Anslut dig till vårt nätverk!

Statligt stöd

Statligt stöd: Kommissionen godkänner 200 miljoner euro i flamländsk ordning för att kompensera för minskning eller nedläggning av grisproduktion

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har godkänt, enligt EU:s regler för statligt stöd, ett flamländskt system på 200 miljoner euro för att kompensera grisproducenter för att de minskar eller helt har stängt sin produktionskapacitet. Syftet med programmet är att minska utsläppen av kväve i jordbrukssektorn som är ett resultat av grisproduktion.

Systemet är öppet för mikroföretag, små och medelstora företag som driver en grisuppfödningsenhet i Flandern. Enligt stödordningen kommer stödet att ha formen av direkta bidrag som uppgår till upp till 120 % av värdeförlusten på tillgångar, nämligen svin och anläggningar, i samband med nedläggning av kapacitet. Systemet kommer att gälla till den 30 juni 2025.

Kommissionen bedömde ordningen enligt EU:s regler för statligt stöd, och i synnerhet Artikel 107 (3) (c) i fördraget om EU:s funktionssätt, som gör det möjligt för medlemsstaterna att stödja utvecklingen av viss ekonomisk verksamhet under vissa villkor, och Riktlinjer för statligt stöd inom jord- och skogsbrukssektorn och på landsbygden. Kommissionen fann att systemet är nödvändigt och lämpligt för att stödja minskningen av kväveutsläppen inom jordbrukssektorn och därmed bidra till miljöskyddet, i linje med målen i European Green Deal. Vidare drog kommissionen slutsatsen att systemet är proportionerligt, eftersom det är begränsat till det minimum som krävs, och att det har en begränsad inverkan på konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna. På grundval av detta godkände kommissionen den belgiska ordningen enligt EU:s regler om statligt stöd.

Den icke-konfidentiell version av beslutet kommer att finnas tillgänglig under ärendenummer SA.103681 i statligt stöd register på kommissionens konkurrens webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend