Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska revisionsrätten

Tony Murphy tillträder som ordförande för Europeiska revisionsrätten

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Idag, den 1 oktober, tillträder Tony Murphy sina uppdrag som ny ECA-president för en treårsperiod som kan förnyas.

Tony Murphy, irländsk medborgare, valdes av ECA-medlemmarna den 20 september att fungera som institutionens ordförande för perioden 1 oktober 2022 till 30 september 2025. Han tar över efter Klaus-Heiner Lehne, som hade varit ordförande för institutionen sedan 2016.

Från Cabra i Dublin blev Tony Murphy ledamot av Europeiska revisionsrätten 2018 och har främst varit ansvarig för finansiella revisioner, bland annat i egenskap av ECA-medlem för årsrapporten om EU:s budget. Han har också varit ansvarig för revisioner av barnfattigdom och regelbundenhet i utgifterna inom EU:s sammanhållningspolitik. Dessförinnan tjänstgjorde han vid ECA som direktör för Chamber IV (reglering av marknader och konkurrenskraftig ekonomi) och chef för en ECA-medlems privata kontor. Han började sin karriär i slutet av 1970-talet som revisor vid Office of the Comptroller and Auditor General i Dublin. För hans fullständiga CV, klicka här.

"Det är en stor ära att bli vald till ordförande för ECA. Jag vill tacka ledamöterna av domstolen för deras uttryck för förtroende för mig”, sa Tony Murphy kort efter att han valdes, ”Jag är mycket medveten om det stora ansvar rollen innebär. Mitt fokus kommer att ligga på att fortsätta vårt arbete som bidrar till att förbättra ansvarsskyldigheten och transparensen i alla typer av EU-åtgärder. Detta är viktigt för medborgarnas förtroende för EU och dess ekonomi.”

Tony Murphy blir president – ​​ECA:s 12:e – vid en tidpunkt då EU i allmänhet och ECA i synnerhet står inför stora utmaningar. En av de viktigaste uppgifterna för institutionen under Mr Murphys mandat kommer att vara att se till att EU:s budget på 1.8 biljoner euro förvaltas på ett sunt och effektivt sätt och även att NextGenerationEU-paketet effektivt bidrar till den ekonomiska återhämtningen i de 27 medlemsländerna.

Bakgrund

Revisionsrätten är Europeiska unionens oberoende externa revisor. Dess rapporter och yttranden är en väsentlig del av EU:s ansvarighetskedja. De används för att hålla ansvariga för genomförandet av EU:s politik och program: kommissionen, andra EU-institutioner och -organ och medlemsstaternas regeringar. Revisionsrätten varnar för risker, ger garantier, flaggar för brister och god praxis och ger vägledning till beslutsfattare och lagstiftare om hur man kan förbättra förvaltningen av EU:s politik och program.

Annons

De 27 ECA-medlemmarna väljer presidenten bland sig att fungera som en "först bland jämlikar" under en period på tre år som kan förnyas. Verkställande direktören är ansvarig för institutionens företagsstrategi, planering och resultatstyrning, kommunikation och mediarelationer, juridiska frågor och internrevision, och representerar institutionen i dess externa relationer.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend