flera medlemsländer (UK, FR, DE, BE, etc.) och internationella partnerländer (USA) har redan påbörjat strukturella reformer.

EU:s förslag syftar till att tillhandahålla en gemensam ram för att upprätthålla lika villkor och konsekvens i bankunionen och på den inre marknaden. Detta är viktigt för det finansiella systemets övergripande systemiska stabilitet.

EU:s inre marknad

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend