#StateAid - Kommissionen godkänner 380 miljoner euro tyska räddningsstöd till #Condor

| Oktober 15, 2019

Europeiska kommissionen har enligt EU: s regler för statligt stöd godkänt Tysklands planer att bevilja ett tillfälligt lån på 380 miljoner euro till charterflygbolaget Condor. Åtgärden kommer att bidra till att säkerställa en ordentlig fortsättning av flygtransporttjänsterna och undvika störningar för passagerarna utan att snedvrida konkurrensen på den inre marknaden.

Den 25 september 2019 underrättade Tyskland kommissionen om sin avsikt att via den tyska offentliga utvecklingsbanken KfW bevilja ett räddningslån på 380 miljoner euro till Condor. Flygbolaget står inför en akut brist på likviditet efter inträdet i moderbolaget Thomas Cook Group. Dessutom var Condor tvungen att avskriva betydande fordringar mot andra Thomas Cook Group-företag, som Condor inte längre kommer att kunna samla in.

Kommissionens Riktlinjer för räddnings- och omstruktureringsstöd tillåta medlemsstaterna att stödja företag i svårigheter, förutsatt att de offentliga stödåtgärderna är begränsade i tid och omfattning och bidrar till ett mål av gemensamt intresse. Räddningsstöd kan beviljas i högst sex månader för att ge ett företag tid att träna lösningar i en nödsituation.

I det aktuella fallet har kommissionen beaktat följande faktorer:

  • Lånet betalas ut i avbetalningar under stränga villkor. I synnerhet måste Condor visa sina likviditetsbehov varje vecka och nya betalningar betalas endast när all befintlig likviditet har använts, och;
  • Tyskland har åtagit sig att se till att lånet efter sex månader antingen återbetalas fullt ut, eller att Condor genomför en omfattande omstrukturering för att återgå till livskraft på lång sikt. Sådan omstrukturering skulle kunna omfattas av kommissionens bedömning och godkännande.

Kommissionen fann att åtgärden kommer att bidra till att säkerställa en ordentlig fortsättning av flygtjänsterna, i flygpassagerares intresse. Samtidigt kommer de strikta villkoren för lånet och dess varaktighet begränsad till sex månader att minska den snedvridning av konkurrensen som potentiellt utlöses av statens stöd till ett minimum.

Kommissionen drog därför slutsatsen att åtgärden är förenlig med EU: s regler för statligt stöd.

Den icke-konfidentiell version av beslutet kommer att finnas tillgänglig under ärendenummer SA.55394 i Registret över statligt stödkonkurrens webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst. Nya publikationer av beslut om statligt stöd på internet och i Europeiska gemenskapernas officiella tidning finns upptagna i Statligt stöd Weekly e-News.

Kommentarer

Facebook kommentarer

Taggar: , , , ,

Kategori: En framsida, EU, Europeiska kommissionen, Statligt stöd

Kommentarer är stängda.