Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

EU och Fiji genomför Stillahavsavtalet om ekonomiskt partnerskap

DELA MED SIG:

publicerade

on

Coat_of_vapen_of_Fiji.svgFijis regering meddelade i går Europeiska unionen sitt beslut att tillämpa det interimistiska ekonomiska partnerskapsavtalet (EPA) med Europeiska unionen. Det interimistiska ekonomiska partnerskapsavtalet (EPA) mellan EU och Fiji är därför redo att genomföras.

EPA ger fri tillgång till EU för alla produkter från de berörda länderna. I Stillahavsregionen har Papua Nya Guinea redan ratificerat detta avtal och genomförandet pågår.

An EU spokesperson for trade said: “Fiji’s decision to apply the interim Economic Partnership Agreement is a very significant step in our relationship. This agreement is a true partnership for trade and development. The EPA is one of our main tools to assist developing countries, such as Fiji, on their path to economic growth and diversification of their economies.”

Det interimistiska ekonomiska partnerskapsavtalet ger tullfritt kvotfritt marknadstillträde till EU för all export med ursprung från Fiji och Papua Nya Guinea. Fiji kommer för sin del gradvis att öppna sin marknad för europeisk export under en övergångsperiod fram till 2023, med undantag för vissa jordbruks- och industrikänsliga produkter. Dessutom innehåller avtalet bestämmelser om handelsskyddsinstrument, tvistlösning och principer om hållbar utveckling. Detta avtal är en förhandlad och varaktig ram för handelsförbindelserna mellan EU, Papua Nya Guinea och Fiji. Detta avtal är också öppet för andra AVS-stater i Stillahavsområdet som vill ansluta sig.

I det interimistiska ekonomiska partnerskapsavtalet föreskrivs en gemensam handelskommitté för att övervaka genomförandet av avtalet. Det fjärde mötet i kommittén mellan EU och Papua Nya Guinea kommer att vara tillfället att fullt ut koppla Fiji till genomförandet.

Sammanhang

Det interimistiska EPA mellan AVS-staterna EU och Stillahavsområdet undertecknades av Papua Nya Guinea i juli 2009 och av Fiji i december 2009. Europaparlamentet godkände avtalet i januari 2011 och Papua Nya Guinea ratificerade det i maj 2011. Fiji kommer nu att börja genomföra avtalet från och med slutet av juli 2014.

Annons

I och med Cotonouavtalet som undertecknades 2000 valde staterna i Afrika, Västindien och Stilla havet (AVS) och EU mer ambitiösa handels- och utvecklingsförbindelser. Dessa nya relationer utvecklas genom ett förhandlat partnerskap som styrs av förutsägbara och stabila regler, och åtföljs av utvecklingssamarbete. Samarbetet syftar till att stärka AVS-staternas institutionella och produktiva kapacitet och stödja den nödvändiga anpassningsprocessen. De ekonomiska partnerskapsavtalen strävar efter att bidra till AVS:s regionala integration och skapandet av effektivare regionala marknader.

Förhandlingarna om dessa handels- och utvecklingsavtal enligt Cotonouavtalet inleddes 2002. De regionala förhandlingarna mellan EU och Stilla havet inleddes i oktober 2004. Det stod dock klart i slutet av 2007 att det var omöjligt att slutföra förhandlingarna i alla AVS-regioner innan slutet av Cotonou-handelssystemet, dvs. den 31 december 2007.

En rad interimsavtal slöts för att undvika handelsstörningar för AVS-export till EU till följd av att Cotonou-handelsordningen upphörde att gälla den 31 december 2007. Från och med den 1 januari 2008 kunde en AVS-stat som hade ingått ett EPA fortsätta att ha fri tillgång till EU för alla dess produkter samtidigt som den fortsätter sin interna godkännandeprocess för ett sådant avtal.

Som ett resultat av detta bör det interimistiska ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och AVS-staterna i Stilla havet, som provisoriskt tillämpats av Fiji och ratificerats av Papua Nya Guinea, betraktas som ett steg mot ett sammanhängande och heltäckande partnerskap mellan EU och Stillahavsregionen. . Målet är att nå en överenskommelse som stöder hållbar utveckling och främjar regional ekonomisk integration. Andra länder i regionen som potentiellt påverkas av EPA-processen är Cooköarna, Kiribati, Marshallöarna, Mikronesien, Nauru, Niue, Palau, Samoa, Salomonöarna, Tonga, Tuvalu och Vanuatu. Den nuvarande räckvidden för EPA, som avser handel med varor, skulle kunna fördjupas till att omfatta handel med tjänster, regler om investeringar och handelsrelaterade områden som hållbar utveckling, konkurrens och handelslättnad.

handel mellan EU och Fiji

In the Pacific, Fiji is the second-largest trading partner of the EU. The main EU exports are electrical machinery and equipment. Fiji’s main exports to the EU are raw cane sugar, other agricultural products and fish.

Mer information

Text till iEPA

EU:s förbindelser med södra Afrikas utvecklingsgemenskap

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend