Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Frågor och svar om europeisk strategi för kust- och sjöturism

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Mediterraneo_dolphin_show_1Vad är kust- och havsturism?

Kustturism inkluderar strandbaserad turism och rekreationsverksamhet (t.ex. simning, surfing etc.) och andra rekreationsaktiviteter i kustområden (t.ex. akvarier). Maritim turism omfattar vattenbaserad verksamhet (t.ex. båtliv, segling, kryssning, nautisk sport) och inkluderar drift av landanläggningar (chartering, tillverkning av utrustning och tjänster).

Geografiskt definieras kustområden som de som gränsar till havet eller har minst hälften av sitt territorium inom 10 km från kusten.1 Kust- och havsturism har lyfts fram som en av de sektorer som har en hög potential för tillväxt och sysselsättning i EU: s Blue Growth-strategi.

Annons

Varför fokuserar kommissionen på kust- och havsturismsektorn?

På grund av dess ekonomiska vikt och dess direkta och indirekta påverkan på lokala och regionala ekonomier har kust- och sjöturismen en stor potential för jobb och tillväxt, särskilt för avlägsna regioner med annars begränsad ekonomisk verksamhet. Kystdestinationerna står emellertid inför ett antal utmaningar som påverkar dess fortsatta utveckling. Även om något av dessa problem också påverkar annan turismverksamhet, förvärras de i kust- och havsturism av:

 • Fragmentering av sektorn med en hög andel små och medelstora företag.
 • begränsad eller ingen tillgång till finansiering;
 • brist på innovation och diversifiering:
 • ökad konkurrens över hela världen;
 • volatilitet i efterfrågan och säsongsbetonade;
 • missanpassning av färdigheter och kvalifikationer, och;
 • växande miljöbelastning.

Under 2010 lanserade kommissionen, med stöd av rådet och Europaparlamentet, meddelandet "Europa: världens största turistmål", som innehåller en hänvisning till behovet av att utveckla en strategi för hållbar kust- och marinturism. 1 års blå tillväxtstrategi2 lyfte fram kust- och havsturism som ett av de fem fokusområdena i den ”blå ekonomin” för att driva jobb i kustområden.

Annons

Vad föreslår meddelandet?

I detta meddelande beskrivs de viktigaste utmaningarna som sektoren står inför och presenterar en ny strategi för att möta dessa utmaningar.

Kommissionen har identifierat 14 åtgärder som kan hjälpa sektorn att växa hållbart och ge ytterligare drivkraft till Europas kustregioner. Kommissionen kommer att samarbeta med medlemsstaterna, regionala och lokala myndigheter och industrin för att genomföra dessa åtgärder.

Till exempel föreslår kommissionen att

 • Utveckla en online-guide till de viktigaste finansieringsmöjligheterna för sektorn (särskilt små och medelstora företag).
 • Främja en paneuropeisk dialog mellan kryssningsoperatörer, hamnar och intressenter för kustturism.
 • Utveckla ett kust- och maritimt fokus, där så är lämpligt, i EU: s turisminitiativ, inklusive kampanjer och kampanjer.
 • Stödja utvecklingen av transnationella och interregionella partnerskap, nätverk3, kluster och smarta specialiseringsstrategier.
 • Stimulera innovativa ledningssystem genom IKT4 och turistnäringsportalen.
 • Söka för att förbättra datatillgängligheten och fullständigheten inom kust- och sjöturismsektorn.
 • Främja ekoturism och uppmuntra koppling till andra hållbarhetsåtgärder.
 • Främja strategier för förebyggande av avfall, hantering och marin kull för att stödja hållbar kust- och havsturism.
 • Undersök för att förstå hur man kan förbättra ö-anslutningen och utforma innovativa turismstrategier för (avlägsna) öar i enlighet därmed.
 • Identifiera innovativa metoder för marinutveckling genom en specifik studie.

Vad förväntas medlemsländerna, intressenterna och de regionala och lokala myndigheterna göra?

Den föreslagna strategiramen erbjuder ett sammanhängande svar på de utmaningar som sektorn står inför genom att komplettera och tillföra värde till befintliga initiativ från medlemsländer, regioner och andra intressenter.

Medlemsstaterna, som har den främsta kompetensen inom turism, uppmanas att utveckla och genomföra nationella och regionala strategier, använda de tillgängliga medlen och utbyta bästa praxis.

Strategin syftar till att främja transnationella och interregionala partnerskap, dialog och samarbete, samtidigt som kust- och sjöturismfrågor byggs in i befintliga program och politik.

Branschen och intressenter uppmanas att utveckla nya affärsmodeller samt innovativa och diversifierade produkter för att stärka sektorns svarskapacitet och tillväxtpotential. De föreslagna åtgärderna syftar också till att öka tillgängligheten, anslutningen och synligheten för turismerbjudandet och att främja hållbarhet genom att begränsa miljöpåverkan av turismaktiviteter.

Vilken är den ekonomiska betydelsen av kust- och havsturism?

Det är den största delsektorn för turism, den största enskilda marina ekonomiska aktiviteten och den viktigaste ekonomiska drivkraften i många kustregioner och öar i Europa. Det sysselsätter nästan 3.2 miljoner människor; generera totalt 183 miljarder euro för EU: s BNP (siffror från 2011 för 22 medlemsstater med en kust utan Kroatien).

Nästan en tredjedel av all turismverksamhet i Europa sker i kustregioner, och cirka 51% av bäddskapaciteten på hotell i hela Europa är koncentrerad till regioner med havsgräns.

I 2012 genererade ensam kryssningsturism en direkt omsättning på € 15.5 miljarder och anställde 330,000 personer medan europeiska hamnar hade 29.3 miljoner passagerarbesök. Under de senaste tio åren har efterfrågan på kryssning grovt fördubblats världen över medan kryssningsindustrin växte i Europa med mer än 10% varje år.

År 2012 bestod båtindustrin (båtbyggare, utrustningstillverkare för båtar och vattensporter, handel och tjänster som befraktning) mer än 32,000 280,000 företag i Europa (EU exklusive Kroatien, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz), vilket representerar XNUMX XNUMX direkta jobb.

Östersjön Nordsjön Atlantic medelhavs SVARTA HAVET Totalt
Total GVA 18 31.1 34.5 90.3 1,3 183
Kustturism 11.7 20.8 26 62.3 1.3 130 a)
Kryssningsturism 1.7 1.9 1.8 9.0 0.0 15
Yachting och marinor 4.6 8.4 6.7 19.0 0.0 38
Total sysselsättning 306.2 564.3 594.5 1540.8 26 3182
Kustturism 226 401 502 1,203 25 2,507 a)
Kryssningsturism 36 83 28 155 1 303
Yachting och marinor 44.2 80.3 64.5 182.8 0.0 371.9

Totalt brutto mervärde (GVA, i miljarder) och sysselsättning (x 1,000) i kust- och havsturism i EU 2011 (ex. Kroatien).

Turism är ett växande företag, och Europa är världens n ° 1 turistmål. Det fanns 534 miljoner turistankomster i Europa i 2012, en ökning med 17 miljoner från 2011 (52% av ankomster världen över) medan intäkterna nådde € 356 miljarder (43% av världen totalt).5

 

Internationella turistankomster i Europa (miljoner)6

Hur kan denna strategi bidra till att uppnå EU: s 2020-mål?

Utvecklingen av kust- och havsturism bidrar till att uppnå EU: s 2020-mål på flera sätt:

 • Strategin kan hjälpa sektorn att uppfylla sin potential som drivkraft för tillväxt och skapande av arbetstillfällen, särskilt för ungdomar och särskilt i kustregioner.
 • Bedömningen av yrkeskunskaper och kvalifikationer i branschen kommer att ge en bättre överblick över sektorns behov och kommer att bidra till att fokusera utbildning och utbildning för att skapa en mer mobil och kvalificerad arbetskraft.
 • Genom att främja ekoturism och förebyggande av avfall kan strategin hjälpa sektorn att minska miljöpåverkan.

Mer

Kustturismens webbsida på generaldirektoratet för sjöfartsfrågor
Turismwebbsida på webbplatsen för generaldirektorat för företag och industri
Se även IP / 14 / 171
COM (2012) 494, 13.09.2012
Betong tillgängliga IKT-verktyg inkluderar till exempel Virtuellt turismobservatorium ); TuristlänkplattformCalypso-plattformen
UNWTO: s årsrapport 2012

EU

Vecka framåt: Det tillstånd vi befinner oss i

publicerade

on

Den här veckans stora uppslag blir EU -kommissionens ordförande von der Leyens 'State of the EU' (SOTEU) tal till Europaparlamentet i Strasbourg. Det är en inbillning lånad från USA, när USA: s president talar till kongressen i början av varje år och lägger fram sina (och det har alltid varit ett han hittills) planer för det kommande året. 

Jag är alltid förvånad över amerikanskt självförtroende och nästan oförstörbar tro på att Amerika är den största nationen på jorden. Även om du tycker att du är helt underbar måste vara ett roligt sinnestillstånd, får USA: s parloösa tillstånd på så många nivåer för närvarande mig att tro att det alltför kritiska ögat som européer kastar på sin lott kan vara ett hälsosammare perspektiv. Ibland skulle det dock vara trevligt om vi kunde erkänna EU: s många fördelar och vara lite mer ”europeiska och stolta”.

Det är svårt att bedöma hur stort intresse SOTEU utövar utanför dem som är mest engagerade i EU: s verksamhet. I regel går européer, förutom en liten grupp av de mest fromma, inte och gnäller om hur blommande EU är, eller i allmänhet entusiastiska över sin riktning. Även om vi kanske funderade på kontrafaktiska, har Storbritannien gett varje EU -medborgare ett mycket starkt utseende av "vad händer om?" 

Annons

Tittar på var världen ser ut som om EU är i ett friskare tillstånd än de flesta - detta har också en bokstavlig innebörd i år, vi är förmodligen den mest vaccinerade kontinenten på jorden, det finns en ambitiös plan att turboladda vår ekonomi ur dess pandemiska nedgång och kontinenten har stack ut hakan och bestämde sig för att inte göra något annat än att leda världen mot klimatförändringarna. Jag känner personligen ett stort hopp av att vi verkar ha gemensamt bestämt att tillräckligt är nog för dem inom EU som vill backa på demokratiska värderingar och rättsstatsprincipen. 

Flera förslag kommer från kommissionen denna vecka: Vestager kommer att presentera planen för "Europas digitala decennium"; Borrell kommer att lägga fram EU: s planer för förbindelser med Indo-Stillahavsområdet; Jourova kommer att beskriva EU: s plan för att skydda journalister. och Schinas kommer att presentera EU: s paket om nödsituationer och beredskap för hälsa. 

Det är naturligtvis en plenarsession i parlamentet. Förutom SOTEU kommer den humanitära situationen i Afghanistan och EU: s förbindelser med talibanregeringen att diskuteras. mediefrihet och rättsstatsprincipen i Polen, Europeiska hälsounionen, EU: s blåkort för högutbildade migranter och HBTIQ -rättigheter diskuteras alla.

Annons

Fortsätt läsa

EU

Vecka framåt: Förvarnad är underarmad

publicerade

on

Kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič kommer att presentera kommissionens andra årliga strategiska framtidsrapport på onsdagen (8 september). Rapporten kommer en vecka före kommissionens ordförandes årliga ”State of the EU” -tal. Initiativet är en del av ett försök att se till att EU är motståndskraftigt inför utmaningar, men också kan förbereda sig genom att förankra framförhållning i alla aspekter av beslutsfattandet. Rapporten 2021 kommer att titta på strukturella globala megatrender mot 2050 som kommer att påverka EU och kommer att identifiera områden där EU kan öka sitt globala ledarskap. 

På tisdag (7 september) kommer kommissionär Hahn att hålla en presskonferens om antagandet av ramarna för gröna obligationer, EUGBS (European Green Bond Standard) syftar till att vara ett ”robust verktyg för att visa att de finansierar legitima gröna projekt i linje med EU: s taxonomi ”.

Parlamentet

Annons

Europe fit for the Digital Age Executive Vice President och konkurrenskommissionär Margrethe Vestager kommer att träffas (6 september) med ordförandena för fem kommittéer (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) i parlamentet för att utbyta åsikter om den digitala agendan. 

Kvinnorättskommittén och delegationen för förbindelserna med Afghanistan kommer att träffas för att diskutera situationen för kvinnor och flickors rättigheter.

Specialkommittén för att slå mot cancer kommer att sammanträda på torsdag (9 september) för att diskutera utbyte av hälsodata och digitalisering inom cancerförebyggande och vård samt en uppdatering om genomförandet av EU: s kemikaliestrategi för hållbarhet i sammanhanget av förebyggande av cancer.

Annons

Underkommittén för säkerhet och försvar kommer att diskutera situationen i Afghanistan, samt en studie om 'EU -beredskap och svar på kemiska, biologiska, radiologiska och kärnkraftshot' (CBRN) och Sven Mikser MEP (S&D, EE) utkast till rapport om ' Utmaningar och utsikter för multilaterala vapen för massförstörelse vapenkontroll och nedrustningsregimer '. 

Domstol

Europeiska unionens domstol kommer att yttra sig om återvinning av 2.7 miljarder euro från Storbritannien för dess misslyckande med att införa en riskbaserad strategi för tullkontroll, trots upprepade varningar från OLAF, EU: s oberoende bedrägeribekämpningskontor. Underlåtenheten att ta itu med denna fråga innebar också att EU -tillverkare var tvungna att konkurrera med undervärderade varor som kom till EU via EU. OLAFs siffra omfattar åren 2011-2017. Andra viktiga bedömningar förväntas inom området asyl (C-18/20, C-768/19).

Rådet

Jordbruks- och fiskeministrarna kommer att sammanträda informellt 5-7. Ekonomi- och finansministrarna kommer att ha ett informellt möte genom videokonferens den 6 september och ha ett annat informellt möte den 10-11. Som vanligt kommer Eurogruppen att träffas inför det inkluderande mötet den 10. 

ECB

Europeiska centralbanken kommer att ha sitt ordinarie månatliga möte på torsdag, med inflationen nu överstigande 2%, alla blickar kommer att riktas mot vad ECB ska göra härnäst.

Tunisien

EU: s höga representant Josep Borrell besöker Tunisien på fredagen (10 september). I juli avskedade den tunisiske presidenten Kais Saied premiärministern och misstänkte att parlamentet åberopade nödmakter inför demonstrationer över ekonomiska svårigheter och en ökning av Covid-19-fall. EU har uppmanat Tunisien att respektera dess konstitution och rättsstatsprincipen. . 

Fortsätt läsa

EU

Tillbaka till skolan, EU Reporters blick på veckan som kommer

publicerade

on

Till er som lyckades komma undan för ett återställande sommaruppehåll, bra jobbat, ni behöver det. Nästa term kommer att bli (en annan) upptagen. 

Mycket lagstiftning har startat sin lagstiftningsresa genom EU: s komplexa beslutsfattande maskin, med massor av mycket köttiga förslag på väg att skivas, tärnas och kryddas och slutligen kastas i förlikningskommitténs stekpanna som ska presenteras klockan fem av en blekögd politiker som en hårt vunnit presidentskapstriumf. Bland de stora är de digitala och "Fit for 55" klimatförslagen. Klimatförslagen lovar att bli särskilt blåmärken med tanke på att klimatförpliktelsen för klimatförpliktelser redan har enats; att hitta en slutlig balans mellan förslagen kommer att kräva hästhandel av en hittills okänd skala.

Brysselbanan var ganska vilande i augusti tills de katastrofala händelserna i Afghanistan medförde 20 års västerländskt ingripande till en mindre än triumferande panikfylld och orolig utgång. "Väst" ligger i en trasig röra, med förtroende på en all-time low. Von der Leyen -kommissionen presenterade sig som en "geopolitisk", Bidens administration förklarade "Amerikas tillbaka!" - och ändå är vi här. En sak jag har lärt mig är att saker aldrig är så dåliga att de inte kan bli värre. Talibanernas triumf och den brutala påminnelsen om att ISIS inte försvunnit kommer att ge stöd åt dem som stöder sina ideal någon annanstans. Det är inte en vacker bild, men Europa och det bredare ”väst” måste ha sitt bättre jags mod som försvarar rättigheter, demokrati, rättsstatsprincipen och välstånd både hemma och utomlands. 

Annons

Nästa vecka kommer utrikes- och försvarsministrar att samlas för informella råd för att diskutera efterdyningarna av de senaste händelserna. Den allvarliga instabiliteten närmare hemmet i bland annat Nordafrika, Libanon och Vitryssland - och naturligtvis Afghanistan.

Försvarsministrarna kommer att träffas för att diskutera EU: s strategiska kompass, målet är att ha ett komplett dokument till november; senaste händelser har visat att EU måste ta mer ansvar och samordnade åtgärder inom säkerhet och försvar.

På tisdag (31 augusti) kommer det att finnas ett extra möte med justitieminister och inrikesministrar som kommer att samlas för att diskutera hur de kommer att hantera den oundvikliga rörelsen av människor från Afghanistan, vidarebosättning i EU och även stödja de grannländer som redan har tas emot miljoner flyktingar som kommer att behöva mer ekonomiskt stöd.

Annons

Rättsregel

Det är svårt att vara en ledstjärna för rättsstatsprincipen utomlands, om dina egna beståndsdelar med glädje sliter på normer, vilket leder mig till Polen och Ungern där stasis har förblivit under sommaren.

Von der Leyen motbevisade parlamentsledamöter och juridiska experter i ett brev på fem sidor som listade hur Ungern brutit mot sex av åtta rättsstatsprinciper kopplade till utgifterna för EU-budgeten och bör därför utlösa den nyligen präglade "rättsstatsprincipen" mekanism för att förhindra missbruk av medel. Von der Leyen skrev att parlamentsledamöterna inte hade lämnat tillräckligt med bevis för överträdelserna och att kommissionen ”inte har blivit korrekt uppmanad att agera”.

Polens beräkningsdag den 16 augusti var en icke-händelse, med ytterligare förhandsgranskning från kommissionens huvudkontor. Man kan inte låta bli att tro att det finns någon i kommissionens juridiska tjänst som har citatet Douglas Adams inramat på väggen: ”Jag älskar deadlines. Jag älskar det tjusande ljudet de gör när de går. ”

Kommissionen sparkade burken på vägen när de ”läste och analyserade” Polens svar. Vice president Jourova besöker Polen på måndag (30 augusti). Ljuden från justitieminister Zbigniew Ziobro är inte uppmuntrande, nyligen tweetade att EU är inblandat i ett ”hybridkrig” mot EU. 

Under tiden fortsätter Slovenien att stanna på att nominera åklagare till Europeiska åklagarmyndigheten, medan Slovens premiärminister Jansa blockerar nomineringar.

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend