Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Industriellt samarbete: Europa-Medelhavs möte

DELA MED SIG:

publicerade

on

EuroMed-Media-MeetingOver the past five years, throughout the southern Mediterranean there has been some progress in policy creation and implementation to support businesses, as well as business success stories – in spite of the considerable political and economic turmoil experienced by the region. Today (19 February) in Brussels, the Union for the Mediterranean held its ninth ministerial meeting on Euro-Mediterranean industrial co-operation, with the aim of enhancing support for SMEs and well as further developing its ultimate ambition to create a Euro-Mediterranean Free Trade Area. European Commission Vice President Antonio Tajani represented the EU and co-chair the meeting with Jordan’s Minister for Industry & Trade Hatem Hafez Al-Halawani Al-Tamimi.

Mer än 30 Euro-Med-länder och partner var representerade, de flesta på ministernivå. Dessutom bidrog internationella och nationella företagsföreningar samt internationella organisationer till debatten. Resultaten av en bedömning av företagsklimatet i grannländerna i Medelhavet presenterades, ett arbetsprogram för 2014-2015 diskuterades och en förklaring om att fortsätta utveckla EU-Med-affärer som godkändes av ministrarna.

Bedömning av Medelhavets företagsklimat

A country’s business climate is key to its success. More productive and efficient enterprises fuel economic growth. They also create demand for skilled labour and generate better paid jobs, with salaries linked to productivity increases. These enterprises are also a source of value-added, contributing through taxation to provide the resources needed for developing an efficient public administration and sustain public investment in areas such as infrastructure, health and education.

2013 års bedömning av företagsklimatet i Medelhavsområdet visade att även om det har gjorts framsteg i utarbetandet och genomförandet av politiken för små och medelstora företag har det varit blygsamt, stegvis och ojämnt över ekonomier och dimensioner.

På den ljusa sidan, och som ett resultat av övergångsprocesserna i vissa länder, har organisationer inom den privata sektorn blivit mer aktiva. Nya föreningar har bildats, några av dem representerar nya företagares röster, och gamla och väletablerade relationer mellan den politiska eliten och näringslivet har noggrant granskats. I hela regionen är offentlig-privat dialog mer öppen och konstruktiv och har i allmänhet bidragit till att förbättra kvaliteten på den offentliga politiken gentemot småföretag.

The challenge for the Mediterranean economies, particularly those going through political transition, is to develop and implement structural policies in challenging times where short term solutions are needed. The assessment’s findings will be endorsed at the Ministerial meeting and will guide future reforms.

Annons

Utvärderingen 2013 tittade på utvecklingen under de senaste fem åren. Flera hundra intressenter inom affärsutveckling inom den offentliga och privata sektorn bidrog till bedömningen i följande grannländer i Medelhavet: Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina och Tunisien. Utvärderingen samordnades av Europeiska kommissionen i samarbete med Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, Europeiska utbildningsstiftelsen och Europeiska investeringsbanken.

Framgångsberättelser

Trots ojämna framsteg i utvecklingen av näringspolitiken har EU-företag redan dragit nytta av industrisamarbetet mellan Europa och Medelhavsområdet. Som en del av forskningen om resultaten av samarbetet hävdade en ledande italiensk tillverkare specialiserad på exklusiva hemtextilier att mötena i den industriella dialogen mellan Europa och Medelhavsområdet har hjälpt EU:s textil- och beklädnadsindustri att intensifiera relationerna med de viktigaste sektoriella intressenterna i grannländerna länder. Han fann också att de många business to business-kontakterna och fruktbara utbyten av idéer och information vid dessa evenemang under åren i hög grad hjälpte till att bygga upp ömsesidig kunskap, förtroende och förtroende. Detta ledde till utvecklingen av gemensamma projekt inom områden som utbildning, kompetens, klustring, FoU och innovation.

As for non-EU partners, a vehicle manufacturer in the Lebanon whose markets had previously been limited to traditional sales territories for Lebanese companies – namely Near and Middle East – began to see Europe as a possible destination after becoming familiar more with EU requirements, as highlighted by the Euro-Med meetings. Encouraged by the initial success of a project with a French truck manufacturer his company then entered into collaborations with industrial bodywork plants in France, Austria and Italy and heavy plants vehicles in France and Germany; projects which proved beneficial to both sides.

Delar av framtida arbetsprogram

During today’s meeting views were exchanged on strategic directions for future Euro-Mediterranean industrial co-operation, after having consulted governments and business associations on the southern rim of the Mediterranean.

Ministers will also discuss the work programme to be implemented in 2014-2015. It is likely that they will discuss methods to continue improving the business climate, promote entrepreneurship, innovation and SMEs based on the “Small Business Act” for Europe. Other aims include encouraging SMEs to innovate, export, network and internationalise, building a large pan-Euro-Mediterranean market for industrial products, conducting dialogues and exchanging good practice in sectors of common interest such as textiles and clothing and creative industries.

Gemensam förklaring

At the end of today’s meeting, the Ministers of Industry of the Union for the Mediterranean will adopt a declaration to:

  • Fortsätt implementeringen av Europa-Medelhavsstadgan för företagande och försoning med Small Business Act för Europa, med beaktande av slutsatserna och rekommendationerna från 2013 års utvärdering av genomförandet av Charter/Small Business Act för Europa, som inbegriper utbildning på regional och lokal nivå, optimering och synergi av ekonomiskt stöd och tillhandahållet tekniskt bistånd av EU och andra givare.
  • Intensifiera nätverkandet av företag och företagsstödtjänster i EU och andra Medelhavsländer.
  • Fortsätta att bygga en stor industrimarknad för Europa-Medelhavsområdet, inklusive förberedelser och förhandlingar om avtal om bedömning av överensstämmelse och godkännande av industriprodukter.
  • Conduct dialogues in areas of common interest – such as the dialogue on the future of the textile/clothing sector which will mark its 10th anniversary with a konferens om innovation on 24-25 March 2014 – and exchange best practices (such as forming clusters in creative industries sectors).

Deklarationen kan ses som en viktig milstolpe i utvecklingen mot ett Europa-Medelhavsområde där små och medelstora företag kan starta, expandera, skapa jobb, exportera, importera, investera och bygga affärspartnerskap.

Bakgrundsinformation om industrisamarbete i Europa i Medelhavsområdet

Industrisamarbete mellan Europa och Medelhavsområdet är en regional process som samordnas av Europeiska kommissionen. Syftet är att dela information om små och medelstora företag och industripolitik och program och underlätta överföringen av know-how och god praxis på Europa-Medelhavsnivå. Den underliggande visionen är att gå mot ett Europa-Medelhavsområde där små och medelstora företag i Europa och Medelhavsområdet kan starta, expandera, skapa jobb, exportera, importera, investera, bygga affärspartnerskap över hela Europa-Medelhavsområdet. Industriministrarna för Europa-Medelhavsområdet träffas i princip vartannat år för att utvärdera framstegen och fastställa prioriteringar för de kommande åren. Dessa prioriteringar omsätts i fleråriga arbetsprogram.

Mer information

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend