Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Gemensamt uttalande om den internationella dagen för att stoppa straffrihet för brott mot journalister

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Inför den internationella dagen för att upphöra med straffrihet för brott mot journalister (2 november) utfärdade höge representanten/vicepresidenten Josep Borrell och vicepresidenten Věra Jourová följande uttalande: "För några veckor sedan tog Maria Ressa och Dimitri Mouratov emot Nobelfreden 2021 Pris som ett erkännande av deras ansträngningar för att värna yttrandefriheten.Med sin rapportering har de avslöjat kränkningar av mänskliga rättigheter, korruption och maktmissbruk och därigenom satt deras liv på spel.

"Tyvärr fortsätter berättelser och röster från många oberoende journalister att tystas ner över hela världen, inklusive i EU. De står inför ett ökande antal hot och attacker, inklusive mord i de mest tragiska fallen. Enligt UNESCOs observatorium har hittills 44 journalister dödats under 2021 och många fler attackerades, trakasserades eller olagligt fängslades.

"Oberoende journalister skyddar yttrandefriheten och garanterar tillgång till information för alla medborgare. De bidrar till grunden för demokrati och öppna samhällen. Oavsett om det är hemma eller runt om i världen måste straffriheten för brott mot journalister upphöra.

"Arbetet måste börja hemma. Den första någonsin Rekommendation till medlemsstaterna om journalisters säkerhet är ett konkret steg för att förbättra situationen för journalister och mediearbetare inom vårt förbund. Detta inkluderar ökat skydd av journalister under demonstrationer, ökad säkerhet på nätet eller stöd till kvinnliga journalister.

"De många initiativ som tagits för journalisters säkerhet inom EU kommer att återspeglas i EU:s agerande runt om i världen.

"Under hela 2021 har EU fortsatt att höja sin röst när journalister är hotade över hela världen. Hundratals journalister fick stöd genom EU:s verktyg för människorättsförsvarare och många mediearbetare fick möjligheter till yrkesutbildning. Ökade resurser öronmärks för att stödja oberoende medier och för att utveckla professionella färdigheter hos journalister som arbetar i svåra situationer.

"Vi kommer att stå vid sidan och skydda journalister, oavsett var de befinner sig. Vi kommer att fortsätta att stödja en fri och mångfaldig mediemiljö, stödja kollaborativ och gränsöverskridande journalistik och ta itu med kränkningar av mediefrihet. Det finns ingen demokrati utan mediefrihet och pluralism. Ett angrepp på media är ett angrepp på demokratin.”

Annons

BAKGRUND

EU anses fortfarande vara en av de säkraste platserna för journalister. Ändå har antalet hot och attacker mot dem ökat under de senaste åren och de mest tragiska fallen är mord på journalister. År 2020 attackerades 908 journalister och mediearbetare i 23 EU-medlemsstater. 175 journalister och mediearbetare föll offer för attacker eller incidenter under protester i EU. Digital säkerhet och säkerhet på nätet har blivit ett stort problem för journalister på grund av uppvigling till hat på nätet, hot om fysiskt våld. Kvinnliga journalister är särskilt utsatta för hot och attacker och 73 % uppger att de har upplevt våld på nätet under sitt arbete.

Den 16 september utfärdade Europeiska kommissionen den första någonsin Rekommendation för skydd, säkerhet och bemyndigande för journalister. Rekommendationen innehåller en uppsättning konkreta åtgärder, såsom gemensamma samordningscentra, stödtjänster för offer och mekanismer för tidig varning. Den förutser också en förstärkt och effektivare strategi för lagföring av brottsliga handlingar, samarbete med brottsbekämpande myndigheter, mekanismer för snabba insatser samt ekonomiskt och socialt skydd. Den föreslår åtgärder för att bättre skydda journalister under protester och demonstrationer, tar upp online- och cyberhot och uppmärksammar särskilt hot mot kvinnliga journalister. Det syftar till att säkerställa säkrare arbetsförhållanden för alla mediaproffs, fria från rädsla och hot, oavsett om de är online eller offline.

Kommissionen arbetar på ett initiativ för att ta itu med kränkande stämningar mot journalister och rättighetsförsvarare för att hindra dem från att informera allmänheten och rapportera om frågor av allmänt intresse (SLAPP). Kommissionen kommer att lägga fram en europeisk lag om mediefrihet 2022, för att säkra mediernas oberoende och mångfald.

Kommissionen har också nyligen lanserat en ny inbjudan att lämna förslag om mediefrihet och undersökande journalistik, som står för nära 4 miljoner euro i EU-finansiering. Initiativet kommer att stödja två separata åtgärder: den europatäckande reaktionsmekanismen för kränkningar av press- och mediefrihet, och nödstödsfonden för undersökande journalister och medieorganisationer för att säkerställa mediefrihet i EU.

EU arbetar runt om i världen för att bidra till säkerhet och skydd för journalister genom att fördöma attacker, som beskrivs i EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati för 2020-2024. EU hjälper dem som skräms eller hotas via EU:s skyddsmekanismer för människorättsförsvarare och stöder medieinitiativ och vädjar till statliga myndigheter att förebygga och fördöma sådant våld och vidta effektiva åtgärder för att stoppa straffriheten. EU-delegationer runt om i världen deltar i och övervakar rättsfall som involverar journalister och hjälper till att identifiera de fall som behöver särskild uppmärksamhet. Under de senaste 12 månaderna har EU stöttat mer än 400 journalister med nödbidrag, tillfällig omplacering eller stöd till sina respektive medier. Dedikerade program implementeras i alla regioner för att stödja oberoende medier och journalisters säkerhet, som "COVID-19-svar i Afrika: tillsammans för tillförlitlig information" eller programmet "Safejournalists", som drivs av journalistföreningar på västra Balkan.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend